HET PERMANENT VOLKSTRIBUNAAL: TWEEDE ZITTING VOOR DE FILIPPIJNEN

De Tweede Zitting van het Permanent Volkstribunaal voor de Filippijnen vormt een onderdeel in de campagne van het Filippijnse volk tegen het VS-marionetten-regime van Gloria Macapagal-Arroyo. Het is de bedoeling de misdaden tegen het volk van dit regime en de VS te ontmaskeren, te bestrijden en aan te klagen. Met name de Bush-regering is oorzaak van de verhevigde uitbuiting en onderdrukking van zowel het Filippijnse volk als vele andere volken.

Het Permanent Volkstribunaal is een onafhankelijke rechtbank van de internationale opinie, die in het openbaar schendingen van mensenrechten en volkenrecht analyseert en aan een oordeel onderwerpt. De slachtoffers zelf of hun vertegenwoordigers leggen de aanklachten voor. Juristen, schrijvers en andere intellectuelen richtten het Tribunaal in juni 1979 op in Italië. Het is een voortzetting van de Russel-Tribunalen I en II, die de oorlogsmisdaden in Vietnam in de jaren 1960 en 1970 aan het licht brachten. Bertrand Russel en vervolgens Jean-Paul Sartre en Lelio Basso waren de opeenvolgende voorzitters daarvan.

In 1980 hield het Permanent Volkstribunaal een zitting over de Filippijnen naar aanleiding van de klacht van het Nationaal Democratisch Front van de Filippijnen (NDFP) en het Moro National Liberation Front (MNLF) tegen dictator Ferdinand E. Marcos. Het was het eerste internationale juridische lichaam, dat de door de VS gesteunde Marcos-dictatuur veroordeelde. Later, in februari 1986, joeg een volksopstand Marcos op de vlucht.

Volgens overlevenden van de Marcos-dictatuur is het huidige VS-Arroyo regime nog slechter. Toen wierp men dissidenten in de gevangenis, schoot ze niet gewoon dood. Nu schiet het VS-Arroyo regime op ONGEWAPENDE burgers, meestal leiders van politieke partijen en organisaties van de oppositie: een onderdrukkingsstrategie gemodelleerd naar de ‘war-on-terror’ van de VS, met zijn onverdedigbare toevlucht tot belasteren en vernietigen van alles en iedereen die een bedreiging kan vormen voor de hegemonistische ambities van de VS.

Het Permanent Volkstribunaal erkent de urgentie van de aanklacht van de initiatiefgroep en heeft besloten een Tweede Zitting over de Filippijnen bijeen te roepen. Het zal de aanklachten tegen het Arroyo-regime, de VS-regering en hun medeplichtige wederzijdse diensten, wegens schending van de individuele en collectieve rechten van het volk der Filippijnen en wegens misdaden tegen het internationaal recht, aanhoren en zorgvuldig overwegen.

DE AANKLACHTEN

Schendingen van mensenrechten, specifiek burgerlijke- en politieke rechten, met bijzondere aandacht voor buitengerechtelijke executies, verdwijningen, massamoord, martelingen en andere wrede, brutale en systematische schendingen en aanvallen op de fundamentele democratische rechten van de mensen.

Schendingen van mensenrechten, specifiek economische, sociale en culturele rechten van het Filippijnse volk door het opleggen van de ‘vrije markt’-globalisering om het volk uit te buiten; schending van hun economische soevereiniteit en nationaal erfgoed; verschillende vormen van economische plundering en aanvallen op de economische rechten van het volk; en de aantasting van het milieu.

Schendingen van de rechten van het volk op nationale zelfbeschikking en vrijheid door ontketening van de ‘war-on-terror’ van de VS; militaire interventie van de VS; tevens het plegen van misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden; het onjuist voorstellen van het recht van het volk op nationale bevrijding en zelfbeschikking als terrorisme; en de ongefundeerde terroristenlijst van personen, organisaties en andere entiteiten door de VS en andere regeringen.