Gabriela pleit voor Invoeren Wet Echtscheiding

De Filippijnen behoort bij de 2 of 3 landen op de wereld waar echtscheiding nog niet wettelijk is geregeld. Een regeling voor 'legal separation' is mogelijk, maar deze is zeer kostbaar en komt dus slechts bepaalde lagen van de bevolking tegoed. Mensen met weinig middelen blijven na een huwelijk levenslang gebonden aan hun partner, zelfs al zijn ze al jaren uit elkaar. De rooms katholieke kerk tracht ieder initiatief om te komen tot een wet op echtscheiding te blokkeren. De vrouwenorganisatie Gabriela blijft de strijd echter voortzetten.

"Women’s Groups Push for Divorce Bill" in Bulatlat