Op 8 Maart 2010 viert de Internationale Vrouwenbeweging haar Honderdste Verjaardag

gabriela

8 maart 2010: Gabriela roept op tot protest tegen de mensenrechtenschendingen en straffeloosheid

Op 8 maart, de datum van de Internationale Vrouwendag, maak je in de Filippijnen veel kans om op straten en pleinen (veel!) manifesterende vrouwen te ontmoeten. En dat zowel in de hoofdstad Manilla als in kleinere steden over het hele land. Die manifesterende vrouwen maken hun kijk op de huidige situatie van vrouwen en gewone mensen duidelijk en maken hun eisen kenbaar. De grootste manifestaties krijgen bijna altijd veel media-aandacht. Vaak zijn ze het initiatief van Gabriela, de koepel van meer dan 200 vrouwenorganisaties.

Dit jaar zal dat zeker niet anders zijn. Op 8 maart 2010 viert de internationale vrouwenbeweging immers de honderdste verjaardag van die Internationale vrouwendag.
Aan de oorsprong ervan ligt de Tweede Internationale van socialistische organisaties. Die besliste in een vergadering in Denemarken in 1910 om vanaf dat moment elk jaar op 8 maart de eisen van vrouwen in de kijker te plaatsen. De datum van 8 maart werd gekozen om vrouwenacties te herdenken die op 8 maart 1857 en 8 maart 1908 in New York plaatsvonden.

2010 is voor de Filippijnse vrouwenbeweging bovendien ook nog eens een verkiezingsjaar. Dat zorgt ervoor dat de vrouwendag dit jaar nog een extra dimensie krijgt. De vrouwenorganisaties onder de koepel van Gabriela* hebben immers ook de Gabriela Women’s Party opgericht, en hun voorzitster, Lisa Masa, heeft een zetel in het parlement. Bij de komende verkiezingen is Lisa Masa voor het eerst kandidaat-senator. Gabriela roept dus op om van de komende vrouwendag ook gebruik te maken om propaganda te voeren voor ‘haar’ kandidaten.

Gabriela is daarbij realistisch en pragmatisch, zonder haar grotere ‘programma’ te verloochenen. De organisatie gelooft niet dat de komende verkiezingen de nodige diepgaande structurele veranderingen teweeg kunnen brengen in het land. Daarom blijft ze ook op deze vrouwendag haar leden oproepen om de strijd voor rechtvaardigheid gewoon voort te zetten. Structurele veranderingen ten voordele van de armen (de meerderheid van de bevolking in dit land in crisis!) worden volgens Gabriela alleen mogelijk als er een eerlijke landhervorming komt, als er een echte nationale industrie van de grond komt en als het land zich zou kunnen bevrijden van de buitenlandse dominantie (vooral vanuit de V.S.).
Ondanks haar sceptische houding blijft Gabriela deelname aan de verkiezingen toch belangrijk vinden. Eenmaal in het parlement kunnen de verkozen parlementariërs uit de basisbewegingen de eisen van vrouwen-, boeren-, en arbeidersbewegingen krachtiger uiten, en kunnen ze proberen om hun eisen via nieuwe wetgeving om te zetten in nieuwe rechten.

De brede volksstrijd voor politieke, sociale en economische rechten heeft tijdens het bewind van Gloria Macapagal-Arroyo steeds bredere lagen van de bevolking, en dus ook steeds meer vrouwen, bereikt en geïnspireerd tot actie. De vrouwenbeweging is de laatste 10 jaar onmiskenbaar sterker geworden, ondanks een klimaat van mensenrechtenschendingen door het regime en van straffeloosheid. Gabriela roept op om naar aanleiding van deze Internationale Vrouwendag te protesteren tegen de vele mensenrechtenschendingen en tegen de straffeloosheid. Ze wil dat de schuldigen bestraft worden, en als belangrijkste schuldige duidt de organisatie terecht de huidige presidente, Gloria Macapagal-Arroyo aan. Deze vrouw(!) heeft in het land een klimaat geïnstalleerd waarbij mensenrechtenschendingen een ‘normaal’ onderdeel zijn van het beleid ten aanzien van basisorganisaties die opkomen voor sociale en politieke veranderingen. Internationaal erkende mensenrechtenorganisaties wijzen ook op het torenhoge aantal mensenrechtenschendingen en de hoge aantallen dodelijke slachtoffers daarvan, ook onder vrouwen.

8 maart wordt dus een ‘hete’ dag in de Filippijnen, en niet alleen omdat het warme zomerseizoen er nadert. Op de honderdste Internationale Vrouwendag staat er heel wat op het spel. De moeite dus om de straat op te gaan als je er per toeval zou zijn. Indien dat niet het geval is, houd dan de Filippijnse media in de gaten.

* De naam van de koepel werd gekozen naar de naam van Gabriela Silang, een verzetsstrijdster tegen de Spaanse kolonisators.