Al 26.000 Euro voor Stichting Willem Geertman

De opbrengst van het Sallands oogstfeest Stoppelhaene gaat dit jaar naar de Filippijnse boerenvrouwen organisatie SAMAKA

In Raalte is van 22 tot 26 augustus 2012 het Sallands Oogstfeest Stoppelhaene gehouden. Willem Geertman zou met zijn verloofde Au eind augustus naar Nederland komen om de oogstgave, bestemd voor het SAMAKA-project symbolisch in ontvangst te nemen. Het Sallands oogstfeest levert nu al 25.000 euro op.

Traditiegetrouw wordt er bij Stoppelhaene een oogstgave beschikbaar gesteld, die wordt ingezameld door de inwoners van Raalte. De opbrengsten komen ieder jaar ten goede aan een ander landbouwproject in het buitenland, dit keer aan SAMAKA in de Filippijnen.

De stichting Filippinos heeft de oogstgave in ontvangst mogen nemen. Deze ‘Stichting Stimulering Zelfredzaamheid Filippinos’ werd in 2009 in Nederland opgericht. De familie van Willem heeft zijn werk altijd gevolgd en gesteund en mede daarvoor deze stichting opgericht.

SBS6 heeft op donderdag 23 augustus verslag gedaan van het resultaat van de inzamelingsactie in het programma Hart van Nederland. Bekijk hier de uitzending.

SAMAKA is een boerenvrouwen organisatie in de provincie Aurora die strijdt voor een rechtvaardige maatschappij. De organisatie helpt arme boerenvrouwen om zelf bij te dragen aan de bouw van een meer menswaardig bestaan.

Dit kan gerealiseerd worden door de deelname van leden in bepaalde projecten onder begeleiding van capabele leiding. Daarom is het realiseren van training en vorming van leiders en het opzetten van projecten, die beantwoorden aan de behoeftes, van grote betekenis.

De Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Raalte, verantwoordelijk voor de besteding van de oogstgave heeft laten weten dat, ook na de tragisch dood van Willem, zij het SAMAKA project blijven steunen.

Verder, tijdens de herdenkingsdienst op 15 juli 2012 die werd georganiseerd door de ‘Gerechtigheid voor Willem Geertman Campagne’ is het mooie bedrag van 1.122 euro opgehaald.

Meer informatie op http://stichtingfilippinos.wordpress.com/