Voortgang Handtekeningenactie Willem Geertman

Zoals bekend heeft op 6 november 2012 een delegatie van de 'Justice for Willem Geertman campagne' de petitie 'Oproep tot onafhankelijk onderzoek van en gerechtigheid voor de moord op Willem Geertman' overhandigd aan de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer.

De commissie heeft middels een brief deze zaak onder de aandacht gebracht van de minister van Buitenlandse Zaken. Het antwoord van de minister, gedateerd 11 december 2012, kunt u hieronder lezen.

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 december 2012

Graag bied ik hierbij de reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 16 november 2012 met kenmerk 2012Z18843/2012D42780 inzake het onderzoek naar de moord op Willem Geertman op 3 juli 2012.

De Nederlandse ambassade in Manilla is op 3 juli 2012 op de hoogte gesteld van de moord op de heer Geertman. Ook op het ministerie van Buitenlandse Zaken is de zaak van de heer Geertman bekend. De moord op de heer Geertman heeft alle aandacht van het ministerie en de ambassade.

Het ministerie heeft inmiddels gesproken met de contactpersoon van de familie van de heer Geertman in Nederland en de ambassade houdt nauw contact met met de familie en de weduwe in de Filippijnen. Regelmatig wordt er door de ambassade bij de Filippijnse autoriteiten aandacht gevraagd voor de voortgang van het onderzoek naar de toedracht van de moord. Ook de Commission on Human Rights of the Philippines is op de hoogte van de moord en volgt deze zaak nauwgezet.

Het onderzoek is nog gaande en zodra er meer informatie is over de toedracht van de moord en de dader(s) bekend is/zijn, zullen de familie en de weduwe worden geïnformeerd.

De minister van Buitenlandse Zaken,
F.C.G.M. Timmermans

In de vergadering van 20 december 2012 heeft de commissie voor Buitenlandse Zaken besloten, dit antwoord van de minister voor kennisgeving aan te nemen.

Intussen gaan wij door met het inzamelen van handtekeningen!