Voortzetting Werk Willem Geertman

Verantwoording Alay Bayan-Luson, Inc.

In juli 2012 werd Willem Geertman vermoord. Zijn grote inzet voor de kwetsbare medemens werd hem fataal.
Hij was onder andere directeur van Alay Bayan Inc (ABI), een NGO gericht op rampenbeheer, betrokken bij de ontwikkeling van de plattelands- en inheemse bevolking, die vaak kwetsbaar zijn door armoede, machteloosheid, aantasting van het milieu en politiek misbruik.
De projecten die onder zijn leiding zijn opgezet, zijn van groot belang voor de mensen ter plaatse. Mede hierdoor worden de mensen zich bewust van hun eigen rechten en ook hun verantwoordelijkheid voor de bescherming van het milieu.

Willem’s partner, Au Santiago, en zijn familie in Nederland hebben besloten, om een aantal van deze projecten te blijven steunen. Voor het financieren van deze projecten en ook voor de proceskosten van het hoger beroep in het onderzoek naar Willem’s dood, hebben zij eind 2012 een oproep om financiële steun gedaan (zie: deze website).

ABI workshopDe NFS heeft van u een aantal fraaie giften mogen ontvangen. Met name de Stichting KOOK in Alkmaar zijn we hiervoor zeer erkentelijk. Eind december 2012 hebben wij de giften overgemaakt naar ABI.

Het onlangs afgeronde project, in Nueva Vizcaya, had als doel plattelandsvrouwen middels scholing en economische productie sterker te maken. Een onderdeel van dit project hebben wij als NFS kunnen financieren. Dit onderdeel was het handenarbeidproject „Van Maïsomhulsel naar Rugzak”. Er zijn drie verschillende workshops van elk drie dagen geweest waarin de vrouwen leerden om te gaan met schijnbaar waardeloze materialen en deze tot bruikbare spullen om te vormen. Dit is een goede en verantwoorde manier om hun schamele inkomen aan te vullen.

Enkele weken geleden kregen wij een verslag en verantwoording van ABI. Van onze donaties zijn enkele workshops gefinancierd.
U kunt hier een aantal foto’s bekijken van de betreffende workshops.