welkom op de website van de NFS!

Introductie

De Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging, is opgericht in 1988 en ontstaan vanuit de overtuiging dat ieder mens recht heeft op de basisbenodigdheden. Wij richten ons op het verbeteren van de leefomstandigheden en menselijke mogelijkheden van de allerarmsten. Daarom zijn wij solidair met de sociale bewegingen in de Filippijnen en in Nederland die werken aan armoedebestrijding.

De behoeften van het Filippijnse volk zijn talrijk. Zo is er de noodzaak zich te richten op de behoeften van diegenen die lijden onder de onrechtvaardige structuur (slechte gezondheidszorg, armoede, werkloosheid, enz.); natuurlijke calamiteiten (natuurrampen, aardbevingen, tyfoons, enz.); en de onderdrukking (politieke gevangenen, interne vluchtelingen, verdwijningen, enz.).

De NFS tracht een zo breed mogelijke humanitaire, politieke, materiƫle en morele steun te vergaren voor de onafhankelijke beweging van de democratische krachten in de Filippijnen. Zij zal de democratische krachten in Nederland en de Filippijnen verenigen om de wederzijdse solidariteit te bevorderen.

Meer informatie op de pagina 'over de NFS'.