Bevel tot Bescherming Castro en Tamano
Bevel tot Bescherming Castro en Tamano
artikel 18-02-2024
Inteernationaal Volkstribunaal over de Filipijnen
Inteernationaal Volkstribunaal over de Filipijnen
artikel 16-02-2024
Boerenprotest in de Filipijnen
Boerenprotest in de Filipijnen
artikel 16-02-2024
Oproep van Speciale VN-Rapporteur Irene Khan aan Marcos Jr.
Oproep van Speciale VN-Rapporteur Irene Khan aan Marcos Jr.
artikel 04-02-2024
Bezoek Speciaal VN-Rapporteur aan Filipijnen
Bezoek Speciaal VN-Rapporteur aan Filipijnen
artikel 01-02-2024
Milieuactivisten Jhed Tamano en Jonila Castro
Milieuactivisten Jhed Tamano en Jonila Castro
artikel 30-01-2024

Introductie

De Nederlands-Filipijnse Solidariteitsbeweging is opgericht in 1988 en ontstaan vanuit de overtuiging dat ieder mens recht heeft op de basisbenodigdheden. Wij richten ons op het verbeteren van de leefomstandigheden en menselijke mogelijkheden van de allerarmsten. Daarom zijn wij solidair met de sociale bewegingen in de Filipijnen en in Nederland die werken aan armoedebestrijding.

De behoeften van het Filipijnse volk zijn talrijk. Zo is er de noodzaak zich te richten op de behoeften van diegenen die lijden onder de onrechtvaardige structuur (slechte gezondheidszorg, armoede, werkloosheid, enz.); natuurlijke calamiteiten (natuurrampen, aardbevingen, tyfoons, enz.); en de onderdrukking (politieke gevangenen, interne vluchtelingen, verdwijningen, enz.).

De NFS tracht een zo breed mogelijke humanitaire, politieke, materiële en morele steun te vergaren voor de onafhankelijke beweging van de democratische krachten in de Filipijnen. Zij zal de democratische krachten in Nederland en de Filipijnen verenigen om de wederzijdse solidariteit te bevorderen.

Meer informatie op de pagina 'over de NFS'.