Fotoverslag ‘Van Maïsomhulsel naar Rugzak’

2014

De partner van Willem Geertman, Au Santiago, en zijn familie in Nederland hebben besloten, om een aantal van de door Willem opgezette projecten te blijven steunen. Het gaat met name om de door ABI georganiseerde handarbeid-projecten voor arme gezinnen, zoals o.a. het nijverheidsproject „Van maïsomhulsel naar rugzak”; dit ter aanvulling op hun schamele inkomen.