RIMPAC Marine-oefeningen, de Filippijnen en de Oorlog tegen China


Victor Gregor Limon en Seji Yamada
Foto: publiek domein

Een vreemde groep bezoekers komt aan in Hawaii: 38 oorlogsschepen, vier onderzeeërs, meer dan 170 vliegtuigen, negen nationale landstrijdkrachten en ongeveer 25.000 manschappen van twee dozijn landen. Deze oorlogsmachines komen samen om de twee jaar om deel te nemen aan de Rim of the Pacific (Rand van de Stille Oceaan) (RIMPAC) oefeningen, de grootste marine-oefeningen in de wereld, georganiseerd door de Amerikaanse Marine (US Navy) sinds 1971.

Eén contingent in deze oorlogsspelen zal opvallen: een eenzaam fregat dat de naam draagt van Antonio Luna, de oproerige Filippijnse revolutionaire legergeneraal die het militaire verzet tegen de inval van de troepen van de VS leidde gedurende de Filippijns-Amerikaanse oorlog. Dit oorlogsschip zal de hedendaagse Filippijnse strijdkrachten vertegenwoordigen, die nu bondgenoten zijn en getraind en gefinancierd worden door hun vroegere militaire vijand.

Maar een dergelijke paradox lijkt niet misplaatst te zijn in een gebeurtenis zoals RIMPAC, wiens uitgesproken doelstelling het is “de veiligheid van de scheepvaartroutes en de beveiliging van ’s werelds onderling verbonden oceanen” te verzekeren, door middel van Amerikaans spierballenvertoon, intimidatie van rivalen en de herbevestiging van de onderwerping van vazalstaten, in het bijzonder de Filippijnen.

Omwille van de strategische geopolitieke ligging van de Filippijnen, en zijn overvloedige natuurlijke en menselijke bronnen, is de archipelstaat en vroegere kolonie onontbeerlijk in Amerika’s “spil” in Azië. Voor het eerst aangekondigd in 2011 door de toenmalige Minister van Buitenlandse Zaken, Hillary Clinton, luidde dit buitenlands beleid een nieuw tijdperk van Amerikaans imperialisme in.

Terwijl de Westerse markten verder hongeren naar rijkdom en uitbreiding, werd het imperatief voor de VS niet alleen zijn heerschappij in Azië te versterken maar ook de gestage en snelle opgang van China als economische en militaire supermacht te verhinderen. In deze dreigende oorlog zullen Hawaii en de Filippijnen, samen met Taiwan, Zuid-Korea, Okinawa, Japan en Guam een cruciale rol spelen als slagvelden en waterleliebladeren in de Stille Oceaan, en als pleisterplaatsen van waaruit de VS aanvallen kan lanceren.

Terwijl China uitstulpingen in de West-Filippijnse Zee omvormt tot militaire basissen -zowel daar als in de Straat van Taiwan- leidt de VS provocerende invallen voor de “vrijheid van navigatie” met behulp van militaire vliegtuigen en oorlogsschepen. In april van dit jaar stuurde de VS 5.000 manschappen naar de Filippijnen voor Balikatan (“schouder-aan-schouder”) oorlogsoefeningen, die eindigden op de dag voor de virtuele ontmoeting van de Chinese President Xi Jinping met de toen Filippijnse President Rodrigo Duterte. Rond hetzelfde moment bezocht ook Hawaii’s VS Vertegenwoordiger Ed Case de Filippijnen om de banden aan te halen tussen de VS en zijn vroegere kolonie.

Het zou naief zijn te geloven dat deze tactische manoeuvres allemaal plaatsgrijpen in de naam van internationale vrede en veiligheid, gegeven de contradicties van de Amerikaanse strategische houding. Bijvoorbeeld, terwijl de VS Rusland bestraft en Oekraïne helpt met wapens, zal de VS geen troepen sturen om in Oekraïne te vechten. Daartegenover beloofde President Joe Biden op 23 mei dat de VS militair zou tussenkomen indien China Taiwan binnenviel, niettegenstaande de gruwelijke kosten van een oorlog in de regio.

Het is niet verwonderlijk dat de Amerikaanse regering zich niets aantrekt van rapporten over wijdverspreide desinformatie, intimidatie, geweld en fraude gedurende de recente presidentsverkiezingen in de Filippijnen. Is het omdat de nieuwe President, Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr, de zoon van de vroegere dictator is, die de VS toeliet de legerbasissen in Clark en Subic Bay gedurende de Vietnamoorlog te gebruiken?

Er op uit om de relaties en de verdere consolidatie van de aanwezigheid van de Amerikaanse militairen in de Filippijnen opnieuw aan te wakkeren, was de regering van Biden er als de kippen bij om de zoon van de dictator en zijn familie geluk te wensen met hun terugkeer naar de macht -36 jaar nadat Ronald Reagan de Marcos-clan hielp te ontsnappen naar Hawaii toen een opstand de oudere Marcos in 1986 aan de kant zette. Kunnen we ons verwachten aan een gelijkaardig akkoord dat de familie Marcos tracht vrij te pleiten van hun aansprakelijkheid in de misdaden die toen begaan werden in het teken van de oorlogsbelangen van de VS in de regio?

Deze historische context en de huidige globale situatie schilderen een angstwekkend beeld voor ons af. Minder bezorgd om vrede, internationale veiligheid en mensenrechten en meer gemotiveerd door een versterking van zijn militaire heerschappij, kunnen we ons verwachten aan een escalatie van de Amerikaanse oorlogsstellingen tegen China.Gelukkig botst al dat oorlogsgewoel op uitdagingen. Over de hele wereld gaan volksbewegingen in het verzet tegen de dreiging van een nieuwe wereldoorlog en werken zij samen aan een vredesagenda.

In de Filippijnen herleeft de beweging die in 1991 succesvol de Amerikaanse troepen van zijn basissen op Filippijnse grond verjoeg en tracht die nu de de-facto terugkeer van deze basissen door middel van de Visiting Forces Agreement (Overeenkomst betreffende Bezoeken van Strijdkrachten) van 1998, de Enhanced Defense Cooperation Agreement (Samenwerkingsakkoord betreffende Versterkte Verdediging) van 2014, en gezamenlijke oefeningen zoals Balikatan, te verhinderen.

Op het continentale grondgebied van de VS zowel als in Hawaii, zijn mensenrechtenorganisaties aan het lobbyen voor de aanvaarding van de Filippijnse Mensenrechtenakte, die een einde zou maken aan de Amerikaanse financiering, die door het Filippijnse leger en de Filippijnse politie gebruikt wordt voor buitenrechtelijke moordpartijen en andere mensenrechtenschendingen, om dissidenten de mond te snoeren, en die als pionnen worden ingezet voor een mogelijke oorlog met China.

In Hawai roepen inheemse en andere basisorganisaties, zoals Cancel RIMPAC, op om de oorlogsoefeningen op de eilanden te stoppen. De financiële kost van de RIMPAC-oefeningen is een schandalige uitgave op een moment dat er zoveel middelen dringend nodig zijn om miljoenen mensen van honger en armoede te redden en een einde te stellen aan de nog steeds woedende globale pandemie. En dit is dan nog zonder rekening te houden met de koolstof die uitgestoten wordt door de tonnen fossiele brandstoffen die verbruikt worden door militaire contingenten of met de schade toegebracht aan het leven in de zeeën gedurende de oefeningen.

Gemeenschapsgroepen en milieugroeperingen zijn erin geslaagd een akkoord te bereiken met de Amerikaanse Marine om Red Hill te sluiten, een opslagplaats met een capaciteit van een miljard liter brandstof voor militaire doeleinden, die gedurende tientallen jaren lekte en de watervoerende laag vervuilde die drinkbaar water bezorgde aan Oʻahu, Hawaii. Het was voor iedereen duidelijk dat de Amerikaanse militairen zich allerminst bekommerden om de gezondheid van zelfs hun eigen dienstpersoneel, laat staan die van de bevolking van Hawaii, of om de fragiele ecologie van het eiland. Dit is waarschijnlijk niet verwonderlijk, aangezien de militaire stellingnames in het gebied van de Aziatische Stille Oceaan een risico betekenen voor de mogelijke uitdoving van het menselijke ras door middel van een kernoorlog.

Door middel van RIMPAC, Balikatan en andere gelijkaardige oefeningen, is de VS reeds een scenario aan het opzetten voor de verschrikkingen van dood en vernieling. Wij hebben geen andere keuze dan dit te beantwoorden met het samenbrengen van de volkeren van Hawaii, de Filippijnen en andere naties om deze oorlogsdreigingen te dwarsbomen, het leven te verdedigen en een blijvende globale vrede en rechtvaardigheid te bevorderen.

Victor Gregor Limon is lid van Anakbayan Hawai.
Seiji Yamada is lid van het Hawaii Committee for Human Rights in the Philippines (Hawaii Comite voor Mensenrechten in de Filippijnen).

Dit artikel verscheen op CounterPunch  | Vertaling  door Roos De Witte.

Artikel is niet gewijzigd | Creative Commons

Meer informatie:
Analyse Peter Franssen  De gevaarlijke provocatie van Nancy Pelosi

Dag van de Inheemse Volken in de Wereld


Oproep aan de Nationale Commissie voor Inheemse Volkeren om geen nepnieuws te verspreiden en de VN-Verklaring over de rechten van inheemse volken te eerbiedigen

Al jaren zijn er alarmerende ontwikkelingen voor de inheemse volkeren in de Filippijnen. De cultuur, taal, spiritualiteit, politiek, economie en het voortbestaan van inheemse volken zijn verbonden met hun grondgebied. De bescherming van de bio diversiteit is voor een groot deel aan hen te danken. In hun leefgebied krijgen echter vaak economische belangen de overhand.  Desinformatie overheerst!

Hun rechten op toegang tot gezondheidszorg, onderwijs, land en natuurlijke hulpbronnen staan onder druk. Een groeiende uitsluiting van inheemse volken bij besluitvorming, zoals het heropenen van destructieve mijnen zoals Tampakan en dammen zoals de Gened, Alimit en Kanan-Kaliwa_laiban. Desinformatie van de overheid is, alsof dit is besloten met instemming van de inheemse volkeren.

Het criminaliseren van en het geweld tegen de inheemse bevolking is al jaren gaande. Door het rood labelen van leiders worden de mensenrechten op flagrante wijze geschonden. Onder Duterte zijn vier bloedbaden gedocumenteerd, waarbij negen Tumandok, drie Dumagat, drie Lumad en zeven T'boli-Manobo omkwamen en in totaal 102 buitengerechtelijke executies van inheemse mensen.

Vandaag sloegen verschillende stammen de handen ineen in hun strijd voor de waarheid. Ze stonden voor het kantoor van de Nationale Commissie voor Inheemse Volkeren (NCIP) om de verspreiding van nepnieuws te veroordelen, en riepen op om de rechten die zijn vastgelegd in de VN-Verklaring over de rechten van inheemse volken te eerbiedigen. Bescherm ons en heropen de scholen.

Help mee om de rechten van de inheemse volkeren te beschermen!

Twee filmpjes. Niet recent, maar helaas nog zeer actueel.

Help us defend Cordillera--its indigenous people, their land, their heritage.
Defend Cordillera PH - YouTube

Pangandoy: The Manobo fight for land education and their future HD
Pangandoy: The Manobo fight for land education and their future HD - YouTube

Marcos jr. Geen Interesse in ICC, Boeren Wel


Defensieve verklaring van president Marcos jr.,
maar "ICC kan wel medewerking verwachten van boeren en de bevolking die hongerig is naar gerechtigheid,"
aldus boerenleider Rafael Mariano

President Ferdinand Marcos jr. kondigde gisteren aan dat de Filippijnen "geen interesse" heeft om zich weer bij het Internationaal Strafhof (ICC) te voegen. De boerenbeweging KMP viel gisteren deze proclamatie van “Marcos jr. aan, dat hij alleen voor zichzelf spreekt. De tienduizenden familieleden van vermoorde boeren en drugsoorlogsslachtoffers zijn zeer geïnteresseerd in het ICC”, zei de voormalige minister van landbouwhervorming en emeritus KMP-voorzitter Rafael Mariano.

Duizenden Protesteren tijdens Staatsrede Marcos


Desinteresse van het Marcos-regime om te luisteren naar de eisen van de basissectoren van het land

Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging
Persbericht 25 juli 2022, Amsterdam | Foto: Facebook Bayan

Vandaag sprak president Marcos voor het voltallige congres de ‘State of the Nation Address’ (SONA) uit. Met de staatsrede kondigt de president zijn beleidsplannen aan voor het komende jaar. Maatschappelijke organisaties van o.a. arbeiders, vrouwen, milieu- en mensenrechten maakten gebruik van de gelegenheid om tekortkomingen van het beleid tot heden kenbaar te maken en veranderingen te eisen.

Word Vandaag nog NFS Supporter!

Hernieuwde oproep:
maak het verschil, geef naar vermogen, help ons helpen
en opkomen voor de mensenrechten.

Beste sympathisanten en geïnteresseerden,

De NFS drijft op het werk van vrijwilligers, die geen vergoeding krijgen, hoogstens af en toe een bijdrage voor gemaakte kosten.

Echter, alleen al het hebben van een bankrekening en de domein- en hostingkosten van de website zijn kosten die constant doorgaan.

Willem Leeft Voort in ons Hart, om Nooit te Sterven


baken van hoop, moed en kracht voor hen
die in nood, onderdrukt en stemloos zijn

Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging
Persbericht 3 juli  2022, Amsterdam

Tien jaar geleden werd Willem Geertman op 3 juli in de Filippijnen vermoord. Willem werkte sinds 1977 onvermoeibaar voor de arbeiders, boeren en inheemse volkeren. Hij was actief betrokken bij hun arbeids- en landrechten en de problemen omtrent milieubescherming. Hij hielp de inheemse bevolking en boeren op te komen voor hun rechten. Een man die het opnam voor de arme bevolking om hen een eerlijke kans te geven op een menswaardig bestaan.

Een Dubbel Zwarte Dag in de Filippijnen

Oproep aan de internationale gemeenschap om het toezicht op de regering Marcos te vergroten

Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging
Persbericht 30 juni 2022, Amsterdam

Vandaag wordt Marcos ingezworen als president van de Filippijnen. Een zwarte dag voor de Filippijnen dat met de zoon van de dictator Marcos, de familie Marcos opnieuw aan de macht brengt. Zijn vader was 36 jaar geleden afgezet door de volksopstand in 1986, omdat tijdens de 14 jaar van een staat van beleg meer dan 23.000 tegenstanders onder zijn bewind waren vermoord, 100.000 gevangen gezet en gemarteld, en zijn familie 10 miljard dollars uit de staatskas heeft gestolen. Deze donkere werkelijkheid van weleer kan niet worden weggepoetst met het presidentschap van zijn zoon.

Persvrijheid is een Mensenrecht

Overheidsinstantie beveelt blokkering van de website van onafhankelijke media Bulatlat

We delen met u het trieste bericht dat de Nationale Telecommunicatiecommissie (NTC) beveelt tot blokkering van de websites van de Filippijnse onafhankelijke media Bulatlat en die van 27 andere organisaties.

Al 21 jaar schrijft Bulatlat over kwesties van de gemarginaliseerden. Het betreft onder andere de strijd van boeren om land, inheemse volkeren om zelfbeschikking over hun voorouderlijk domein, stedelijke armen voor hun recht op fatsoenlijke huisvesting, en van slachtoffers van mensenrechtenschendingen voor gerechtigheid.

Luis Jalandoni is een Vredeskampioen; Duterte is de Terrorist

De ICHRP is diep geschokt door het op de Terroristenlijst plaatsen van de gepensioneerde hoofdonderhandelaar van het NDFP-vredespanel, Luis Jalandoni.

Internationale Coalitie voor Mensenrechten in de Filippijnen (ICHRP)
Persbericht | 22 juni 2022

“De Internationale Coalitie voor de Mensenrechten in de Filippijnen (ICHRP) is diep geschokt door het op de Terroristenlijst plaatsen van de gepensioneerde hoofdonderhandelaar van het NDFP-vredespanel, Luis Jalandoni en vijf anderen door de Anti-terrorismeraad. Een recente daad in het onverminderd brandmerken van terrorisme door de scheidende regering van Duterte,” zegt Peter Murphy, voorzitter van de ICHRP.

"Het geeft aan dat Duterte en zijn team nog meer schade willen aanrichten, ondanks hun al ongeëvenaarde bloedige staat van dienst in de afgelopen zes jaar. Als er iemand een terrorist is, is het Duterte zelf.”

Naar Aanleiding van de Benoeming van Professor Emeritus Clarita Carlos als Nationaal Veiligheidsadviseur

Ja tegen het beëindigen van het brandmerken als extreem-links en het aanpakken van de kernoorzaken van de opstand

Internationale Coalitie voor Mensenrechten in de Filippijnen (ICHRP)
Persbericht | 18 juni 2022

De Internationale Coalitie voor Mensenrechten in de Filippijnen (ICHRP) juicht de verklaring van de aankomende nationale veiligheidsadviseur Dr. Clarita Carlos toe, waarin ze zei dat het brandmerken als extreem-links moet stoppen en dat de ongelijkheden en onrechtvaardigheden die aan de basis liggen van de langdurige opstand van het land moeten worden aangepakt.

Laat de Begunstigden van Agrarische Hervormingen Onmiddellijk Vrij!

Internationale Coalitie voor Mensenrechten in de Filippijnen (ICHRP)
Dringende oproep | 10 juni 2022

10 juni 2022

Op 9 juni 2022 werden in Hacienda Tinang, Concepcion, Tarlac 97 begunstigden en voorstanders van landbouwhervormingen door de politie gearresteerd.

Het gaat om aanhangers van de CARP (Comprehensive Agrarian Reform Law), het agrarische hervormingsplan dat in 1988 onder Aquino werd aangenomen. De lokale politie in Tarlac had bevolen om de bungkalan (collectieve landbouw) in Hacienda Tinang te stoppen. Dit leidde naar een agressieve politie-overval waarbij meer dan 90 mensen werden opgepakt en gearresteerd. Ze worden aangemerkt als NPA-leden en beschuldigd van belemmering van de rechtsgang.

Filippijnse Rechtenbewegingen vrezen het Beleid van de Nieuwe President

Ferdinand Marcos jr. of "Bongbong Marcos", de zoon van de dictator Ferdinand Marcos, is de nieuwe president van de Filippijnen. Er hangt een donkere wolk boven de sociale bewegingen.

Foto boven: Ferdinand Marcos jr. tijdens zijn verkiezingscampagne op 24 april 2022 (CC BY-SA 4.0 Wikimedia)

De oudere Marcos plunderde het land, pleegde flagrante mensenrechtenschendingen en bleef meer dan twintig jaar aan de macht. Duizenden mensen werden gevangengezet, gemarteld, ontvoerd en zelfs vermoord tijdens zijn dictatuur. In 1986 verdreef een volksopstand Marcos nadat hij het land van meer dan 10 miljard dollar had beroofd en de economie in puin had gelegd.

De Proclamatie van Marcos jr. en Sara Duterte

We zullen standvastig zijn in het eisen van verantwoordelijkheid, gerechtigheid en vrijlating van politieke gevangenen!

Met de proclamatie van Marcos jr. en Sara Duterte tot respectievelijk president en vicepresident, kunnen we alleen de slechtste tijden verwachten voor de situatie van de mensenrechten, gerechtigheid en aansprakelijkheid in de Filippijnen, evenals de beste tijden voor de strijd en verzet tegen tirannie, onderdrukking en voor echte democratie.

Verkiezingen waren niet Vrij en Eerlijk

Tussentijds rapport van de Internationale Waarnemersmissie (IOM) is nu beschikbaar!

U kunt het hier lezen: IOM_InterimReport

Internationale Coalitie voor Mensenrechten in de Filippijnen (ICHRP)
Internationale Waarnemersmissie | tussentijds rapport | 19 mei 2022

De Internationale Coalitie voor Mensenrechten in de Filippijnen (ICHRP) volgde de recente verkiezingen vanaf de start in februari. Deze Internationale Waarnemersmissie (IOM) werd aanbevolen door Investigate-PH, het  internationale onafhankelijke onderzoek in 2021 naar de mensenrechtensituatie. De waarnemersmissie had vanaf begin april waarnemers op locatie. Ze documenteerden nauwgezet de zich ontvouwende campagne, de stemming en de nasleep in Centraal-Luzon, Nationaal Hoofdstedelijk Gewest (NCR), Zuid-Luzon, Centraal-Visayas, West-Visayas en Mindanao.

Onregelmatigheden bij de Verkiezingen

Internationale waarnemers wijzen op wijdverbreide onregelmatigheden bij de verkiezingen,
roepen op tot waakzaamheid terwijl het tellen van de stemmen doorgaat

Internationale Coalitie voor Mensenrechten in de Filippijnen (ICHRP)
Persbericht 10 mei 2022 | Fotocredit Karapatan: oproep tot onderzoek voor het COMELEC kantoor

De Internationale Coalitie voor Mensenrechten in de Filippijnen (ICHRP) roept op tot voortdurende waakzaamheid tijdens het tellen van de stemmen, evenals tot onmiddellijk onafhankelijk onderzoek naar de vele onregelmatigheden tijdens de verkiezingsdag.

Bongbong Marcos Veel en Leni Robredo Veel Meer

Resultaten van een landelijk onderzoek door de Universiteit van de Filippijnen, Ateneo en de La Salle Universiteit

Maandag zijn de verkiezingen. Uit een landelijk onderzoek van 18-22 april bij 4800 respondenten door de Universiteit van de Filippijnen (UP), Ateneo en de La Salle Universiteit komt naar voren dat Leni Robredo de meeste stemmen gaat trekken. Los van dat onderzoek zijn er signalen dat Marcos jr. en de zijnen de verkiezingsuitslag proberen te manipuleren in hun voordeel.

We wachten af wat de verkiezingen morgen gaan brengen…..


Peilingen Marcos jr versus Robredo's Mensenmassa's

Internationale Coalitie voor Mensenrechten in de Filippijnen (ICHRP)
Internationale Waarnemersmissie | bulletin 5 | 3 mei 2022

Dit jaar voert de Internationale Coalitie voor Mensenrechten in de Filippijnen de Internationale Waarnemersmissie (IOM) op de Filippijnse verkiezingen 2022 uit. De IOM publiceert in aanloop naar de verkiezingen in mei een reeks tweewekelijkse bulletins. Voor een volledige lijst van de bulletins die zijn gepubliceerd en voor meer informatie over de IOM, klik hier

Werknemers voor Eerlijke en Betrouwbare Verkiezingen

We Watch:
Werknemers worden opgeleid tot verkiezingswaarnemers om de verkiezingen op 9 mei te monitoren en misstanden naar buiten te brengen!

Het Oecumenisch Instituut voor Arbeidseducatie en Onderzoek (EILER) draagt bij aan de vorming en het bewustzijn van de arbeiders. Sinds 2010 heeft EILER met succes het Worker’s Electoral Watch (WE Watch) ondernomen. In We Watch worden werkenden opgeleid om tijdens de verkiezingen op te treden als waarnemers. Zij hopen zo op eerlijke en betrouwbare verkiezingen. WE Watch is een samenwerkingsverband tussen EILER en vakbonden en hun federaties. Het is het enige initiatief van verkiezingswaarnemers dat gebaseerd is op de werkende beroepsbevolking.

pagina 1 / 11 volgende pagina >