pagina 1 / 12 volgende pagina >>>

Bezoek VN-Rapporteur aan Filippijnen


ICHRP verwelkomt bezoek van VN-rapporteur, roept de regering van Marcos op om transparant onderzoek naar buitengerechtelijke moorden toe te staan.

ICHRP Persbericht, 27 november 2022
Illustratiecredit, Grace Corpuz: kunstuiting te durven leven in de geest van vrije en gedurfde expressie

"De Internationale Coalitie voor Mensenrechten in de Filipijnen (ICHRP) verwelkomt de recente aankondiging van de Filippijnse minister van Justitie Jesus Remulla dat de speciale VN-rapporteur Morris Tidball-Binz, een forensisch arts, volgend jaar de Filippijnen zal bezoeken," zei ICHRP-voorzitter Peter Murphy afgelopen zaterdag. "Als speciale rapporteur voor buitengerechtelijke, standrechtelijke en willekeurige executies zou het bezoek van Tidball-Binz een belangrijke volgende stap zijn in het proces van zoeken naar gerechtigheid voor de duizenden slachtoffers van buitengerechtelijke executies onder de vorige regering-Duterte, evenals onder de huidige regering-Marcos."

Zoals gemeld door Investigate PH, waarin de Filippijnse forensisch expert Dr. Rachel Fortun als één van de getuige-deskundigen diende, vonden tienduizenden buitengerechtelijke en willekeurige moorden plaats onder president Duterte. Een meerderheid hiervan vond plaats in de "oorlog tegen drugs" van de regering, die politieagenten en burgerwachten mobiliseerde om maar liefst 30.000 als drugsdealers of drugsgebruikers bestempelde burgers te doden. De Filippijnse nationale politie geeft meer dan 6.600 van dergelijke moorden toe. Maar ondanks het overduidelijke bewijs dat deze moorden plaatsvonden, zijn tot nu toe slechts 25 politieagenten aangeklaagd in verband met de oorlog tegen drugs, volgens het rapport van secretaris Remulla aan de lidstaten van de Mensenrechtenraad op 14 november 2022.

Andere doelwitten van buitengerechtelijke excecuties tijdens Duterte's oorlog tegen andersdenkenden waren verdedigers van mensenrechten, journalisten, advocaten, inheemse leiders, boeren en vakbondsleiders. Zelfs onder de nieuwe regering-Marcos gaan deze moorden door: onlangs werd radiojournalist Percy Lapid gedood na een complot dat naar verluidt was opgezet door een hoge regeringsfunctionaris.

"Gezien deze recente aankondiging herhalen we onze oproep aan de Marcos-regering voor open, transparant en grondig onderzoek naar deze misdaden en gerechtigheid voor alle slachtoffers en hun families," vervolgde Murphy. "Dit betekent onderzoek en vervolging van alle daders van dergelijke misdaden, en een einde aan de staat van straffeloosheid die zoveel leden van de politie tot nu toe in staat heeft gesteld om vervolging te ontlopen. ICHRP herhaalt ook de oproep van ten minste tien lidstaten van de Mensenrechtenraad aan de Filippijnse regering om zich opnieuw aan te sluiten bij het Internationaal Strafhof (ICC) en mee te werken aan het lopende onderzoek van het ICC naar de misdaden tegen de menselijkheid van de moorden tijdens de zogenaamde oorlog tegen drugs.

Bron:
https://ichrp.net/ichrp-welcomes-un-rapporteur-visit-to-the-philippines-calls-on-marcos-government-to-allow-transparent-investigation-of-extra-judicial-killings/

Veel Belangstelling voor Filippijnse UPR in Geneve


maar algemene terughoudendheid onder de meerderheid van de VN-lidstaten om kritisch te zijn over de erbarmelijke staat van dienst op het gebied van de mensenrechten in de Filippijnen.

ICHRP Persbericht
Genève, 14 november 2022

ICHRP ondersteunt de aanbevelingen van het VN-Mensenrechtencomité via de Universal Periodic Review (UPR), maar maakt zich zorgen over een algemeen gebrek aan steun voor actie onder VN-lidstaten.

Het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties is een verdragsorgaan bestaande uit 18 deskundigen, opgericht door het Internationaal Verdrag inzake Burger- en Politieke rechten (ICCPR). De commissie komt driemaal per jaar vier weken bijeen om de periodieke rapporten te bestuderen die door de 173 staten die partij zijn bij het ICCPR zijn ingediend over hun naleving van het verdrag.

Het rapport uit 2022 van de Mensenrechtencommissie benadrukt het voortdurende falen van de Filippijnse regering om ervoor te zorgen dat de mensenrechten worden gerespecteerd. In de aanbevelingen wordt nota genomen van de kwesties en instrumenten die hebben bijgedragen tot een systeem van straffeloosheid en door de staat georkestreerde terreur, zoals: het rood labelen  van mensenrechtenverdedigers en het aanvallen van journalisten en advocaten; de voortdurende buitengerechtelijke executies onder het mom van de oorlog tegen drugs; en de repressieve bepalingen van de antiterreurwet die gericht zijn tegen de fundamentele grondslagen van democratie, vrijheid van vergadering, vrijheid van meningsuiting en het recht op afwijkende meningen.

De aanbevelingen van de commissie komen op het juiste moment, gezien de aanhoudende mensenrechtenschendingen onder de nieuwe regering-Marcos. De huidige regering moet deze aanbevelingen niet negeren of bagatelliseren en in plaats daarvan concrete manieren vinden om haar verdragsverplichtingen onder het ICCPR na te komen.

Er was veel belangstelling onder de lidstaten voor de Filippijnse UPR hier in Genève. In totaal kwamen 107 staten tussenbeide en ongeveer 40% nam een kritisch standpunt in en steunde de aanbevelingen van de commissie. Er is een algemene terughoudendheid onder de meerderheid van de lidstaten om kritisch te zijn over de erbarmelijke staat van dienst op het gebied van de mensenrechten in de Filippijnen. Ondanks de voortdurende documentatie door de VN van de slechte staat van dienst van de Filippijnen op het gebied van burgerrechten en politieke rechten, die dramatisch verslechterde onder de regering-Duterte, is slechts een minderheid van staten bereid om openlijk haar bezorgdheid te uiten en zelfs minder waren bereid om sterke aanbevelingen voor actie te doen (met name sommige Europese en Latijns-Amerikaanse landen). We prijzen in het bijzonder de tussenkomst van Sierra Leone, die opriep tot de afschaffing van de NTF-ELCAC (National Task Force to End Local Communist Armed Conflict), die heeft gefunctioneerd als een van de belangrijkste instrumenten van staatsterreur tegen dissidenten.

Verschillende lidstaten, waaronder Liechtenstein, Sierra Leone, Zweden, Roemenië en de VS, riepen op om een einde te maken aan de praktijk van rood labelen, een proces waarbij individuen en organisaties worden bestempeld als front voor de Communistische Partij van de Filippijnen. De Filippijnse vertegenwoordiger Jesus Crispin Remulla, secretaris van het ministerie van Justitie,  reageerde boos op de kritiek van de VS en beweerde: "Er is geen overheidsbeleid van het rood labelen, het is een term die is uitgevonden door links". Dit was een complete ommekeer ten opzichte van Remulla's bewering twee weken eerder dat rood labelen een recht van de regering was en een levendig onderdeel van het democratische proces. Dit is een voorbeeld van de staat van ontkenning van de Filippijnse regering aan de internationale gemeenschap met betrekking tot haar voortdurende oorlog tegen afwijkende meningen.

ICHRP-voorzitter Peter Murphy sprak "diepe waardering uit voor de lidstaten die zich uitspraken om meer verantwoording van de Filippijnse regering", maar hij drong er bij de internationale gemeenschap op aan "om druk uit te oefenen op de lidstaten om concrete actie te ondernemen op het gebied van mensenrechten van de regering-Marcos". Hij riep verder op tot een onmiddellijke noodzaak om een einde te maken aan de levering van wapens aan de regering-Marcos, waarbij hij opmerkte dat “de Verenigde Staten onlangs $ 100 miljoen aan krediet hebben verstrekt voor wapenaankopen en $ 1,14 miljard [2015-21] aan wapens hebben geleverd aan de Filippijnse  regering tijdens de ergste periode van mensenrechtenschendingen.”

De aanbevelingen komen voort uit een erkenning van de erbarmelijke mensenrechtensituatie in de Filippijnen. De experts lijken zich niet te laten leiden door de bewering dat het rechtssysteem in het land werkt voor de slachtoffers van mensenrechtenschendingen. ICHRP Global Council-lid, ds. Patricia Lisson, gaf aan dat “alle bewijzen tot nu toe wijzen op het mislukken van binnenlandse maatregelen met minder dan 15 vervolgingen onder de duizenden gevallen van rechtenschendingen. Gezien zulke zwakke bewijzen van het tegendeel, zijn de experts en een aantal lidstaten er duidelijk niet van overtuigd dat de mensenrechtensituatie sterk is verbeterd”.

ICHRP roept de VN-lidstaten op om de Filippijnen verantwoordelijk te houden om te handelen naar de bevindingen van de UPR, om concrete actie te ondernemen om een einde te maken aan straffeloosheid, en om de strijd van de slachtoffers en hun familie voor gerechtigheid te steunen; tevens eindelijk een onafhankelijke internationaal onderzoek uit te voeren als vervolg op het Bachelet-rapport uit 2020. In de tussentijd zal de meest zichtbare en effectieve maatregel een stopzetting van alle wapenhandel met de Filippijnen zijn.

Bron:
UN Member States Fall Short on Accountability for Philippine Mass Killings | International Coalition for Human Rights in the Philippines (ichrp.net)

Karapatan: Het UPR Watch persbericht

Dank voor Uw Gift!


Afgelopen week kwam er een dankbrief uit de Filippijnen,
geschreven door Aurora Santiago

In september jl. raasde tyfoon Noru door de Filippijnen en richtte er een enorme ravage aan.

Wij ontvingen via Stichting Zelfredzaamheid Filipinos een noodoproep uit de Filippijnen van het Centraal Luzon Netwerk voor Rampenbestrijding.

Het werkgebied van Aurora Santiago (weduwe van Willem Geertman) werd zeer hard getroffen door de storm. Enorme overstromingen en aardverschuivingen door de hevige regenval en de storm hadden huizen, schoolgebouwen, voedselgewassen en drinkwatervoorzieningen verwoest.

Deze noodoproep stuurden wij rond aan onze NFS-leden. Zie onze oproep op deze website.

Diverse mensen reageerden spontaan met een financiële gift, waarvoor onze hartelijke dank! Wij konden €320 overmaken naar Stichting Filipinos. Deze stichting heeft onze gift samen met een door hen verzameld bedrag overgemaakt naar het Hulpnetwerk in de Filippijnen.

Our region was at the center of the storm and had faced the brunt of Super Typhoon #KardingPH (Noru). We thank you for the immediate response that allowed us in the Central Luzon Disaster and Response Network  to deliver the much needed relief to the most hardly hit 20 Public Schools in 2 provinces in Central Luzon, 18 schools in Dingalan, Aurora and 2 schools in Nueva Ecija.
*Each relief pack contains Plastic envelope, bond papers, notebooks, pens, pads, ballpen and pencil.

Through your donations amounting to Php115,000.00, we have served 5,000 Learners/Students and most needy teachers.

We thank the support of all partner contributors of Stichting Filippinos, to mention among others the Netherlands Philippines Solidarity Movement that made possible our effective response.

*Alaybayan Luson performed  as the Secretariat of CLDRN

Yours truly,
Au Santiago

Vertaling brief:

Onze regio bevond zich midden in het stormgebied en had zeer zwaar te lijden van super tyfoon Karding (Noru). Wij danken u voor de onmiddellijke reactie die ons in het Central Luzon Disaster and Response Network in staat heeft gesteld de broodnodige hulp te bieden aan de hardst getroffen 20 openbare scholen in twee provincies in Centraal Luzon, 18 scholen in Dingalan, Aurora en 2 scholen in Nueva Ecija.

Elk noodpakket bevatte een plastic envelop, schrijfpapier, notitieboekjes, pennen, onderleggers, een balpen en een potlood.

Door uw donaties hebben we 5000 leerlingen/studenten en de meeste leerkrachten geholpen.

Wij danken alle bijdragende partners van Stichting Filipinos, onder andere de NFS, die onze effectieve reactie mogelijk hebben gemaakt.

Vandaag gedenken we Advocaat Benjamin Ramos

4 jaar na zijn dood nog geen gerechtigheid en verantwoording!

NFS oproep voor gerechtigheid
6 november 2022, Amsterdam

Vandaag gedenken we de dood van advocaat Benjamin Ramos. Sinds de moord op hem op 6 november 2018 is er nog geen gerechtigheid en verantwoording. Daarom doen wij vandaag een dringende oproep aan de Filippijnse overheid alle mogelijke maatregelen te nemen om de daders van de moord op Benjamin Ramos te vervolgen.

Advocaat Ramos verdedigde boeren, milieuactivisten, mensenrechtenactivisten, politieke gevangenen en massa-organisaties op het Filippijnse eiland Negros. Er is reden om aan te nemen dat zijn dood hiermee verband houdt. Ramos was toen de 34-ste advocaat die werd vermoord tijdens het presidentschap van Duterte.

Geen Pauze in Zoektocht naar Gerechtigheid

VN-commissie: “Filippijnse regering moet alle gevallen van mensenrechtenschendingen in het verleden onderzoeken en ervoor zorgen dat daders voor het gerecht worden gebracht."

UPR Watch persbericht | 6 november 2022, Manila

In oktober 2022 leidde de minister van Justitie, Jesus Crispin Remulla, de regeringsdelegatie tijdens de vijfde periodieke evaluatie van de Filippijnen door het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties in Genève, Zwitserland.

Uitnodiging Zoom: Verdedig Louie Jalandoni

De trieste situatie doet zich voor dat de heer Louie Jalandoni in de Filippijnen op de terroristenlijst is geplaatst. Louie Jalandoni werkt zijn hele leven met de Filippijnse massa's voor een rechtvaardige vrede in de Filippijnen. Hij vecht voor vrede. Hij is allesbehalve een terrorist.

Het is internationaal bekend dat de mensenrechtenschendingen doorgaan; er worden o.a boeren, advocaten en journalisten gedood, activisten worden gearresteerd en/of vermoord, zij die veranderingen willen worden rood-gelabeld, met het gevaar vermoord te worden.

Teken Vandaag nog de Handtekeningenactie...


Verdedig Louie Jalandoni:
Een man van vrede, geen terrorist!

Oproep van Comité DEFEND

We roepen alle democratische en vredelievende krachten op om samen met ons de rechten van de heer Louie Jalandoni te verdedigen tegen de onrechtvaardige bestempeling als "terrorist". Het grootste deel van zijn leven heeft Louie gewijd in dienst van de Filippijnse bevolking en ter verdediging van hun rechten. Nu zijn wij aan zet om Louie te beschermen en te verdedigen!

Rechtbank weerspreekt Red-Tagging

NFS persbericht | Amsterdam, 24 oktober 2022
Fotocredit Karapatan: protest tegen de terrorismewet

Onder de regering van president Duterte heeft red-tagging, het brandmerken van mensen als communist, een hoge vlucht genomen. In dit brandmerken staat communist synoniem met terrorist. Met die associatie wordt diegene vogelvrij verklaard. Onder dit schrikbewind licht nu een gerechtelijke kaars op van hoop.

Rood-labelen is een Gruwel in een Democratische en Beschaafde Samenleving

UPR Watch roept leden van de VN-Mensenrechtenraad en de internationale gemeenschap op om het rood-labelen aan de kaak te stellen.

Referentie: Philippine UPR Watch Public Information Team
Persbericht 13 oktober 2022 | Fotocredit Carlo Manalansan - Bulatlat

De Filippijnse Universal Periodic Review (UPR) Watch, een netwerk van religieuze- en mensenrechtengroepen die betrokken zijn in het UPR-proces van de VN, spreekt zich sterk uit tegen de ongelooflijke opmerkingen van de Filippijnse minister van Justitie, Jesus Crispin “Boying” Remulla, op 11 oktober 2022 bij de VN-Mensenrechtenraad over rood-labelen als een “onderdeel van de democratie”.

ICC wijst Verzoek Filippijnse Regering af

ICHRP prijst ICC's afwijzing van verzoek van Filippijnse regering om onderzoek naar overheidsfunctionarissen van Duterte te stoppen

ICHRP Persbericht, September 30, 2022

"De Internationale Coalitie voor de Mensenrechten in de Filippijnen [ICHRP] juicht het recente besluit van aanklager Karim Khan van het Internationaal Strafhof [ICC] toe om de Filippijnse regering te verzoeken de afwijzing in te trekken om de beschuldigingen van ernstige misdaden tegen de menselijkheid gepleegd op hun grondgebied in verband met de drugsoorlog van de regering-Duterte te onderzoeken," zei ICHRP-voorzitter Peter Murphy.

Vraag om Hulp na Tyfoon


Er is behoefte aan voedselpakketten, bouwmaterialen en compensatie voor de gewasschade

De Filippijnen is zwaar getroffen door Super Typhoon Karding, internationaal bekend onder de naam Noru. De gedupeerden zijn voornamelijk de boeren in het werkgebied van Maria Aurora Santiago, de weduwe van Willem Geertman.

50 Jaar na de Afkondiging van de Staat van Beleg


50 jaar is verstreken sinds dictator Marcos de Staat van Beleg afkondigde, maar ook zonder formele verklaring duren de schendingen van de mensenrechten voort.

NFS persbericht, Amsterdam 21 september 2022

Foto:
Een lichtje voor elk slachtoffer van de Staat van Beleg en de periode daarna.
Dat hun verlangen naar een betere wereld de lichten blijvend doet schijnen.

Op 21 september 1972 kondigde Ferdinand Marcos de Staat van Beleg af en begon zijn door de VS gesteunde militaire dictatuur. Na de verdrijving van dictator Marcos in 1986 (na 20 jaar presidentschap) was er een uitbarsting van optimisme ten aanzien van veranderingen. De People Power - opstand tegen de dictatuur van president Marcos - werd gedreven door enorme armoede en repressie en door het verlangen naar democratie en economische voorspoed.

RIMPAC Marine-oefeningen, de Filippijnen en de Oorlog tegen China

Een vreemde groep bezoekers komt aan in Hawaii: 38 oorlogsschepen, vier onderzeeërs, meer dan 170 vliegtuigen, negen nationale landstrijdkrachten en ongeveer 25.000 manschappen van twee dozijn landen. Deze oorlogsmachines komen samen om de twee jaar om deel te nemen aan de Rim of the Pacific (Rand van de Stille Oceaan) (RIMPAC) oefeningen, de grootste marine-oefeningen in de wereld, georganiseerd door de Amerikaanse Marine (US Navy) sinds 1971.

Dag van de Inheemse Volken in de Wereld

Oproep aan de Nationale Commissie voor Inheemse Volkeren om geen nepnieuws te verspreiden en de VN-Verklaring over de rechten van inheemse volken te eerbiedigen

Al jaren zijn er alarmerende ontwikkelingen voor de inheemse volkeren in de Filippijnen. De cultuur, taal, spiritualiteit, politiek, economie en het voortbestaan van inheemse volken zijn verbonden met hun grondgebied. De bescherming van de bio diversiteit is voor een groot deel aan hen te danken. In hun leefgebied krijgen echter vaak economische belangen de overhand.  Desinformatie overheerst!

Marcos jr. Geen Interesse in ICC, Boeren Wel


Defensieve verklaring van president Marcos jr.,
maar "ICC kan wel medewerking verwachten van boeren en de bevolking die hongerig is naar gerechtigheid,"
aldus boerenleider Rafael Mariano

President Ferdinand Marcos jr. kondigde gisteren aan dat de Filippijnen "geen interesse" heeft om zich weer bij het Internationaal Strafhof (ICC) te voegen. De boerenbeweging KMP viel gisteren deze proclamatie van “Marcos jr. aan, dat hij alleen voor zichzelf spreekt. De tienduizenden familieleden van vermoorde boeren en drugsoorlogsslachtoffers zijn zeer geïnteresseerd in het ICC”, zei de voormalige minister van landbouwhervorming en emeritus KMP-voorzitter Rafael Mariano.

Duizenden Protesteren tijdens Staatsrede Marcos


Desinteresse van het Marcos-regime om te luisteren naar de eisen van de basissectoren van het land

Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging
Persbericht 25 juli 2022, Amsterdam | Foto: Facebook Bayan

Vandaag sprak president Marcos voor het voltallige congres de ‘State of the Nation Address’ (SONA) uit. Met de staatsrede kondigt de president zijn beleidsplannen aan voor het komende jaar. Maatschappelijke organisaties van o.a. arbeiders, vrouwen, milieu- en mensenrechten maakten gebruik van de gelegenheid om tekortkomingen van het beleid tot heden kenbaar te maken en veranderingen te eisen.

Word Vandaag nog NFS Supporter!

Hernieuwde oproep:
maak het verschil, geef naar vermogen, help ons helpen
en opkomen voor de mensenrechten.

Beste sympathisanten en geïnteresseerden,

De NFS drijft op het werk van vrijwilligers, die geen vergoeding krijgen, hoogstens af en toe een bijdrage voor gemaakte kosten.

Echter, alleen al het hebben van een bankrekening en de domein- en hostingkosten van de website zijn kosten die constant doorgaan.

Willem Leeft Voort in ons Hart, om Nooit te Sterven


baken van hoop, moed en kracht voor hen
die in nood, onderdrukt en stemloos zijn

Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging
Persbericht 3 juli  2022, Amsterdam

Tien jaar geleden werd Willem Geertman op 3 juli in de Filippijnen vermoord. Willem werkte sinds 1977 onvermoeibaar voor de arbeiders, boeren en inheemse volkeren. Hij was actief betrokken bij hun arbeids- en landrechten en de problemen omtrent milieubescherming. Hij hielp de inheemse bevolking en boeren op te komen voor hun rechten. Een man die het opnam voor de arme bevolking om hen een eerlijke kans te geven op een menswaardig bestaan.

Een Dubbel Zwarte Dag in de Filippijnen

Oproep aan de internationale gemeenschap om het toezicht op de regering Marcos te vergroten

Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging
Persbericht 30 juni 2022, Amsterdam

Vandaag wordt Marcos ingezworen als president van de Filippijnen. Een zwarte dag voor de Filippijnen dat met de zoon van de dictator Marcos, de familie Marcos opnieuw aan de macht brengt. Zijn vader was 36 jaar geleden afgezet door de volksopstand in 1986, omdat tijdens de 14 jaar van een staat van beleg meer dan 23.000 tegenstanders onder zijn bewind waren vermoord, 100.000 gevangen gezet en gemarteld, en zijn familie 10 miljard dollars uit de staatskas heeft gestolen. Deze donkere werkelijkheid van weleer kan niet worden weggepoetst met het presidentschap van zijn zoon.