pagina 1 / 13 volgende pagina >>>

51-ste Gedenkdag van de Staat van Beleg


ICHRP Steunt de Oproep van het Filipijnse Volk:
Nooit meer Staat van Beleg!

Verklaring van de ICHRP op de 51-ste gedenkdag van de Staat van Beleg
21 september 2023

De Internationale Coalitie voor de Mensenrechten in de Filipijnen (ICHRP) steunt de voortdurende strijd van het Filipijnse volk voor volledige erkenning en respect voor hun rechten op deze 51-ste gedenkdag van de afkondiging van de Staat van Beleg door wijlen dictator Ferdinand Marcos Sr. Wij prijzen de moed, kracht en inzet van de Filipijnse mensen om hun rechten te verdedigen en te strijden voor een rechtvaardige vrede en werkelijke ontwikkeling.

“Geen enkel historisch revisionisme en desinformatie van de familie Marcos en haar handlangers kan de herinnering van het Filipijnse volk en de internationale gemeenschap aan de gruwel en terreur die deze staat van beleg heeft teweeg gebracht, uitwissen. Geen enkel historisch witwassen kan de strijd van het Filipijnse volk om de fascistische dictatuur van Ferdinand Marcos Sr. ten val te brengen, die nu voortduurt onder het bewind van zijn zoon Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., uitwissen”, aldus ICHRP-voorzitter Peter Murphy.

Tijdens een recente persconferentie verklaarden twee vermiste milieuactivisten - Jonila Castro en Jhed Tamano - dat ze waren ontvoerd door het Filipijnse leger en toen ze zich in het militaire kamp bevonden, werden gedwongen valse verklaringen te ondertekenen. Dit staat in schril contrast met de bewering van de NTF-ELCAC (National Task Force to End Local Communist Armed Conflict) dat Castro en Tamano zich ‘vrijwillig hadden overgegeven’ aan het leger en onder hun hoede ‘veilig en ongedeerd’ waren. De actieve betrokkenheid en medewerking van de lokale overheid in de zaak van Castro en Tamano demonstreert de ‘hele-natie’ benadering van het zogenaamde anti-opstandprogramma van de Filipijnse regering. Dit doet denken aan de donkere dagen van de staat van beleg waarin de dictator, zijn fascistische leger en de Filipijnse politie, samen met verschillende overheidsinstanties, de bevolking terroriseerden.

We herinneren de Katholieke Bisschoppenconferentie van de Filipijnen (CBCP) opnieuw aan haar profetische plicht om goed voor het welzijn van haar kudde te zorgen. Het is de hoogste tijd dat de CBCP zich terugtrekt uit de NTF-ELCAC als vertegenwoordiger van de particuliere sector en helpt een einde te maken aan het klimaat van straffeloosheid.

De ICHRP is het eens met en roept op tot internationale steun voor de eis van het Filipijnse volk om de NTF-ELCAC en de Anti-terrorismewet (ATL) af te schaffen, twee juridische instrumenten tegen het volk die zijn ingesteld onder de regering van Rodrigo Duterte en worden voortgezet en versterkt onder Marcos Jr. De ICHRP ondersteunt krachtig de oproep van de Filipijnse bevolking om de massale repressie die de meerderheid onderging, niet te vergeten en om niet toe te staan dat de onderdrukkende daden van de staat van beleg blijven bestaan.

Tijdens de meest recente Universal Periodic Review over de Filipijnen heeft de internationale gemeenschap de NTF-ELCAC en de praktijken van het rood-labelen en het tot terrorist brandmerken door de Filipijnse overheid via de ATL aan de kaak gesteld als schendingen van de mensenrechten. “Wij van de ICHRP erkennen dat rood-labelen, gedwongen verdwijningen en de aanhoudende politieke moorden ernstige schendingen zijn van de mensenrechten en het internationaal humanitair recht (IHL), dat de Filipijnse regering via haar zogenaamde anti-opstandprogramma burgers en niet-strijders aanvalt, in de greep van een internationaal erkende burgeroorlog”, vervolgde Murphy.

Volgens de Filipijnse mensenrechtenorganisatie Karapatan zijn er tussen juni 2022 en juli 2023 onder Marcos Jr. ruim 60 buitengerechtelijke executies (JK) en 28 verijdelde moorden gepleegd. Er zijn ook 7712 gedocumenteerde slachtoffers van willekeurige aanslagen en 6931 slachtoffers van gedwongen evacuaties en er werden ruim anderhalf miljoen mensen het slachtoffer van bedreiging/intimidatie.

“Voorts roepen wij regeringen van over de hele wereld op om hun steun aan de regering Marcos Jr. en aan het Filipijnse leger te beëindigen totdat deze flagrante schendingen van de mensenrechten en het internationale humanitaire recht stoppen en gerechtigheid is bereikt voor de slachtoffers en hun families”, eindigde Murphy. ###

Internationale Dag voor de Slachtoffers van Gedwongen Verdwijningen


Oproep aan het Hof van beroep in Manilla tot een gunstige beslissing over een verzoekschrift tot habeas corpus voor Gene Roz Jamil de Jesus en Dexter Capuyan

NFS persbericht
Amsterdam, 30 augustus 2023

Vandaag is de 40e Internationale Dag voor de Slachtoffers van Gedwongen Verdwijningen. Familieleden, mensenrechtenorganisaties en individuen vragen aandacht voor de mensen die spoorloos verdwenen. Nabestaanden hebben het recht om de waarheid te kennen over de omstandigheden waarin een familielid is verdwenen door toedoen of met instemming van de staat.

In de Filipijnen worden jaarlijks mensen ontvoerd.  Zij verdwijnen om vaak politieke redenen zonder proces in gevangenschap, terwijl de overheid iedere betrokkenheid ontkent en familieleden achterblijven in onzekerheid over hun lot. Sinds het aantreden van Marcos Jr. zijn er acht slachtoffers van gedwongen verdwijningen.

Het zijn o.a. boeren die opkomen voor het recht op land, en leden van inheemse volkeren die het voorouderlijk grondgebied van inheemse volkeren verdedigen, die het slachtoffer zijn van verdwijningen. Gene Roz Jamil de Jesus en Dexter Capuyan, die het opnamen voor de rechten van inheemse volkeren, zijn de laatste slachtoffers van gedwongen verdwijningen.

Families van slachtoffers van gedwongen verdwijningen, vrienden en mensenrechtenverdedigers kwamen vandaag bijeen bij het Hof van beroep (Gerechtshof). Zij deden een oproep tot een gunstige beslissing over een verzoekschrift tot habeas corpus voor Capuyan en de Jesus. Habeas corpus betekent: een verzoek bij de rechter moet opheldering geven over de vraag of de betreffende personen in handen van de overheid is (1).

Het doel van de bijeenkomst was ook om van de regering-Marcos Jr. te eisen dat zij de acht slachtoffers van gedwongen verdwijningen tijdens haar eerste ambtsjaar aan het licht brengt, en dat geen enkele andere persoon het slachtoffer mag worden van een van de ergste schendingen van de mensenrechten.

(1)    https://www.amnesty.nl/encyclopedie/habeas-corpus

Ga voor de oproep van de mensenrechtenalliantie Karapatan naar:Karapatan to Marcos Jr.: Surface the eight desaparecidos under your watch - Karapatan

Recht van Iedereen op Leven en Vrijheid


75e verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens – herdenken en strijden

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens bestaat dit jaar 75 jaar. Deze verklaring is een product van de Tweede Wereldoorlog. De wreedheden van dat conflict moesten in de toekomst worden voorkomen. In de verklaring staat de erkenning dat de waardigheid en gelijke rechten van alle leden van de mensengemeenschap de basis zijn voor vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld.

Financiële Steun voor Recht en Vrede


Oproep tot financiële steun voor de conferentie “Recht en Vrede” georganiseerd door de Internationale Coalitie voor Mensenrechten in de Filipijnen (ICHRP)

ICHRP is een alliantie met een democratisch gekozen raad met vertegenwoordigers uit de Filipijnen, Korea, Hong Kong, Australië, Nederland, Italië, Canada en de Verenigde Staten. De conferentie is geïnitieerd door de wereldwijde raad in overleg en samenwerking met Filipijnse partners, de National Council of Churches of the Philippines (NCCP), de United Church of Christ Philippines (UCCP), de Oecumenische Stem voor Mensenrechten en Vrede (ECUVOICE), mensenrechten alliantie Karapatan en Nationale Unie voor Pro Deo Advocaten.

Een Stormlantaarn met een 'Flame of Hope'

Samen strijden voor gelijkwaardigheid,
nationale eenheid, en
een rechtvaardige & blijvende vrede!

NFS persbericht
Amsterdam, 2 augustus 2023

De Nederlands-Filipijnse Solidariteitsbeweging (NFS) is gevraagd haar ervaring met de Flame of Hope, een project van Earth Caravan, te delen. Daar geven we graag gehoor aan.

In 2021 organiseerden we in de Vredesweek samen een avond over de mensenrechten in Palestina en de Filipijnen “solidariteit groeit door samen aan rechtvaardige en blijvende vrede te werken”.

Protest tijdens 2e SONA van Marcos Jr


Massale maatschappelijke beweging roept op tot erkenning van de rechten van elke Filipino

Vandaag hield president Marcos Jr. zijn 2e State of the Nation (SONA) toespraak, een jaarlijkse toespraak waarin de president over de staat van zijn land praat. In zijn SONA van vandaag heeft Marcos Jr. letterlijk niets gezegd over belangrijke kwesties op het gebied van burgerrechten en politieke rechten die het Filipijnse volk vandaag de dag teisteren.