pagina 1 / 14 volgende pagina >>>

Bevel tot Bescherming Castro en Tamano


Verzoekschrift tot rechtsmiddelen door Filipijnse hooggerechtshof ingewilligd

Nationaal Milieunetwerk Kalikasan in de Filipijnen verwelkomt het besluit van het Hooggerechtshof om Jonila Castro en Jhed Tamano het recht op bescherming ‘amparo’ en het recht tot informatie over hun rechtzaak ‘habeas-data’ te verlenen, evenals een tijdelijk beschermingsbevel.

Milieuverdedigers Castro en Tamano dienden hun verzoekschrift tot deze rechtsmiddelen in kort nadat ze uit de handen van het leger waren. We kunnen niet vergeten dat de twee jonge vrouwen tijdens een onderzoeksmissie van de Baai van Manilla vorig jaar door de staatstroepen werden ontvoerd.

Het Hooggerechtshof zei in haar 18 pagina's tellende besluit ook dat de gedwongen verdwijning inderdaad heeft plaatsgevonden en dat er sprake was van een “vastgestelde schending of bedreiging van het leven, de vrijheid of de veiligheid” van Castro en Tamano.

Deze overwinning, weliswaar nog een weg te gaan, schept een precedent voor het beschermen van milieubeschermers. We zullen gerechtigheid blijven eisen voor alle desaparecidos en oproepen tot verantwoording van degenen die onze rechten schenden.

Internationale groepen (47) hadden een beroep gedaan op een spoedige inwilliging van het verzoekschrift van Castro en Tamano, zoals Both Ends,  Swedish Society for Nature Conservation, Asia Pacific Network for Environmental Defenders en de Nederlands-Filipijnse Solidariteitsbeweging.

Eerder artikel:
https://www.nefiso.nl/berichten/?post=milieuactivisten-jhed-tamano-en-jonila-castro

Toelichting op amparo en habeas data
Amparo- en habeas-gegevens in de Filippijnen (wikipredia.net)

Internationaal Volkstribunaal over de Filipijnen


ICHRP onderschrijft het Internationaal Volkstribunaal 2024 als een belangrijke stap naar een rechtvaardige en duurzame vrede in de Filipijnen

ICHRP verklaring 14 februari 2024

De Internationale Coalitie voor Mensenrechten in de Filipijnen (ICHRP) bekrachtigt officieel het Internationaal Volkstribunaal (IPT) over de Filipijnen, dat van 17 tot 19 mei 2024 in Europa wordt gehouden. De doelstellingen van het IPT 2024 sluiten aan bij de niet-aflatende oproep van ICHRP om een einde te maken aan het gewapende conflict door de onderliggende oorzaken aan te pakken, en om het internationaal humanitair recht te respecteren bij de voortdurende conflictsituatie in de Filipijnen. We roepen mensen en organisaties over de hele wereld op om de IPT 2024 bij te wonen en de resultaten ervan groots wereldkundig te maken. We lanceren een speciale oproep aan de Europese solidariteitsbewegingen om de organisatie van het IPT 2024 actief te ondersteunen.

Boerenprotest in de Filipijnen


Eis: intrekking van de wet op de liberalisering van de rijst!

Op Valentijnsdag riepen de boerenbeweging KMP en boerenvrouwenfederatie Amihan, bijgestaan door andere maatschappelijke organisaties de regering Marcos Jr. ter verantwoording vanwege de gestaag stijgende rijstprijzen. Zij protesteerden tegen de wet op de liberalisering van de rijst.

Oproep van Speciale VN-Rapporteur Irene Khan aan Marcos Jr.

Rechtengroep verwelkomt de oproep van speciale VN-rapporteur Irene Khan aan Marcos Jr. om NTF-ELCAC af te schaffen en resoluut op te treden tegen het rood labelen

Persbericht
4 februari 2024

De Internationale Coalitie voor de Mensenrechten in de Filipijnen (ICHRP) is enorm aangemoedigd door de acht pagina's tellende voorlopige opmerkingen van de speciale VN-rapporteur mevrouw Irene Khan, gericht op het verbeteren van de vrijheid van meningsuiting, de democratie en de mensenrechten in de Filipijnen. De ICHRP verwelkomt haar specifieke oproepen voor de afschaffing van de Nationale Strijdmacht ter Beëindiging van het Lokale Communistische Gewapende Conflict  (NTF-ELCAC) en voor president Marcos Jr. om een uitvoerend bevel uit te vaardigen tegen rood labelen.

Bezoek Speciaal VN-Rapporteur aan Filipijnen


Speciaal VN-Rapporteur Irene Khan aangespoord om actie te ondernemen tegen de onderdrukking van de vrijheid van meningsuiting door Marcos Jr in de Filipijnen en in het buitenland

Persverklaring
30 januari 2024

De ICHRP (Internationale Coalitie voor de Mensenrechten in de Filipijnen) verwelkomt het huidige bezoek van Speciaal Rapporteur mevrouw Irene Khan om de aanvallen op de vrijheid van meningsuiting door de regering van Marcos Jr te onderzoeken. Het is een belangrijke gebeurtenis in de openstelling van de Filipijnen voor internationaal toezicht na de ernstige misstanden die door de Filipijnse regering tegen internationale instellingen zijn gericht.

Milieuactivisten Jhed Tamano en Jonila Castro

Aanklacht tegen milieuactivisten Jhed Tamano en Jonila Castro, een aanval op de vrijheid van meningsuiting

Met ongeloof vernamen wij vandaag dat een panel van aanklagers van het ministerie van Justitie heeft aanbevolen dat de twee milieuactivisten Jhed Tamano en Jonila Castro worden aangeklaagd wegens ernstige mondelinge laster. Dit is veelzeggend over hoe onder de regering-Marcos Jr. het ministerie van Justitie, dat geacht wordt de slachtoffers van rechtenschendingen te ondersteunen bij het zoeken naar gerechtigheid, ervoor koos om aanklachten in te dienen die bedoeld zijn om het waarheidsgetrouwe verslag van de twee over hun ontvoering in diskrediet te brengen.

Publicatie van Zes Speciale VN-Rapporteurs

Speciale VN-rapporteurs uitten hun bezorgdheid over schendingen van de rechten die in PH zijn gepleegd met behulp van terreurwetten en maatregelen tegen opstanden

Zes speciale rapporteurs van de Verenigde Naties onder leiding van de speciale VN-rapporteur voor de mensenrechten bij terrorismebestrijding Fionnuala Ni Aoilain uitten op 23 oktober 2023 met een brief hun zorgen aan de regering van Marcos Jr. over terreurwetten en maatregelen tegen opstanden.

75-ste Verjaardag Dag van de Mensenrechten: Iedereen heeft Recht op Menswaardig Bestaan!


Boodschap en oproep van Nederlandse burgers aan de regering van Ferdinand Marcos Jr. van de Republiek der Filipijnen

Nederlands-Filipijnse Solidariteitsbeweging, Open Brief
Amsterdam, 10 december 2023

Onze sympathisanten zijn verontrust over de ontwikkeling, dat moedige mensen die het opnemen voor de arme gemeenschappen en bescherming van de natuur, dat met gevaar voor eigen leven doen. Op deze 75ste verjaardag van de Dag van de Mensenrechten brengen wij deze ernstige zorg onder uw aandacht, met het dringende verzoek aan uw regering om dit aan te pakken.

Mogelijke Hervatting Vredesbesprekingen


GRP, NDFP kondigen vandaag mogelijke hervatting van de vredesbesprekingen aan

Raymund B. Villanueva, Kodao Productions

dinsdag 28 november 2023

De regering van Ferdinand Marcos Jr. van de Republiek der Filipijnen (GRP) en het Nationaal Democratisch Front van de Filipijnen (NDFP) kondigden tegelijkertijd de mogelijke hervatting van formele vredesonderhandelingen aan.

Oecumenisch Vredesplatform verwelkomt Verklaring van Speciale VN-Rapporteur

Geef uitvoering aan de aanbevelingen van de heer Ian Fry, hervat de GRP-NDFP-vredesonderhandelingen

Het Filipijnse Oecumenische Vredesplatform (PEPP) verwelkomt de verklaring van Ian Fry, de speciale rapporteur van de Verenigde Naties voor de bevordering en bescherming van de mensenrechten waar het klimaatverandering betreft. In de verklaring wordt de ontbinding aanbevolen van de  Nationale Werkgroep ter Beëindiging van het Lokale Communistische Gewapende Conflict (NTF-ELCAC) en de intrekking van de Anti-terrorismewet (ATL).

De Vrede die de Mensen Willen

Mondiale mensenrechtenconferentie roept Filipijnse regering op om echte stappen te zetten in de richting van een rechtvaardige en duurzame vrede

ICHRP Persverklaring 15 november 2023

BANGKOK, Thailand – Een wereldwijde conferentie over anti-opstand en vrede in de Filipijnen drong er bij de Filipijnse regering op aan om echte stappen te zetten in de richting van een rechtvaardige en duurzame vrede door eerst de grondoorzaken van gewapende conflicten in het land aan te pakken.

ICHRP Conferentie in Bangkok

De Internationale Coalitie voor Mensenrechten in de Filipijnen (ICHRP) kwam in Bangkok bij elkaar om de door de VS gesteunde oorlogsmisdaden van de Filipijnse staat te veroordelen en zich in te zetten voor een groeiende solidariteitsbeweging voor een rechtvaardige en duurzame vrede.

ICHRP Persverklaring 11 november 2023

Bangkok, Thailand - Meer dan 100 mensenrechtenactivisten van meer dan 30 organisaties uit de hele wereld hielden van 6 tot en met 9 november 2023 een driedaagse conferentie om de uitvoering van de Amerikaanse tactieken van anti-opstand op de Filipijnen af te keuren en om internationale bescherming van de mensenrechten onder het nieuwe Marcos-regime te stimuleren.

Civicus Monitor Update


Activisten worden geconfronteerd met gerechtelijke intimidatie, ontvoeringen en worden aangewezen als terroristen

We informeren jullie graag over de Civicus Monitor Update (oktober 2023) met betrekking tot het maatschappelijke middenveld in de Filipijnen. Civicus is een mondiale alliantie van maatschappelijke organisaties en activisten die zich inzet voor het versterken van burger participatie en het maatschappelijk middenveld over de hele wereld.

51-ste Gedenkdag van de Staat van Beleg

ICHRP Steunt de Oproep van het Filipijnse Volk:
Nooit meer Staat van Beleg!

Verklaring van de ICHRP op de 51-ste gedenkdag van de Staat van Beleg
21 september 2023

De Internationale Coalitie voor de Mensenrechten in de Filipijnen (ICHRP) steunt de voortdurende strijd van het Filipijnse volk voor volledige erkenning en respect voor hun rechten op deze 51-ste gedenkdag van de afkondiging van de Staat van Beleg door wijlen dictator Ferdinand Marcos Sr. Wij prijzen de moed, kracht en inzet van de Filipijnse mensen om hun rechten te verdedigen en te strijden voor een rechtvaardige vrede en werkelijke ontwikkeling.

Recht van Iedereen op Leven en Vrijheid


75e verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens – herdenken en strijden

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens bestaat dit jaar 75 jaar. Deze verklaring is een product van de Tweede Wereldoorlog. De wreedheden van dat conflict moesten in de toekomst worden voorkomen. In de verklaring staat de erkenning dat de waardigheid en gelijke rechten van alle leden van de mensengemeenschap de basis zijn voor vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld.

Financiële Steun voor Recht en Vrede


Oproep tot financiële steun voor de conferentie “Recht en Vrede” georganiseerd door de Internationale Coalitie voor Mensenrechten in de Filipijnen (ICHRP)

ICHRP is een alliantie met een democratisch gekozen raad met vertegenwoordigers uit de Filipijnen, Korea, Hong Kong, Australië, Nederland, Italië, Canada en de Verenigde Staten. De conferentie is geïnitieerd door de wereldwijde raad in overleg en samenwerking met Filipijnse partners, de National Council of Churches of the Philippines (NCCP), de United Church of Christ Philippines (UCCP), de Oecumenische Stem voor Mensenrechten en Vrede (ECUVOICE), mensenrechten alliantie Karapatan en Nationale Unie voor Pro Deo Advocaten.

Een Stormlantaarn met een 'Flame of Hope'

Samen strijden voor gelijkwaardigheid,
nationale eenheid, en
een rechtvaardige & blijvende vrede!

NFS persbericht
Amsterdam, 2 augustus 2023

De Nederlands-Filipijnse Solidariteitsbeweging (NFS) is gevraagd haar ervaring met de Flame of Hope, een project van Earth Caravan, te delen. Daar geven we graag gehoor aan.

In 2021 organiseerden we in de Vredesweek samen een avond over de mensenrechten in Palestina en de Filipijnen “solidariteit groeit door samen aan rechtvaardige en blijvende vrede te werken”.

Protest tijdens 2e SONA van Marcos Jr


Massale maatschappelijke beweging roept op tot erkenning van de rechten van elke Filipino

Vandaag hield president Marcos Jr. zijn 2e State of the Nation (SONA) toespraak, een jaarlijkse toespraak waarin de president over de staat van zijn land praat. In zijn SONA van vandaag heeft Marcos Jr. letterlijk niets gezegd over belangrijke kwesties op het gebied van burgerrechten en politieke rechten die het Filipijnse volk vandaag de dag teisteren.