pagina 1 / 13 volgende pagina >>>

Bevindingen Onderzoeksmissie Internationale Advocatengroep 'Caravana Filipina'


De groep heeft o.a. de Filipijnse regering aanbevolen de Anti-Terreur Wet (ATA) te heroverwegen, omdat deze volgens hen heeft geleid tot toegenomen bedreigingen en aanvallen op advocaten en maatschappelijke organisaties.

Altermidya, Filipines 14 juni 2024
https://www.facebook.com/altermidya

Op de Internationale Dag van het Eerlijke Proces heeft een internationale advocatengroep van twaalf personen genaamd 'Caravana Filipina' hun bevindingen vrijgegeven van hun onlangs afgeronde onafhankelijke onderzoeksmissie. Hun tiendaagse missie omvatte het bestuderen van talloze aanvallen op Filipijnse advocaten, aanklagers en rechters sinds 2016. De missie bracht een heersende cultuur van straffeloosheid in de Filipijnen aan het licht.

De leden van 'Caravana Filipina' verzamelden getuigenissen uit verschillende regio's in Luzon, Visayas en Mindanao. Ze benadrukten vier kernpunten in hun bevindingen: de ongekende omvang van de aanvallen op de advocatuur, de cultuur van straffeloosheid en het klimaat van angst, red-tagging, en de repressie van het maatschappelijk middenveld en de vrijheid van meningsuiting.

“De Filipijnen worden al lang erkend als een van de gevaarlijkste landen ter wereld voor juridische professionals”, zegt Herman Verbeek (foto 2e v. l.), een Nederlandse advocaat en vertegenwoordiger van de Stichting Dag van de Bedreigde Advocaat.

De Nationale Unie van Volksadvocaten (NUPL) heeft sinds september 2007 wel 94 beroeps gerelateerde moorden op advocaten, aanklagers en rechters gedocumenteerd. Drieënzestig hiervan vonden plaats tussen juli 2016 en juni 2024.

Volgens hun bevindingen zijn de meeste van deze zaken onopgelost gebleven. De Commissie voor de Rechten van de Mens bevestigde hen dat veel van de moorden leiden tot straffeloosheid omdat de daders niet kunnen worden geïdentificeerd. Deze straffeloosheid schrikt getuigen af om naar voren te treden en leidt vaak tot aarzeling of het niet indienen van een klacht.

De delegatie ontdekte ook dat het rood labelen aanzienlijk bijdraagt aan aanvallen op juridische professionals. In de meeste gevallen die zij onderzochten, werden de slachtoffers rood gelabeld voordat ze werden gedood of aangevallen.

De gevallen omvatten o.a. de moord op Atty. Ben Ramos in Negros en de aanval van Atty. Angelo Karlo Guillen in Iloilo. Beide advocaten, bekend om hun fervente pleidooi voor de mensenrechten, werden ten onrechte gebrandmerkt als ‘terroristen’ en verbonden met het Nieuwe Volksleger.

Hoewel ze de uitspraak van het Hooggerechtshof over het rood labelen verwelkomden, benadrukten de internationale advocaten de noodzaak van actie om de beslissing van het Hof ten uitvoer te brengen. Ze uitten hun diepe bezorgdheid over de trend gericht op maatschappelijke organisaties, gemeenschapsactivisten en journalisten die beschuldigd worden van terrorisme, terrorismefinanciering en andere misdrijven die niet voor borgtocht in aanmerking komen.

Hans Gaasbeek (op de foto rechts) van de Dag van de Bedreigde Advocaat heeft de Filipijnse regering ook aanbevolen de Antiterreur Wet (ATA) te heroverwegen, omdat deze volgens hem heeft geleid tot toegenomen bedreigingen en aanvallen op advocaten en maatschappelijke organisaties.

Ondanks de aanvallen constateerde de delegatie dat de Filipijnen een robuuste, zeer actieve en betrokken beweging van het maatschappelijk middenveld en de mensenrechten hebben, die zich inzet voor het versterken van de democratie en gerechtigheid.

De Caravana Filipina zal deze aanbevelingen voor reactie naar de lokale en nationale autoriteiten sturen.

Ga voor het NUPL persbericht naar: https://nupl.net/international-delegation-reports-unprecedented-attacks-on-legal-professionals-amidst-pervasive-impunity/


Advocatenunie ontving de Ebru Timtik Award

De Nationale Unie van Volksadvocaten ontving de onderscheiding voor hun belangrijke bijdrage aan de strijd voor het recht op een eerlijk proces.

De Nationale Unie van Volksadvocaten (NUPL) ontving vandaag de Ebru Timtik Award tijdens de conferentie op de Internationale Dag van het Eerlijke Proces in het Malcolm Theatre van UP Diliman College voor Rechten.

De Ebru Timtik Award wordt uitgereikt aan personen of maatschappelijke organisaties die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de strijd voor het recht op een eerlijk proces.

 

IPT-2024 Fotoboek


Beste NFS sympathisanten

Nogmaals hartelijk dank voor uw waardevolle deelname, financiële steun en aandacht voor het Internationale Volkerentribunaal 2024.

Graag informeren wij u dat het IPT-2024 FOTOBOEK nu online beschikbaar is. Om te downloaden, klik  hier.

We moeten alles in het werk stellen om de verantwoordelijkheid te eisen van het Amerikaanse Marcos- en het Amerikaanse Duterte-regime voor de oorlogsmisdaden in de Filipijnen en gerechtigheid voor de slachtoffers van deze misdaden onder de Filipijnse bevolking.

Actie ideeën vernemen we graag!

Namens het IPT-2024 secretariaat, Lang leve de internationale solidariteit!

Pax Christi bericht over het Tribunaal 2024


Pax Christi International roept de Filipijnse regering op om de mensenrechten volledig te respecteren en de waardigheid van al haar burgers te beschermen.

Pax Christi Internationaal (PCI)
bericht, Brussel mei 2024

Op 17 en 18 mei waren Giulia Bordin, PCI Advocacy officer, en Dieudonné Serukabuza, regionaal coördinator van PCI Africa, toehoorders van het International Peoples Tribunal 2024, samen met vele andere vertegenwoordigers van organisaties, waaronder de Internationale Coalitie voor de Mensenrechten in de Filipijnen (ICHRP) en de Nederlands-Filipijnse Solidariteitsbeweging (NFS).

Het Internationaal Volkstribunaal (IPT) 2024 heeft Ferdinand Marcos Jr., Rodrigo Duterte, de regering van de Republiek der Filipijnen (GRP) en de regering van de Verenigde Staten schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden en schendingen van het internationaal humanitair recht (IHR) tegen het Filipijnse volk. Het vonnis , dat op 18 mei 2024 in Brussel werd uitgesproken, noemde bewijzen van ontvoeringen, gedwongen verdwijningen, buitengerechtelijke executies, bloedbaden onder burgers en andere ernstige mishandelingen door de GRP-troepen.

Pax Christi International benadrukt de onschendbaarheid van de mensenrechten en de menselijke waardigheid en eist een onmiddellijke stopzetting van de aanhoudende gewelddadige praktijken in de Filipijnen. We roepen de Filipijnse regering op om de mensenrechten volledig te respecteren en de waardigheid van al haar burgers te beschermen. Daarnaast pleiten wij voor een snelle hervatting van de vredesbesprekingen, in het besef dat principiële onderhandelingen de meest doeltreffende manier zijn om de onderliggende oorzaken van het conflict aan te pakken en duurzame vrede te bereiken.

Pax Christi International is solidair met het Filipijnse volk in deze moeilijke tijden. We bevestigen opnieuw onze inzet om te pleiten voor geweldloosheid en vrede in de hele regio. Het is onze overtuiging dat vrede, en niet wanorde, centraal staat in Gods visie voor de mensheid. Daarom zullen we alle inspanningen blijven steunen die gericht zijn op het bevorderen van een rechtvaardige en vreedzame samenleving in de Filipijnen.

Foto onder: Pax Christi stafkrachten Giulia Bordin en Dieudonné Serukabuza met Emeritus aartsbisschop Joris Vercammen (jurylid) en NFS vertegenwoordigers Theo droog en Jeroen van de Loo (foto links) en met predikante Sadie Stone en ICHRP VS Drew Miller (foto rechts).

 

Oordeel IPT-2024 naar het ICC


Het Internationaal Strafhof kan niet om het oordeel van het Internationaal Volkstribunaal heen

Het Internationaal Volkstribunaal (IPT) dat afgelopen 17 en 18 mei in Brussel plaatsvond, is tot het oordeel gekomen, dat de VS, Duterte en Marcos jr zich schuldig maken en hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden en schendingen van het internationaal humanitair recht. Zij heeft dit in een Joint Statement (Gezamenlijke Verklaring) uitgebreid beschreven en toegelicht.

Deze Joint Statement is gestuurd naar het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Wij wachten de reactie af.

Om meer aandacht te genereren voor deze uitspraak van het IPT, kwamen een ca. 30 mensen op 21 mei jl. bij elkaar in de nabijheid van het Strafhof. Met enkele getuigenverklaringen van Filipijnse slachtoffers/activisten, spandoeken en het scanderen van leuzen was het een indrukwekkende en vreedzame manifestatie.

Giften

Tevens willen wij u nog hartelijk danken voor alle bijdragen die we mochten ontvangen als steun voor het IPT-2024. Hiermee konden we het mooie bedrag van €1135 aan de organisatie overmaken!

Verslag IPT

Bekijk hier de livestreamvideo’s van het Internationale Volkstribunaal 2024 in Brussel:
-  https://peoplestribunal.net/stream/

U kunt de verklaringen en procedures ook lezen op de IPT- en ICHRP-kanalen:
- IPT2024 | International Peoples Tribunal
- International Coalition for Human Rights in the Philippines (ichrp.net)

Internationaal Volkstribunaal:

VS, Marcos en Duterte
Schuldig aan Massale OorlogsmisdadenICHRP Persverklaring

Brussel, België (17-18 mei) – Het Internationaal Volkstribunaal (IPT) in Brussel hoorde schrijnende getuigenverklaringen aan van slachtoffers en deskundigen aan over wijdverbreide mensenrechtenschendingen en schendingen van het internationaal humanitair recht, gepleegd door de Filipijnse regering en haar strijdkrachten onder de regimes van Marcos en Duterte en gesteund door de Amerikaanse regering.

Filipijnse Migranten in Nederland in 'Race naar de Bodem'


Verhardende uitbuiting van Filipijnse migranten ondermijnt Nederlandse arbeidsrechten

NFS Persbericht
Amsterdam, 1 mei 2024

Door gebrek aan werk, lage lonen en slechte werkomstandigheden zoeken vele Filipino’s werk in het buitenland als Overzeese Filipijnse Arbeiders (OFW) om daarmee hun familie uit de armoede te helpen en te zorgen voor een betere toekomst voor hun kinderen. In totaal leven zo’n 10 miljoen Filipino’s in het buitenland, waaronder 2,3 miljoen Overzeese Arbeiders. Vorig jaar vertrokken zo’n 1 miljoen arbeiders als huishoudhulp of vakman/vakvrouw. Niet alleen zijn ze dan gescheiden van hun familie, in een vreemd land zijn ze extra kwetsbaar voor misbruik.

Dag van de Aarde

Er is geen planeet B. Maak een einde aan de hebzucht van bedrijven en militaire interventie. Klimaat- en ontwikkelingsrechtvaardigheid voor de burgers – nu!

Vissers, boeren, inheemse volkeren, milieugroeperingen, politieke partijen en op mensenrechten- en  geloof gebaseerde organisaties kwamen in aanloop naar- en op de Dag van de Aarde bijeen, en riepen op tot het stoppen van destructieve projecten.

Uitnodiging IPT


Uitnodiging voor het Internationaal Volkstribunaal dat zal plaatsvinden op 17 en 18 mei 2024 te Brussel

Namens de Internationale Coalitie voor de Mensenrechten in de Filipijnen (ICHRP) nodigen wij u van harte uit om het Internationaal Volkstribunaal bij te wonen.

Een Baggerwereld


Onderzoek onthult hoe Nederlandse baggeraars wereldwijd structureel mensenlevens en milieu verwoesten met hulp van belastinggeld

Nederland ondersteunt met miljarden euro’s de baggerprojecten van Boskalis en Van Oord over heel de wereld. In al deze projecten wordt structureel het leven van mensen en het milieu verwoest. Het beleid van de Nederlandse overheid om mens en milieu te beschermen faalt systematisch. En na twaalf jaar onderzoeken en praten zijn er geen echte verbeteringen. Het is tijd voor een grondige schoonmaakbeurt van overheidssteun aan de baggersector.

Uitnodiging: Pre-Tribunaal Seminar

Belang van het volksrecht voor  mensenrechtenslachtoffers die straffeloosheid in de Filipijnen uitdagen

De Europese afdeling van de Internationale Coalitie voor de Mensenrechten in de Filipijnen (ICHRP) nodigt u van harte uit om deel te nemen aan de pre-tribunaal activiteit, die zal plaatsvinden op 18 maart 2024 van 15:30 uur tot 17:00 uur via zoom.
De titel is: “Belang van het volksrecht: Hoe mensenrechtenslachtoffers straffeloosheid in de Filipijnen uitdagen”.

Internationale Dag voor de Rivieren en Tegen Dammen


Verdedig onze Rivieren, verdedig onze rechten!

Vandaag, op de Internationale Dag voor de Rivieren en tegen Dammen, trokken Nationaal Milieunetwerk Kalikasan en voorvechters van inheemse rechten en andere sectorale groepen naar het Ministerie van Milieu en Natuurlijke Hulpbronnen (DENR) in Quezon City, met de oproep om  gemeenschappen en rivieren te beschermen.

Karapatan Veroordeelt Schendingen door Politie en Leger


Karapatan veroordeelt de golf van schendingen van de  mensenrechten en het Internationaal Humanitair Recht die de staatstroepen de afgelopen weken hebben begaan.

Tot de schendingen behoren onder meer het brutaal doden van burgers en strijders buiten gevecht die zich onthouden van elke vijandige daad en niet proberen te ontsnappen, willekeurige bombardementen waarbij burgers het slachtoffer worden en waarbij sprake is van buitensporig gebruik van geweld, gedwongen verdwijningen, illegale arrestaties en detentie en schijnovergave.

Lees hele persbericht hier op FaceBook.

ICHRP Roept op tot Verzet tegen Militaire Deals met de Filipijnen


De drang van het regime om zijn militair arsenaal met  geavanceerde wapens uit te breiden, bedreigt het vooruitzicht op vrede.

ICHRP Persbericht
27 februari 2024

Ondanks het voortzetten van het militaristische beleid van zijn voorganger Rodrigo Duterte, resulterend in systematische, grootschalige schendingen van de mensenrechten en het internationaal humanitair recht (IHL), verwacht de Filipijnse president Marcos Jr. dat de internationale gemeenschap een grootschalige heruitrusting van zijn strijdkrachten zal financieren.

Bevel tot Bescherming Castro en Tamano

Verzoekschrift tot rechtsmiddelen door Filipijnse hooggerechtshof ingewilligd

Nationaal Milieunetwerk Kalikasan in de Filipijnen verwelkomt het besluit van het Hooggerechtshof om Jonila Castro en Jhed Tamano het recht op bescherming ‘amparo’ en het recht tot informatie over hun rechtzaak ‘habeas-data’ te verlenen, evenals een tijdelijk beschermingsbevel.

Internationaal Volkstribunaal over de Filipijnen


ICHRP onderschrijft het Internationaal Volkstribunaal 2024 als een belangrijke stap naar een rechtvaardige en duurzame vrede in de Filipijnen

ICHRP verklaring 14 februari 2024

De Internationale Coalitie voor Mensenrechten in de Filipijnen (ICHRP) bekrachtigt officieel het Internationaal Volkstribunaal (IPT) over de Filipijnen, dat van 17 tot 19 mei 2024 in Europa wordt gehouden. De doelstellingen van het IPT 2024 sluiten aan bij de niet-aflatende oproep van ICHRP om een einde te maken aan het gewapende conflict door de onderliggende oorzaken aan te pakken, en om het internationaal humanitair recht te respecteren bij de voortdurende conflictsituatie in de Filipijnen. We roepen mensen en organisaties over de hele wereld op om de IPT 2024 bij te wonen en de resultaten ervan groots wereldkundig te maken. We lanceren een speciale oproep aan de Europese solidariteitsbewegingen om de organisatie van het IPT 2024 actief te ondersteunen.

Boerenprotest in de Filipijnen


Eis: intrekking van de wet op de liberalisering van de rijst!

Op Valentijnsdag riepen de boerenbeweging KMP en boerenvrouwenfederatie Amihan, bijgestaan door andere maatschappelijke organisaties de regering Marcos Jr. ter verantwoording vanwege de gestaag stijgende rijstprijzen. Zij protesteerden tegen de wet op de liberalisering van de rijst.

Oproep van Speciale VN-Rapporteur Irene Khan aan Marcos Jr.

Rechtengroep verwelkomt de oproep van speciale VN-rapporteur Irene Khan aan Marcos Jr. om NTF-ELCAC af te schaffen en resoluut op te treden tegen het rood labelen

Persbericht
4 februari 2024

De Internationale Coalitie voor de Mensenrechten in de Filipijnen (ICHRP) is enorm aangemoedigd door de acht pagina's tellende voorlopige opmerkingen van de speciale VN-rapporteur mevrouw Irene Khan, gericht op het verbeteren van de vrijheid van meningsuiting, de democratie en de mensenrechten in de Filipijnen. De ICHRP verwelkomt haar specifieke oproepen voor de afschaffing van de Nationale Strijdmacht ter Beëindiging van het Lokale Communistische Gewapende Conflict  (NTF-ELCAC) en voor president Marcos Jr. om een uitvoerend bevel uit te vaardigen tegen rood labelen.

Bezoek Speciaal VN-Rapporteur aan Filipijnen


Speciaal VN-Rapporteur Irene Khan aangespoord om actie te ondernemen tegen de onderdrukking van de vrijheid van meningsuiting door Marcos Jr in de Filipijnen en in het buitenland

Persverklaring
30 januari 2024

De ICHRP (Internationale Coalitie voor de Mensenrechten in de Filipijnen) verwelkomt het huidige bezoek van Speciaal Rapporteur mevrouw Irene Khan om de aanvallen op de vrijheid van meningsuiting door de regering van Marcos Jr te onderzoeken. Het is een belangrijke gebeurtenis in de openstelling van de Filipijnen voor internationaal toezicht na de ernstige misstanden die door de Filipijnse regering tegen internationale instellingen zijn gericht.