pagina 1 / 13 volgende pagina >>>

Oproep aan Internationale Gemeenschap

Foto credit Philippine UPR Watch
Foto: panel tijdens het nevenevenement van 23 maart 2022 in het Palais des Nations, Geneve

Rechtenverdedigers doen een beroep op de wereld:
Help de moorden te stoppen

Persbericht Philippine UPR Watch, Geneve

Vooruitlopend op de goedkeuring van de aanbevelingen van de lidstaten van de Verenigde Naties (VN) tijdens de in november 2022 gehouden vierde Universal Periodic Review (UPR) over de toestand van de mensenrechten in de Filipijnen, deden Filipijnse mensenrechtenverdedigers van de UPR opnieuw een beroep op internationale steun om een einde te maken aan de buitengerechtelijke executies en andere mensenrechtenschendingen in het land.

De groep wordt mede geleid door de voorzitter van de National Union of Peoples' Lawyers en de interim-president van de International Association of Democratic Lawyers, Edre Olalia, die zich herinnerde dat hij voor het eerst de reguliere zittingen van de VN-Mensenrechtenraad (UNHRC) bijwoonde in maart 2008.

“Ik ben hier de eerste keer geweest tijdens de 7e sessie en nu is het de 52e. We willen niet steeds weer terugkomen. De moorden moeten stoppen. Welke regering het ook is, het moet stoppen', zei Olalia tijdens zijn slotverklaring op een nevenevenement bij de UNHRC-bijeenkomsten.

De groep van Olalia, de Philippine UPR Watch, citeerde het rapport van het Third World Studies Centre van de Universiteit van de Filipijnen, monitoring 227 moorden in verband met de drugsoorlog onder de regering van Ferdinand Marcos Jr., een bewijs dat de door de staat gesponsorde moorden in het land niet zijn gestopt.

Ga voor het hele persbericht naar:
Help stop the killings, Filipino rights defenders appeal to the world - Karapatan

Ga voor meer informatie naar:
Groups, victim to UN: No justice, no peace under Marcos Jr. government - Karapatan

Toelichting UPR: Met de Universele Periodieke Evaluatie (UPR) kunnen de Verenigde Naties onderzoeken hoe elke lidstaat de mensenrechten respecteert en beschermt. Ze stimuleert de dialoog tussen de civiele samenleving en de regeringen over de situatie van de mensenrechten in elke Staat.

Advocaat Czarina Musni Genomineerd voor de Advocaten voor Advocaten Onderscheiding


Zij zet zich op uitzonderlijke wijze in  voor de rechten van de mens en wordt vanwege haar werk bedreigd!

NFS Persbericht, 5 maart 2023

Het onafhankelijke netwerk van Advocaten voor Advocaten komt op voor vakgenoten die in hun beroep worden bedreigd en tegengewerkt. In 2022 hebben zij voor minstens 198 advocaten campagne gevoerd in 38 verschillende landen.

De Advocaten voor Advocaten Onderscheiding is bedoeld om advocaten te eren die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de bescherming van de rechtsstaat en de mensenrechten in uitdagende omgevingen. Voor de Onderscheiding 2023 is advocaat Czarina Musni voorgedragen.
‘Er bestond al lang een cultuur van straffeloosheid in de Filipijnen, maar onder Duterte meer systematisch gericht op degenen die voor mensenrechten opkwamen en zij die leden van gemarginaliseerde groepen verdedigden, waaronder advocaten als Czarina.’
Zr Patricia Fox, die Czarina vanuit haar werk kent, zegt : ik ervaarde uit de eerste hand haar zorg en toewijding aan de armen, onderdrukten en gemarginaliseerden.” Zelf werkte Zuster Patricia aan sociale rechtvaardigheid in de Filipijnen en werd na 28 jaar in 2018 gedeporteerd.

De nominatie door de Nederlands-Filipijnse Solidariteitsbeweging wordt aanbevolen door Justice & Peace Nederland, Internationale Coalitie voor de Mensenrechten in de Filipijnen, RonoyLion uit Marken, Dag van de Bedreigde Advocaat en door Zuster Patria Fox van de Notre Dame de Sion.

De Onderscheiding 2023 zal niet alleen een erkenning zijn van haar riskante werk, toewijding en opoffering, maar is tevens een signaal om een einde te maken aan de politieke vervolgingen van mensenrechtenverdedigers, zodat zij onbevreesd de belangen kunnen behartigen van de armen.

Ga voor meer informatie naar:

- Czarina Musni, Advocaat te midden van de Inheemse Bevolking (nefiso.nl)
- Wij staan achter Zr Patricia Fox - Karapatan (nefiso.nl)

Geef Vrede een Kans

Pelgrims voor de Vrede dringt tijdens de vastentijd aan op hervatting  van de Vredesbesprekingen, de weg naar Vrede en Gerechtigheid!

Verklaring van de Pelgrims voor de Vrede
Voorzitter weleerwaarde dominee Gerardo Alminaza, DD

Bij aanvang van de vastentijd dringt Pelgrims voor de Vrede, in reactie op het lijden van de armen, aan op Vrede en Gerechtigheid. Te midden van een torenhoge inflatie is het voor de meeste gezinnen onmogelijk om rond te komen. Honger en ontbering worden verergerd door uitgebreide werkloosheid en gebrek aan werkgelegenheid in stedelijke gebieden, evenals landloosheid voor de armen op het platteland. Misschien kan deze vastenreis van 22 februari tot 8 april dit jaar helpen de honger en dorst van het Filipijnse volk beter te begrijpen, om de weg naar vrede te bespoedigen.

ICHRP Roept op tot het Beëindigen van de Amerikaanse Militaire Aanwezigheid

Het Amerikaanse leger betekent Amerikaanse steun voor en deelname aan de schending van burger- en politieke rechten van het Filipijnse volk!

"De Internationale Coalitie voor mensenrechten in de Filipijnen (ICHRP) is zeer kritisch over de recente aankondiging van de Filipijnse regering dat Amerikaanse troepen wordt toegestaan om te opereren vanuit vier extra Filipijnse militaire bases," zei Peter Murphy, ICHRP-voorzitter.

Mensenrechten in de Filipijnen

Terugblik op de 5e Universele Periodieke Evaluatie en
definiëren van aanbevelingen voor actie!

Op 15 februari 11 a.m. presenteren IBON Europe, ICHRP-Europe (NFS), Karapatan, Viva Salud België, ACPAU en CHD een Webinar over het UPR-proces van de Filipijnen. Mensenrechten voorvechters zoals Cristina Palabay blikken terug op het proces dat afgelopen november plaatsvond, maar kijken ook uit naar de mogelijkheden en uitdagingen op het gebied van mensenrechten in de Filipijnen.

Missie Internationale Arbeidsorganisatie


ILO-HLTM missie: Filipijnse overheid faalt om  schendingen van arbeidsrechten aan te pakken

NFS persbericht
Amsterdam, 29 januari 2023

De Internationale Arbeidsorganisatie hield een Driepartijenmissie op Hoog Niveau (ILO-HLTM) van 23-26 januari 2023 in de Filipijnen. De Filipijnse vakbonden hebben dit bezoek gebruikt om druk op de overheid op te voeren om de arbeidsrechten te respecteren. Al jaren worden die rechten geschonden, is er geweld, zelfs doodslag, tegen vakbondsleiders. In de Wereldwijde Rechtenindex van het Internationaal Verbond van Vakverenigingen (ITUC) staat de Filipijnen al 6 jaar op rij bij de 10  landen waar arbeidsrechten het zwaarst geschonden worden.

Hervatting Lang Verwacht Onderzoek

ICC Kamer van Vooronderzoek machtigt de aanklager om het onderzoek in de Filipijnen te hervatten

Afgelopen week, op 26 januari 2023 heeft de Kamer van Vooronderzoek van het Internationaal Strafhof (ICC)  het verzoek van de aanklager ingewilligd om het onderzoek naar de situatie van de Republiek der Filipijnen te hervatten. Na een zorgvuldige analyse van het door de Filipijnen verstrekte materiaal, is de Kamer er niet van overtuigd dat de Filipijnen relevante onderzoeken uitvoeren die uitstel van de onderzoeken door de Rechtbank zouden rechtvaardigen.

Comité Verdedig Louie Jalandoni bezoekt Filipijnse Ambassade

Een delegatie van het Internationale Comité Verdedig Louie Jalandoni spreekt met de Filipijnse ambassadeur

Persbericht Internationale Comité Verdedig LOUIE JALANDONI
Den Haag, 18 januari 2023

Op 25 mei 2022 werd Louie Jalandoni samen met vijf anderen door de Anti Terrorisme Raad (ATC) in de Filipijnen op de lijst van terroristen geplaatst.

NFS Felicitaties: Meineedzaak Afgewezen!


Karapatan, Missionarissen op het Platteland en Gabriela
vrijgesproken van meineedzaak

NFS persbericht, 9 januari 2023
Fotocredit Karapatan | Cristina Palabay, secretaris-generaal Karapatan, met uitspraak in het midden

Af en toe gebeurt er toch iets rechtvaardigs…, gelukkig!

Filippijnse Rebellen Geven Niet op

Zo lang de regering weigert te onderhandelen met de rebellen zal er voorlopig wel geen einde komen aan de opstandige beweging

Jos van Dijk, 22 december 2022
Fotocredit: Lennon Ying-Dah Wong (cc)

ACHTERGROND - ‘Communistische rebellen’, bestaan die nog? In de vorige eeuw waren er vele opstandige groepen in alle delen van de wereld die deze vlag voerden. Sinds de ontmanteling van het Oostblok en de bekering van China tot het kapitalisme hoor je er weinig meer over. Op de Filippijnen is echter nog steeds een opstandige beweging actief die zich baseert op het communisme. Deze beweging wordt al jaren aangevoerd vanuit Nederland.

Nieuwjaarswens en Jaaroverzicht 2022


Bedankt voor uw Steun en Betrokkenheid

Beste sympathisanten,

Veel dank voor uw steun die u de NFS dit jaar weer hebt gegeven. Die steun was divers, zoals: sponsoring, morele steun, belangstelling, samenwerking, ondertekening petities, reacties en bezoekjes aan de website. Met elkaar vormen we een mooi draagvlak. Zo vinden wij de inspiratie om door te gaan met dit werk. Daar zijn de mensen in de Filippijnen heel dankbaar voor.

Download het hele Jaaroverzicht

Steunpilaar van de Bevrijdingsbeweging Jose Maria Sison overleden


Onvermoeibaar heeft Sison gewerkt voor nationale vrijheid, mensenrechten, maatschappelijke gerechtigheid en een duurzame, rechtvaardige vrede in de Filippijnen!

NFS Persbericht | Amsterdam, 17 december 2022

Prof. José Maria Sison  is gisteren rond 13:40 uur overleden, na twee weken in een ziekenhuis in Utrecht. Hij werd 83.

De Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging (NFS) condoleert zijn vrouw Julia, familie, vrienden en medestrijders met het overlijden van José Maria Sison, terwijl herinneringen aan zijn inzet voor duurzame en rechtvaardige vrede in de Filippijnen velen zal blijven inspireren.

Protest tijdens Bezoek Marcos Jr. aan Europa

Tegen het bezoek van Marcos trotseerden mensen de vrieskou om te protesteren tegen het regime van de Marcos familie!

Terwijl Marcos jr. en zijn entourage gisteren aankwamen in de Europese wijken in Brussel voor de EU-ASEAN Top, eisten maatschappelijke organisaties, vakbonden, mensenrechtenverdedigers en diaspora-organisaties in Europa verantwoording voor degenen die standrechtelijk zijn geëxecuteerd in de oorlog van de Filippijnse regering tegen drugs en voor slachtoffers van buitengerechtelijke executies, marteling, valse beschuldigingen, gevangenisstraffen en andere schendingen.

Verdedig Louie Jalandoni e.a.!

Oproep aan de Filippijnse regering: Herroep de ongegronde claim die Louie bestempelt als “terrorist”.

De Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging trekt samen op met het Internationale Comité DEFEND LOUIE JALANDONI om handtekeningen te verzamelen. De dag voor de “Dag van de Mensenrechten” zijn de handtekeningen met een open brief afgeleverd bij het Ministerie van Justitie in de Filippijnen om LOUIE JALANDONI te VERDEDIGEN en het Filippijnse volk te verdedigen.

Bezoek VN-Rapporteur aan Filippijnen


ICHRP verwelkomt bezoek van VN-rapporteur, roept de regering van Marcos op om transparant onderzoek naar buitengerechtelijke moorden toe te staan.

ICHRP Persbericht, 27 november 2022
Illustratiecredit, Grace Corpuz: kunstuiting te durven leven in de geest van vrije en gedurfde expressie

Veel Belangstelling voor Filippijnse UPR in Geneve

maar algemene terughoudendheid onder de meerderheid van de VN-lidstaten om kritisch te zijn over de erbarmelijke staat van dienst op het gebied van de mensenrechten in de Filippijnen.

ICHRP Persbericht
Genève, 14 november 2022

ICHRP ondersteunt de aanbevelingen van het VN-Mensenrechtencomité via de Universal Periodic Review (UPR), maar maakt zich zorgen over een algemeen gebrek aan steun voor actie onder VN-lidstaten.

Dank voor Uw Gift!

Afgelopen week kwam er een dankbrief uit de Filippijnen,
geschreven door Aurora Santiago

In september jl. raasde tyfoon Noru door de Filippijnen en richtte er een enorme ravage aan.

Wij ontvingen via Stichting Zelfredzaamheid Filipinos een noodoproep uit de Filippijnen van het Centraal Luzon Netwerk voor Rampenbestrijding.