Verdedig Louie Jalandoni e.a.!

Oproep aan de Filippijnse regering: Herroep de ongegronde claim die Louie bestempelt als “terrorist”.

De Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging trekt samen op met het Internationale Comité DEFEND LOUIE JALANDONI om handtekeningen te verzamelen. De dag voor de “Dag van de Mensenrechten” zijn de handtekeningen met een open brief afgeleverd bij het Ministerie van Justitie in de Filippijnen om LOUIE JALANDONI te VERDEDIGEN en het Filippijnse volk te verdedigen.

Bezoek VN-Rapporteur aan Filippijnen


ICHRP verwelkomt bezoek van VN-rapporteur, roept de regering van Marcos op om transparant onderzoek naar buitengerechtelijke moorden toe te staan.

ICHRP Persbericht, 27 november 2022
Illustratiecredit, Grace Corpuz: kunstuiting te durven leven in de geest van vrije en gedurfde expressie

Veel Belangstelling voor Filippijnse UPR in Geneve

maar algemene terughoudendheid onder de meerderheid van de VN-lidstaten om kritisch te zijn over de erbarmelijke staat van dienst op het gebied van de mensenrechten in de Filippijnen.

ICHRP Persbericht
Genève, 14 november 2022

ICHRP ondersteunt de aanbevelingen van het VN-Mensenrechtencomité via de Universal Periodic Review (UPR), maar maakt zich zorgen over een algemeen gebrek aan steun voor actie onder VN-lidstaten.

Dank voor Uw Gift!

Afgelopen week kwam er een dankbrief uit de Filippijnen,
geschreven door Aurora Santiago

In september jl. raasde tyfoon Noru door de Filippijnen en richtte er een enorme ravage aan.

Wij ontvingen via Stichting Zelfredzaamheid Filipinos een noodoproep uit de Filippijnen van het Centraal Luzon Netwerk voor Rampenbestrijding.

Vandaag gedenken we Advocaat Benjamin Ramos

4 jaar na zijn dood nog geen gerechtigheid en verantwoording!

NFS oproep voor gerechtigheid
6 november 2022, Amsterdam

Vandaag gedenken we de dood van advocaat Benjamin Ramos. Sinds de moord op hem op 6 november 2018 is er nog geen gerechtigheid en verantwoording. Daarom doen wij vandaag een dringende oproep aan de Filippijnse overheid alle mogelijke maatregelen te nemen om de daders van de moord op Benjamin Ramos te vervolgen.

Advocaat Ramos verdedigde boeren, milieuactivisten, mensenrechtenactivisten, politieke gevangenen en massa-organisaties op het Filippijnse eiland Negros. Er is reden om aan te nemen dat zijn dood hiermee verband houdt. Ramos was toen de 34-ste advocaat die werd vermoord tijdens het presidentschap van Duterte.

Geen Pauze in Zoektocht naar Gerechtigheid

VN-commissie: “Filippijnse regering moet alle gevallen van mensenrechtenschendingen in het verleden onderzoeken en ervoor zorgen dat daders voor het gerecht worden gebracht."

UPR Watch persbericht | 6 november 2022, Manila

In oktober 2022 leidde de minister van Justitie, Jesus Crispin Remulla, de regeringsdelegatie tijdens de vijfde periodieke evaluatie van de Filippijnen door het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties in Genève, Zwitserland.

Uitnodiging Zoom: Verdedig Louie Jalandoni

De trieste situatie doet zich voor dat de heer Louie Jalandoni in de Filippijnen op de terroristenlijst is geplaatst. Louie Jalandoni werkt zijn hele leven met de Filippijnse massa's voor een rechtvaardige vrede in de Filippijnen. Hij vecht voor vrede. Hij is allesbehalve een terrorist.

Het is internationaal bekend dat de mensenrechtenschendingen doorgaan; er worden o.a boeren, advocaten en journalisten gedood, activisten worden gearresteerd en/of vermoord, zij die veranderingen willen worden rood-gelabeld, met het gevaar vermoord te worden.

Teken Vandaag nog de Handtekeningenactie...


Verdedig Louie Jalandoni:
Een man van vrede, geen terrorist!

Oproep van Comité DEFEND

We roepen alle democratische en vredelievende krachten op om samen met ons de rechten van de heer Louie Jalandoni te verdedigen tegen de onrechtvaardige bestempeling als "terrorist". Het grootste deel van zijn leven heeft Louie gewijd in dienst van de Filippijnse bevolking en ter verdediging van hun rechten. Nu zijn wij aan zet om Louie te beschermen en te verdedigen!

Rechtbank weerspreekt Red-Tagging

NFS persbericht | Amsterdam, 24 oktober 2022
Fotocredit Karapatan: protest tegen de terrorismewet

Onder de regering van president Duterte heeft red-tagging, het brandmerken van mensen als communist, een hoge vlucht genomen. In dit brandmerken staat communist synoniem met terrorist. Met die associatie wordt diegene vogelvrij verklaard. Onder dit schrikbewind licht nu een gerechtelijke kaars op van hoop.

Rood-labelen is een Gruwel in een Democratische en Beschaafde Samenleving

UPR Watch roept leden van de VN-Mensenrechtenraad en de internationale gemeenschap op om het rood-labelen aan de kaak te stellen.

Referentie: Philippine UPR Watch Public Information Team
Persbericht 13 oktober 2022 | Fotocredit Carlo Manalansan - Bulatlat

De Filippijnse Universal Periodic Review (UPR) Watch, een netwerk van religieuze- en mensenrechtengroepen die betrokken zijn in het UPR-proces van de VN, spreekt zich sterk uit tegen de ongelooflijke opmerkingen van de Filippijnse minister van Justitie, Jesus Crispin “Boying” Remulla, op 11 oktober 2022 bij de VN-Mensenrechtenraad over rood-labelen als een “onderdeel van de democratie”.

ICC wijst Verzoek Filippijnse Regering af

ICHRP prijst ICC's afwijzing van verzoek van Filippijnse regering om onderzoek naar overheidsfunctionarissen van Duterte te stoppen

ICHRP Persbericht, September 30, 2022

"De Internationale Coalitie voor de Mensenrechten in de Filippijnen [ICHRP] juicht het recente besluit van aanklager Karim Khan van het Internationaal Strafhof [ICC] toe om de Filippijnse regering te verzoeken de afwijzing in te trekken om de beschuldigingen van ernstige misdaden tegen de menselijkheid gepleegd op hun grondgebied in verband met de drugsoorlog van de regering-Duterte te onderzoeken," zei ICHRP-voorzitter Peter Murphy.

Vraag om Hulp na Tyfoon


Er is behoefte aan voedselpakketten, bouwmaterialen en compensatie voor de gewasschade

De Filippijnen is zwaar getroffen door Super Typhoon Karding, internationaal bekend onder de naam Noru. De gedupeerden zijn voornamelijk de boeren in het werkgebied van Maria Aurora Santiago, de weduwe van Willem Geertman.

50 Jaar na de Afkondiging van de Staat van Beleg


50 jaar is verstreken sinds dictator Marcos de Staat van Beleg afkondigde, maar ook zonder formele verklaring duren de schendingen van de mensenrechten voort.

NFS persbericht, Amsterdam 21 september 2022

Foto:
Een lichtje voor elk slachtoffer van de Staat van Beleg en de periode daarna.
Dat hun verlangen naar een betere wereld de lichten blijvend doet schijnen.

Op 21 september 1972 kondigde Ferdinand Marcos de Staat van Beleg af en begon zijn door de VS gesteunde militaire dictatuur. Na de verdrijving van dictator Marcos in 1986 (na 20 jaar presidentschap) was er een uitbarsting van optimisme ten aanzien van veranderingen. De People Power - opstand tegen de dictatuur van president Marcos - werd gedreven door enorme armoede en repressie en door het verlangen naar democratie en economische voorspoed.

Milieugroepen zien uit naar Verantwoording van Duterte bij de Verenigde Naties

De klimaatcrisis heeft de onderliggende mensenrechtencrisis blootgelegd. We dringen er bij de internationale gemeenschap en de UNHRC op aan om de oproep tot onmiddellijke klimaatactie te steunen en de aanvallen op land- en milieuverdedigers te stoppen.

Filippijnse milieugroepen deden bij de VN verslag van het "gebrek aan actie" van de vorige regering-Duterte waar het ging om  milieubescherming.

RIMPAC Marine-oefeningen, de Filippijnen en de Oorlog tegen China

Een vreemde groep bezoekers komt aan in Hawaii: 38 oorlogsschepen, vier onderzeeërs, meer dan 170 vliegtuigen, negen nationale landstrijdkrachten en ongeveer 25.000 manschappen van twee dozijn landen. Deze oorlogsmachines komen samen om de twee jaar om deel te nemen aan de Rim of the Pacific (Rand van de Stille Oceaan) (RIMPAC) oefeningen, de grootste marine-oefeningen in de wereld, georganiseerd door de Amerikaanse Marine (US Navy) sinds 1971.

Dag van de Inheemse Volken in de Wereld

Oproep aan de Nationale Commissie voor Inheemse Volkeren om geen nepnieuws te verspreiden en de VN-Verklaring over de rechten van inheemse volken te eerbiedigen

Al jaren zijn er alarmerende ontwikkelingen voor de inheemse volkeren in de Filippijnen. De cultuur, taal, spiritualiteit, politiek, economie en het voortbestaan van inheemse volken zijn verbonden met hun grondgebied. De bescherming van de bio diversiteit is voor een groot deel aan hen te danken. In hun leefgebied krijgen echter vaak economische belangen de overhand.  Desinformatie overheerst!

Marcos jr. Geen Interesse in ICC, Boeren Wel


Defensieve verklaring van president Marcos jr.,
maar "ICC kan wel medewerking verwachten van boeren en de bevolking die hongerig is naar gerechtigheid,"
aldus boerenleider Rafael Mariano

President Ferdinand Marcos jr. kondigde gisteren aan dat de Filippijnen "geen interesse" heeft om zich weer bij het Internationaal Strafhof (ICC) te voegen. De boerenbeweging KMP viel gisteren deze proclamatie van “Marcos jr. aan, dat hij alleen voor zichzelf spreekt. De tienduizenden familieleden van vermoorde boeren en drugsoorlogsslachtoffers zijn zeer geïnteresseerd in het ICC”, zei de voormalige minister van landbouwhervorming en emeritus KMP-voorzitter Rafael Mariano.

Duizenden Protesteren tijdens Staatsrede Marcos


Desinteresse van het Marcos-regime om te luisteren naar de eisen van de basissectoren van het land

Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging
Persbericht 25 juli 2022, Amsterdam | Foto: Facebook Bayan

Vandaag sprak president Marcos voor het voltallige congres de ‘State of the Nation Address’ (SONA) uit. Met de staatsrede kondigt de president zijn beleidsplannen aan voor het komende jaar. Maatschappelijke organisaties van o.a. arbeiders, vrouwen, milieu- en mensenrechten maakten gebruik van de gelegenheid om tekortkomingen van het beleid tot heden kenbaar te maken en veranderingen te eisen.

Word Vandaag nog NFS Supporter!

Hernieuwde oproep:
maak het verschil, geef naar vermogen, help ons helpen
en opkomen voor de mensenrechten.

Beste sympathisanten en geïnteresseerden,

De NFS drijft op het werk van vrijwilligers, die geen vergoeding krijgen, hoogstens af en toe een bijdrage voor gemaakte kosten.

Echter, alleen al het hebben van een bankrekening en de domein- en hostingkosten van de website zijn kosten die constant doorgaan.