75-ste Verjaardag Dag van de Mensenrechten: Iedereen heeft Recht op Menswaardig Bestaan!


Boodschap en oproep van Nederlandse burgers aan de regering van Ferdinand Marcos Jr. van de Republiek der Filipijnen

Nederlands-Filipijnse Solidariteitsbeweging, Open Brief
Amsterdam, 10 december 2023

Onze sympathisanten zijn verontrust over de ontwikkeling, dat moedige mensen die het opnemen voor de arme gemeenschappen en bescherming van de natuur, dat met gevaar voor eigen leven doen. Op deze 75ste verjaardag van de Dag van de Mensenrechten brengen wij deze ernstige zorg onder uw aandacht, met het dringende verzoek aan uw regering om dit aan te pakken.

Mogelijke Hervatting Vredesbesprekingen


GRP, NDFP kondigen vandaag mogelijke hervatting van de vredesbesprekingen aan

Raymund B. Villanueva, Kodao Productions

dinsdag 28 november 2023

De regering van Ferdinand Marcos Jr. van de Republiek der Filipijnen (GRP) en het Nationaal Democratisch Front van de Filipijnen (NDFP) kondigden tegelijkertijd de mogelijke hervatting van formele vredesonderhandelingen aan.

Oecumenisch Vredesplatform verwelkomt Verklaring van Speciale VN-Rapporteur

Geef uitvoering aan de aanbevelingen van de heer Ian Fry, hervat de GRP-NDFP-vredesonderhandelingen

Het Filipijnse Oecumenische Vredesplatform (PEPP) verwelkomt de verklaring van Ian Fry, de speciale rapporteur van de Verenigde Naties voor de bevordering en bescherming van de mensenrechten waar het klimaatverandering betreft. In de verklaring wordt de ontbinding aanbevolen van de  Nationale Werkgroep ter Beëindiging van het Lokale Communistische Gewapende Conflict (NTF-ELCAC) en de intrekking van de Anti-terrorismewet (ATL).

De Vrede die de Mensen Willen

Mondiale mensenrechtenconferentie roept Filipijnse regering op om echte stappen te zetten in de richting van een rechtvaardige en duurzame vrede

ICHRP Persverklaring 15 november 2023

BANGKOK, Thailand – Een wereldwijde conferentie over anti-opstand en vrede in de Filipijnen drong er bij de Filipijnse regering op aan om echte stappen te zetten in de richting van een rechtvaardige en duurzame vrede door eerst de grondoorzaken van gewapende conflicten in het land aan te pakken.

ICHRP Conferentie in Bangkok

De Internationale Coalitie voor Mensenrechten in de Filipijnen (ICHRP) kwam in Bangkok bij elkaar om de door de VS gesteunde oorlogsmisdaden van de Filipijnse staat te veroordelen en zich in te zetten voor een groeiende solidariteitsbeweging voor een rechtvaardige en duurzame vrede.

ICHRP Persverklaring 11 november 2023

Bangkok, Thailand - Meer dan 100 mensenrechtenactivisten van meer dan 30 organisaties uit de hele wereld hielden van 6 tot en met 9 november 2023 een driedaagse conferentie om de uitvoering van de Amerikaanse tactieken van anti-opstand op de Filipijnen af te keuren en om internationale bescherming van de mensenrechten onder het nieuwe Marcos-regime te stimuleren.

Civicus Monitor Update


Activisten worden geconfronteerd met gerechtelijke intimidatie, ontvoeringen en worden aangewezen als terroristen

We informeren jullie graag over de Civicus Monitor Update (oktober 2023) met betrekking tot het maatschappelijke middenveld in de Filipijnen. Civicus is een mondiale alliantie van maatschappelijke organisaties en activisten die zich inzet voor het versterken van burger participatie en het maatschappelijk middenveld over de hele wereld.

51-ste Gedenkdag van de Staat van Beleg

ICHRP Steunt de Oproep van het Filipijnse Volk:
Nooit meer Staat van Beleg!

Verklaring van de ICHRP op de 51-ste gedenkdag van de Staat van Beleg
21 september 2023

De Internationale Coalitie voor de Mensenrechten in de Filipijnen (ICHRP) steunt de voortdurende strijd van het Filipijnse volk voor volledige erkenning en respect voor hun rechten op deze 51-ste gedenkdag van de afkondiging van de Staat van Beleg door wijlen dictator Ferdinand Marcos Sr. Wij prijzen de moed, kracht en inzet van de Filipijnse mensen om hun rechten te verdedigen en te strijden voor een rechtvaardige vrede en werkelijke ontwikkeling.

Recht van Iedereen op Leven en Vrijheid


75e verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens – herdenken en strijden

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens bestaat dit jaar 75 jaar. Deze verklaring is een product van de Tweede Wereldoorlog. De wreedheden van dat conflict moesten in de toekomst worden voorkomen. In de verklaring staat de erkenning dat de waardigheid en gelijke rechten van alle leden van de mensengemeenschap de basis zijn voor vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld.

Financiële Steun voor Recht en Vrede


Oproep tot financiële steun voor de conferentie “Recht en Vrede” georganiseerd door de Internationale Coalitie voor Mensenrechten in de Filipijnen (ICHRP)

ICHRP is een alliantie met een democratisch gekozen raad met vertegenwoordigers uit de Filipijnen, Korea, Hong Kong, Australië, Nederland, Italië, Canada en de Verenigde Staten. De conferentie is geïnitieerd door de wereldwijde raad in overleg en samenwerking met Filipijnse partners, de National Council of Churches of the Philippines (NCCP), de United Church of Christ Philippines (UCCP), de Oecumenische Stem voor Mensenrechten en Vrede (ECUVOICE), mensenrechten alliantie Karapatan en Nationale Unie voor Pro Deo Advocaten.

Een Stormlantaarn met een 'Flame of Hope'

Samen strijden voor gelijkwaardigheid,
nationale eenheid, en
een rechtvaardige & blijvende vrede!

NFS persbericht
Amsterdam, 2 augustus 2023

De Nederlands-Filipijnse Solidariteitsbeweging (NFS) is gevraagd haar ervaring met de Flame of Hope, een project van Earth Caravan, te delen. Daar geven we graag gehoor aan.

In 2021 organiseerden we in de Vredesweek samen een avond over de mensenrechten in Palestina en de Filipijnen “solidariteit groeit door samen aan rechtvaardige en blijvende vrede te werken”.

Protest tijdens 2e SONA van Marcos Jr


Massale maatschappelijke beweging roept op tot erkenning van de rechten van elke Filipino

Vandaag hield president Marcos Jr. zijn 2e State of the Nation (SONA) toespraak, een jaarlijkse toespraak waarin de president over de staat van zijn land praat. In zijn SONA van vandaag heeft Marcos Jr. letterlijk niets gezegd over belangrijke kwesties op het gebied van burgerrechten en politieke rechten die het Filipijnse volk vandaag de dag teisteren.