Hart voor de Rijstboeren

Oproep aan presidentskandidaten om hart te hebben voor de boeren:
ga voor afschaffing van de rijstliberaliseringswet

NFS Persbericht | Fotocredit Amihan
Amsterdam, 14 februari 2022

Vandaag op Valentijnsdag hielden boeren en consumenten bij het ministerie van landbouw in Quezon City een protest tegen de rijstliberaliseringswet (RA 11203) die 3 jaar geleden in werking trad. Het protest was onder leiding van de Nationale Boerinnen Federatie ‘Amihan’ en de Toezicht op Rijst groep ‘Bantay Bigas’. Zij roepen de kandidaten op om de afschaffing van de wet in hun programma op te nemen.

Toezicht op Verkiezingen van Start

Vandaag is de Internationale Waarnemingsmissie voor toezicht op Filippijnse verkiezing 2022 gestart

ICHRP Persbericht
7 februari 2022

Vandaag zijn de Internationale Coalitie voor Mensenrechten in de Filippijnen (ICHRP) en Kontra Daya, een Filippijnse verkiezingswaakhond, gestart met de Internationale Waarnemingsmissie (IOM), welke onafhankelijk toezicht houdt op de verkiezingscampagne, de verkiezingen, het tellen van de stemmen op 9 mei en de bevestiging van de gekozen kandidaten in juni.

Ter Nagedachtenis aan Taritz

Taritz, straat-parlementariër en proto-diplomaat voor sociale rechtvaardigheid, overleden

Rita Taguinod Baua, onder haar vrienden liefkozend bekend als Taritz, is op 3 februari op 79 jarige leeftijd overleden.

Taritz kwam een leven lang op voor sociale rechtvaardigheid. Zij was op het moment van overlijden de internationaal officier van Bayan, een bescheiden proto-diplomaat van de Filippijnse beweging. Zij verbond vrienden en bondgenoten van over de hele wereld met de vele Filippijnse organisaties die strijden voor gerechtigheid.

Toename Schendingen van Mensenrechten vóór de Start van de Verkiezingscampagne

Karapatan roept Commissie voor de Mensenrechten (CHR) op om toenemende schendingen van mensenrechten te onderzoeken vóór de start van de verkiezingscampagne

Mensenrechtenalliantie Karapatan veroordeelde de toenemende schendingen van de mensenrechten en het internationaal humanitair recht in het hele land die de afgelopen week zijn gemeld. Karapatan deed de oproep aan de Commissie voor de Mensenrechten (CHR) om deze schendingen te onderzoeken, vooral nu het land zich voorbereidt op de start van de officiële campagneperiode voor de komende verkiezingen van 2022.

Unieke Coalitie #FactsFirstPH van start

#FactsFirstPH zal aandringen op het vertellen van de waarheid en het ontmaskeren van leugens

NFS persbericht
Amsterdam, 26 januari 2022

De strijd om de feiten heeft u nodig. Dit zeiden meer dan 100 Filippijnse organisaties uit de media, het maatschappelijk middenveld, het bedrijfsleven, de academische wereld, de juridische wereld en de kerk toen ze vandaag een unieke coalitie lanceerden, genaamd "#FactsFirstPH.”

Gerechtigheid voor Rose Marie Galias en Silvestre Fortades jr.!

Het aantal boerenslachtoffers van politieke moorden onder het huidige regime is 347.
Stop de moorden!

De Internationale Coalitie voor Mensenrechten in de Filippijnen (ICHRP) veroordeelt met klem de moorden op Rose Marie Galias en Silvestre Fortades Jr. op 15 januari 2022 rond 7 uur 's ochtends in Barcelona, Sorsogon in de Filippijnen. Beide echtelieden waren lid van Anakpawis, een progressieve partij die de belangen van boeren en arbeiders in het Congres vertegenwoordigt. Ze verkochten die dag landbouwproducten in hun winkel toen vier onbekende mannen op twee motorfietsen op hen afkwamen en hen doodschoten.

De Economie Herstellen

Uitdagingen voor de volgende regering in de Filippijnen

In mei zijn de presidentsverkiezingen. Zal op economisch vlak de vicieuze cirkel van ongelijkheid, armoede en onderontwikkeling door de volgende regering worden doorbroken?

In Azië was de Filippijnen in 1980 de 6e grootste economie met het 7e hoogste bruto nationaal  product (BNP) per hoofd van de bevolking, maar is nu gedaald tot slechts de 9e grootste economie met het 14e hoogste BNP per hoofd van de bevolking vandaag. Dit zijn duidelijk tekenen van achterblijven. De economie is zo ontwricht - kan het nog worden gerepareerd?

Desmond Tutu, Strijder voor Gerechtigheid: Rust in Vrede

Voormalig aartsbisschop en anti-apartheidsactivist, sprak zich in 2007 uit voor een rechtszaak tegen de Filippijnse president

NFS Persbericht, Amsterdam 1 januari 2022

Zuid-Afrikaanse voormalig aartsbisschop Desmond Tutu is 26 december 2021 op 90-jarige leeftijd overleden en vandaag 1 januari 2022 begraven in Kaapstad. Hij speelde lange tijd een vooraanstaande rol in de strijd tegen apartheid in Zuid-Afrika. Daarvoor kreeg hij in 1984 de Nobelprijs voor de Vrede. Na het einde van de apartheid was hij voorzitter van de Waarheids- en Verzoeningscommissie met de schone taak de Zuid-Afrikanen nader tot elkaar te brengen.

NFS Jaaroverzicht 2021

Beste sympathisanten en sponsors,

Heel veel dank voor jullie aandacht voor onze nieuwsvoorziening en reacties op steunoproepen en -acties in 2021. Dit jaar verstuurden wij 70 nieuwsberichten over de mensenrechtensituatie, mensen in de verdrukking of die getroffen zijn door een rampspoed.

Wij bieden een podium aan die dappere mensen die het opnemen voor die mensen die onrecht wordt aangedaan, zich verzetten tegen het onrecht. Maatschappelijke basisorganisaties, van belang voor inspraak en ontwikkeling, worden geconfronteerd met een inperking van de burgerlijke vrijheden. Die inperking heeft veel gevolgen voor o.a. inheemse volkeren, kleine pachtboeren en arbeiders.

De NFS Wenst U Alle Goeds

Filippijnen weer getroffen door een supertyfoon

We hoopten zo dat de Filippijnen een nieuwe supertyfoon bespaard zou blijven. Helaas! Het land is afgelopen donderdag getroffen  door supertyfoon ‘Odette” (RAI). Deze is een van de dodelijkste van de afgelopen jaren.

Als u een bijdrage wilt geven dan kan dat op NL76INGB0008118425 t.n.v. NFS, o.v.v. ‘gift slachtoffers tyfoon RAI’.

Wij zorgen ervoor dat uw gift goed terecht komt.

Typhoon “Odette” (RAI) Situation Report #6 December 19, 2021 11:00 am - Citizens Disaster Response Center | CDRC (cdrc-phil.com)

De Internationale Dag van de Mensenrechten

Felicitaties aan Maria Ressa,
een 10 december verklaring en
een actiedag oproep een brief te sturen aan ICC-aanklager Karim Khan.

Wij van de Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging feliciteren Maria Ressa, die vandaag de Nobelprijs voor de Vrede ontvangt, ter gelegenheid van de 73e Internationale Dag van de Mensenrechten.

De Nobelprijs voor de Vrede voor Maria Ressa is een welverdiende erkenning van haar onvermoeibare werk als journalist en als mensenrechtenverdediger.

Documentaire Aswang op Dag van de Mensenrechten

Uitnodiging gratis online vertoning van de bekroonde documentaire Aswang

Deze uitnodiging komt van Migrante Nederland in samenwerking met LevelK en Cinematografica met steun van het Europese Network voor Gerechtigheid en Vrede in de Filippijnen (ENJPP) en de Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging (NFS).

Wij Eren Ka Omeng - Bedankt!

Hoogste eer voor Romeo De Vera "Ka Omeng" - activist, vakkundig trainer en baken voor de arbeiders!

Beste NFS sympathisanten en sponsors,

Treurig bericht….! Ka Omeng heeft het niet gehaald. Een hartoperatie was met succes verlopen. Men was hoopvol. Helaas heeft hij daarna weer een hartaanval gehad, waar hij vrijdagnacht aan is overleden. Een groot verlies van een geliefd man en een uitstekende trainer in de vorming van het bewustzijn van arbeiders, boeren, vrouwen en inheemse bevolking.

Geliefd Vakbondsman 'Ka Omeng' heeft Uw Steun Nodig

Oproep aan u voor financiële steun om de medische kosten van een hartoperatie te bekostigen.

De laatste zes jaar heb ik, Otto de Vries, met Romeo de Vera of ka Omeng, zoals hij door zijn vrienden wordt genoemd, nauw kunnen samenwerken in de staf van het Ecumenical Institute for Labor Education and Research (EILER). Hij heeft net een hartaanval gehad en is opgenomen in het ziekenhuis voor een operatie aan z’n hart om een bloedpropje te verwijderen.

IDFA van 17 - 28 november 2021

Filter zoekresultaat Filippijnen: Last days at Sea en Perfumed Nightmare

Het Internationale Documentaire Filmfestival Amsterdam biedt een onafhankelijke en inspirerende plek waar publiek en professionals terecht kunnen voor een pluriform aanbod van documentaires van hoge kwaliteit. Pluriform wat betreft vorm en inhoud, maar ook wat betreft (culturele) achtergrond van de maker.

Graag informeren wij u over de twee Filippijnse producties die draaien tijdens het filmfestival.

Tijdens Klimaattop onderschrijven Wereldwijd 566 Groepen Burgerverklaring

De burgerverklaring bevestigt de noodzaak  om voedselsystemen radicaal te veranderen teneinde honger en klimaatcrisis het hoofd te bieden.

De Wereldburger Bijeenkomst over Voedselsystemen (Global People’s Summit ‘GPS’) heeft tijdens de Klimaattop COP 26 in Glasgow  aangekondigd dat 566 groepen uit 78 landen de verklaring hebben onderschreven waarin wordt opgeroepen tot het recht van mensen op rechtvaardige, gezonde en duurzame voedselsystemen en het einde van monopoliecontrole van bedrijven.

Klimaatactivisten eisen Herstelbetalingen

Jeugdklimaatactivisten eisen herstelbetalingen om de levens van degenen die het meest getroffen zijn door de klimaatcrisis weer op te bouwen

Mitzi Jonelle Tan is de internationale woordvoerder van Youth Advocates for Climate Action Philippines en organisator van Friday for Future. Ze zal samen met Greta Thunberg uit Zweden en Vanessa Nakate uit Oeganda spreken tijdens een grote mars en rally op zaterdag in Glasgow, waar de VN-klimaattop plaatsvindt.

Wet Bescherming Inheemse Volkeren Nutteloos, Oproep tot Opheffing

KATRIBU (de jeugd- en studentenorganisatie die de nationale minderheden ondersteunt) noemt de IPRA wet en de NCIP commissie, bedoeld ter bescherming van de inheemse bevolking, nutteloos en roept op tot opheffing!

Persbericht KATRIBU, 29 oktober 2021

Op 29 oktober 1997 werd de Wet op de Rechten van Inheemse Volkeren (IPRA) wettelijk vastgelegd. Haar mandaat was om de rechten van de inheemse bevolking en haar cultuur te doen erkennen en uit te dragen. Hierbij ging het zowel om individuen als om hele gemeenschappen. Echter de wet werd misbruikt door de staat om de belangen van de elite en buitenlandse belangen te bevoordelen ten nadele van de inheemse volkeren.