'Harteloos' Constructiebedrijf Ontslaat 83 Arbeiders

Terwijl de razernij van Hagupit Manilla nadert

De nationale vakbond Kilusang Mayo Uno veroordeelt het, zoals zij het noemen, ‘harteloos’ constructiebedrijf vanwege het ontslaan van 83 arbeiders, een dag voor de supertyfoon “Hagupit” de hoofdstad Manilla zou bereiken.

De vakbond zegt, dat het ontslag van de arbeiders afgelopen zondag door Golden Fortune Techno Built Inc., eigendom van zakenman Dominador Yap, nadrukkelijk alles belicht wat er mis is met het ontslaan van werknemers die proberen zich te organiseren om zo hun rechten te verbeteren.

“Wij veroordelen Golden Fortune Techno Built Inc. om zijn harteloze inkrimping door 83 mensen te ontslaan op het moment dat de tyfoon raast. Het toont alles wat er mis is met het ontslaan van werknemers, als deze zich organiseren en voor hun rechten opkomen,” zegt Elmer “Bong” Labog, voorzitter van de KMU.

De directie van Golden Fortune beëindigde het contract met 83 vakbondsleiders en -leden door hen niet meer in te zetten in het volgende project, in tegenstelling tot de normale gang van zaken na het beëindigen van een project. De werkers vrezen, dat er binnen een week nog eens 30 zullen worden ontslagen.

De KMU beweert, dat het ontslag een manier is om de door de werknemers met succes opgerichte vakbondsafdeling: ‘Samahan ng mga Manggagawa sa Golden Fortune Construction-National Federation of Workers Union-KMU’ te doen mislukken.

“Het is bijzonder moeilijk om in de bouwsector een vakbond op te richten, maar de arbeiders van Golden Fortune hebben hiervoor gestreden om zo op te komen voor hun rechten. Het heeft de langste tijd geduurd, dat de directie van Golden Fortune hun rechten op een waardig loon, bonussen en vaste tewerkstelling heeft geschonden,” zegt Labog.

De meerderheid van de werknemers hebben al meer dan vijf jaar bij het bedrijf gewerkt, sommigen zijn zelfs al vanaf 1976 bij Golden Fortune.

“Golden Fortune past de tactiek toe die zoveel bedrijven in het land toepassen, door werkers met een lange arbeidsrelatie te ontslaan, om zo te ontkomen aan hun recht op een vast dienstverband en alle rechten die daarbij horen. Deze zaak toont ook hoe contracten op basis van een tijdelijk dienstverband in strijd zijn met de rechten van de arbeiders,” aldus Labog.

Dit was de tweede ontslaggolf door deze firma. De vorige was afgelopen juli, nadat werknemers van Golden Fortune om officiële erkenning van hun bond hadden gevraagd bij het Ministerie van Arbeid en Werkgelegenheid (DOLE).

KMU beweert ook, dat het ontslag onrechtmatig is, daar de juridische procedure voor de certificering van de bond bij de DOLE nog lopende is. Arbeiders dringen al langer aan op certificering voor het eind van het jaar.

Bron: Heartless construction firm terminates 83 workers