25 Jaar NFS!


Bedankt voor uw betrokkenheid!

Beste sympathisanten,

Veel dank voor uw steun aan de NFS gedurende de afgelopen 25 jaar. We konden immer op u vertrouwen voor sponsoring, morele steun, actie deelname, ondertekening petities, reacties op nieuwsberichten en website bezoekjes. U vormt het draagvlak. Zo vinden wij bij u de inspiratie om door te gaan. Voor onze gezamenlijke solidariteit zijn de mensen in de Filipijnen ons zeer erkentelijk.

De maatschappelijke organisaties waar wij ons op richten werken aan vrede, democratie, natuur en milieu, mensenrechten, leefgebied inheemse volkeren, arbeidsrechten, welzijn voor allen. Hun inzet voor gerechtigheid laat zich niet breken, ondanks – of juist omdat - de Marcos familie weer aan de macht is gekomen. Ze blijven wel een beroep op u doen, op de internationale gemeenschap.

Zie hier:
Een selectie NFS aandachtsgebieden 25-jarig bestaan (6 juli 1998 - 6 juli 2023)