Bevel tot Bescherming Castro en Tamano


Verzoekschrift tot rechtsmiddelen door Filipijnse hooggerechtshof ingewilligd

Nationaal Milieunetwerk Kalikasan in de Filipijnen verwelkomt het besluit van het Hooggerechtshof om Jonila Castro en Jhed Tamano het recht op bescherming ‘amparo’ en het recht tot informatie over hun rechtzaak ‘habeas-data’ te verlenen, evenals een tijdelijk beschermingsbevel.

Milieuverdedigers Castro en Tamano dienden hun verzoekschrift tot deze rechtsmiddelen in kort nadat ze uit de handen van het leger waren. We kunnen niet vergeten dat de twee jonge vrouwen tijdens een onderzoeksmissie van de Baai van Manilla vorig jaar door de staatstroepen werden ontvoerd.

Het Hooggerechtshof zei in haar 18 pagina's tellende besluit ook dat de gedwongen verdwijning inderdaad heeft plaatsgevonden en dat er sprake was van een “vastgestelde schending of bedreiging van het leven, de vrijheid of de veiligheid” van Castro en Tamano.

Deze overwinning, weliswaar nog een weg te gaan, schept een precedent voor het beschermen van milieubeschermers. We zullen gerechtigheid blijven eisen voor alle desaparecidos en oproepen tot verantwoording van degenen die onze rechten schenden.

Internationale groepen (47) hadden een beroep gedaan op een spoedige inwilliging van het verzoekschrift van Castro en Tamano, zoals Both Ends,  Swedish Society for Nature Conservation, Asia Pacific Network for Environmental Defenders en de Nederlands-Filipijnse Solidariteitsbeweging.

Eerder artikel:
https://www.nefiso.nl/berichten/?post=milieuactivisten-jhed-tamano-en-jonila-castro

Toelichting op amparo en habeas data
Amparo- en habeas-gegevens in de Filippijnen (wikipredia.net)