Boeren in Schulden door Gebruik Biotech Maiszaden

Tien jaar falen:
Nieuwe film over de strijd van boeren, misleid door de biotech industrie

(NaturalNews) Het is alweer 10 jaar geleden dat de Filippijnse regering de eerste genetisch gemodificeerde (GM of GGO) gewassen voor commerciële teelt goedkeurde, maar de boeren zijn er sterk op achteruit gegaan. In de nieuwe documentaire '10 Years of Failure, Farmers deceived by GM Corn' onthult de boerenbelangenvereniging 'Farmer-Scientist Partnership for Development' (of MASIPAG), het lot van GM-maïsboeren in de Filippijnen die werden misleid door de biotechnologie-industrie en nu opkijken tegen enorme schulden, slechte opbrengsten en zelfs hongersnood.

De 25 minuten durende film die op YouTube te bekijken is, werd uitgebracht op de zogenaamde Wereldvoedseldag, de dag waarop Monsanto en Syngenta prijzen kregen van de 'World Food Prize Foundation' voor hun genetisch gemodificeerde organismen. Het toont een heel andere kant van het GGO-verhaal, die je waarschijnlijk nooit zult horen via de doorsnee media of de politici die vertellen dat genetisch gemanipuleerde voedingsmiddelen de redding zijn van de mensheid.

Integendeel, genetisch gemodificeerde gewassen en specifiek GM-maïs in de Filippijnen heeft de traditionele maïsindustrie in dit Z.O.-Aziatische land vernietigd. In plaats van de beloofde massale opbrengsten, minder kosten en gewasstabilisatie heeft GM-maïs in de Filippijnen volledig verwoest wat vroeger een industrie was in handen van en beheerd door individuele boeren in plaats van door machtige multinationals. De boeren, die nu beseffen dat ze zijn misleid, hebben het moeilijk om te ontsnappen aan de invloed van de Biotech multinationale bedrijven.

"In de film vertellen GM-maïs boeren hoe ze in schulden kwamen vanwege de stijgende kosten van genetisch gemodificeerde maïszaden en de stijgende bijbehorende kosten,” luidt een persbericht over de film. De film geeft verder informatie over de effecten van de GM-maïs landbouw, zoals de opkomst van nieuwe plagen, bodemerosie, maïsbesmetting en gevolgen voor de gezondheid van mens en dier... en de moeilijkheid om terug te gaan naar traditionele of biologische maïslandbouw vanwege het verlies van traditionele zaden en praktijken vervangen door GM-maïs landbouw en de effecten van naburige GM-maïs plantages."

GM-maïs maakt de Filippijnse boeren afhankelijk van de Biotech-industrie.

Volgens de laatst beschikbare gegevens zijn er momenteel acht erkende rassen van GM-maïs die worden geteeld in de Filippijnen op 685.317 hectare landbouwgrond. Maar in plaats van welvaart en voedselonafhankelijkheid te creëren, heeft deze overname door de chemische industrie de voedselproducent afhankelijk gemaakt, waar die vroeger zorgde voor zijn eigen voedselbehoeften zonder afhankelijk te zijn van op winst gerichte bedrijven.

"Het is heel tragisch dat op de afgelopen Wereldvoedseldag grote agrochemische bedrijven, die zich de rechten van boeren op zaden toeëigenen, het milieu aantasten en onze waardevolle genetische hulpbronnen pollueren, in hoog aanzien staan, terwijl kleine en arme boeren die het zaad kweekten en de bevolking voedden, worden achtergelaten als landlozen en hongerigen,” zegt Dr Chito Medina, nationale coördinator van MASIPAG.

U mag deze krachtige film niet missen, die plichtsgetrouw de mythe, dat GGO's nodig zijn voor de menselijke voeding, ondermijnt. Door het blootleggen van deze gemeenschappelijke ervaring met de toepassing van GGO zaden hoopt MASIPAG de discussie te openen en de beleidsmakers te overtuigen, een route te kiezen die echt duurzaam is: gedecentraliseerde landbouw met biodiversiteit gecontroleerd door de voedselproducent.

"Bekijk deze video en spreek erover met iedereen die je kent om de gevaren voor de gezondheid van GGO/Glyfosaat kenbaar te maken.” Als we de GGO producten niet kopen, kunnen ze niet verkopen en zal het aantal GGO-boeren niet groeien.

Oorspronkelijk artikel: "10 Years of Failure: New film documents struggle of farmers deceived by biotech industry", Wednesday, February 26, 2014 by: Jonathan Benson, staff writer, NaturalNews.

Bijlagen: