Comité Verdedig Louie Jalandoni bezoekt Filipijnse Ambassade


Een delegatie van het Internationale Comité Verdedig Louie Jalandoni spreekt met de Filipijnse ambassadeur

Persbericht Internationale Comité Verdedig LOUIE JALANDONI
Den Haag, 18 januari 2023

Op 25 mei 2022 werd Louie Jalandoni samen met vijf anderen door de Anti Terrorisme Raad (ATC) in de Filipijnen op de lijst van terroristen geplaatst.

Tegen deze aanklacht kwam steeds meer protest van de internationale gemeenschap. Het Internationale Comité Verdedig Louie Jalandoni lanceerde een oproep tot intrekking van de ongegronde en kwaadaardige aantijgingen door het ATC. De oproep leverde meer dan 2.000 handtekeningen in de Filipijnen en de rest van de hele wereld op.

Vandaag bezocht een delegatie van het Internationale Comité Verdedig Louie Jalandoni de Filipijnse ambassade in Den Haag. De delegatie stond onder aanvoering van bisschop Joris Vercammen, emeritus oud-katholiek Aartsbisschop van Utrecht )foto midden). Hij werd vergezeld door de heren Theo Droog (foto links), voorzitter Nederlands-Filipijnse Solidariteitsbeweging en Dirk van Campenhout, voormalig coördinator Vriendschapsband Vlaardingen-Bacolod (foto rechts). De delegatie sprak met ambassadeur J. Eduardo Malaya over het schrappen van Louie Jalandoni van de terroristenlijst.

De delegatie beklemtoonde dat Louie Jalandoni een man van vrede is. Ondanks zijn opvoeding in een welgestelde omgeving koos Louie voor het pad van het priesterschap dat hem in contact bracht met de Filipijnse suikerrietarbeiders op landerijen in Negros. Hij begon de dagelijkse strijd van veel landloze boeren en loonarbeiders te begrijpen. Door zijn inzet voor hen veranderde zijn leven. Sinds 1976 woont hij in Nederland en is dan werkzaam voor het Nationale Democratische Front van de Filipijnen (NDFP).

Louie Jalandoni werd de voorzitter van het NDFP-onderhandelingspanel tijdens vredesbesprekingen met de regering van de Republiek der Filipijnen (GRP). Hij bekleedde deze functie bijna 15 jaar tot zijn pensionering in 2016. Vandaag de dag zet hij zijn betrokkenheid bij vredesbesprekingen voort als Senior-Adviseur van het NDFP Panel. Hij blijft één van de spreekbuizen van de Filipijnse nationale democratische beweging.

Als voorzitter van het NDFP-vredesonderhandelingspanel vocht hij onvermoeibaar en onverzettelijk voor de eisen, klachten, protesten en wensen van het Filipijnse volk, niet alleen aan de onderhandelingstafel, maar ook buiten de formele gesprekken tussen de twee partijen om. Op 87-jarige leeftijd blijft hij zich inzetten voor vrede in de hoop de aspiraties van het Filipijnse volk voor nationale bevrijding te vervullen.

Plots blokkeert de Anti Terrorisme Raad (ATC) de weg naar vrede door via resolutie nr. 31 Louie Jalandoni en vijf anderen zonder enige aanleiding en zonder eerlijk proces aan te wijzen als terroristen, op grond van zogenaamd vertrouwelijke "geverifieerde informatie". Wij veroordelen deze gang van zaken en roepen op tot de verwijdering van deze namen van de terroristenlijst. Wij staan ervoor dat Louie een man van vrede is en geen terrorist.

De argumenten daarvoor zijn als volgt samen te vatten:

  • Louie is geen terrorist, omdat hij ondanks zijn rijke afkomst uit een familie, die een grote suikerrietplantage bezat, zich als priester het lot aangetrokken heeft van de arbeiders op suikerrietplantages in Negros en zich vervolgens het grootste deel van zijn leven heeft ingezet voor een sociaal rechtvaardige samenleving in de Filipijnen.
  • Louie is geen terrorist, omdat hij sinds 1992 zich onvermoeibaar en gedreven heeft ingezet tijdens de vredesonderhandelingen tussen NDFP en de Filipijnse regering, eerst als voorzitter van het NDFP-onderhandelingsteam en later als Senior-Adviseur en Louie is daardoor een man van vrede.
  • De vredesbesprekingen zijn de weg naar een rechtvaardige en duurzame vrede in de Filipijnen. De eerste stap naar vrede is wanneer Louie van de lijst van terroristen wordt gehaald. Dat is één van de randvoorwaarden om vredesonderhandelingen tussen NDFP en de Filipijnse regering mogelijk te maken.

Op 1 september 2022 herdachten we dat 30 jaar geleden met de zogenaamde Gezamenlijke Verklaring van Den Haag, het initiatief tot de vredesbesprekingen door de Filipijnse regering en het NDFP werd genomen. Bij die gelegenheid riepen zowel maatschappelijke organisaties als de Filipijnse kerken president Ferdinand Marcos Jr. dringend op de vredesbesprekingen te hervatten.

Ambassadeur Malaya zegde toe om het verzoek Louie van de terroristenlijst af te halen, neer te leggen bij het Filipijnse Ministerie van Buitenlandse Zaken, die er zorg voor zal dragen dat het bij de juiste instantie in Manila terecht komt, waar het besproken wordt. Hij zegde de delegatie toe het resultaat van dit overleg terug te koppelen aan het Internationale Comité Verdedig Louie Jalandoni. Verder sprak de ambassadeur zijn waardering uit voor de delegatieleden dat zij zich inzetten voor de Filipijnen.

Wij houden u hiervan op de hoogte!