Dag van de Aarde

Bescherm de Biodiversiteit!
Stop met het Vernietigen van het Milieu!

Persbericht CaragaWatch, Filippijnen - 22 april 2019

Dag van de AardeOp deze Dag van de Aarde delen wij graag een bericht met u over een actie in de Caraga regio op het eiland Mindanao. De natuurlijke leefomgeving voor mens, dier en plant wordt daar al jaren aangetast en verder bedreigd.

Caraga is een van de laatste ecologische zones in de Filippijnen met twaalf Kern Biodiversiteit gebieden, geïdentificeerd door het Department of Environment and Natural Resources (DENR). Deze gebieden worden bedreigd en zo ook de meerderheid van de mensen in de regio, omdat het ecosysteem van Caraga in grote mate nog steeds wordt vernietigd door grootschalige mijnbouw, conversie van landgebruik en houtkap.

Drieëntwintig grootschalige mijnbouw activiteiten van de achtenveertig in het land, zijn actief in de Caraga regio, met een omvang van 639.119,49 hectare of 30,2% van het totale landoppervlak. Verder is er 15.000 hectare landbouwgrond omgezet in bananen- en oliepalmplantages en zijn er  8 houtkap bedrijven actief in de regio. Door al deze activiteiten hebben de boeren en de inheemse bevolking minder grond om voedselgewassen te produceren.

Deze activiteiten veranderen het ecosysteem van Caraga regio en hebben een negatieve invloed op de bewoners. In de afgelopen jaren hebben overstromingen en aardverschuivingen te midden van zware regenval veel verwoest, verschillende mensen zijn omgekomen en duizenden mensen verdreven. Jaar na jaar zijn duizenden hectares rijstvelden vernietigd, met grote gevolgen voor de voedselproductie in de regio.

Ondanks uitspraken van de overheid dat mijnbouw en plantages de economie zullen verbeteren, blijft Caraga een van de armste regio’s in het land. Dit is de reden dat de mensen van Caraga, vooral de boeren en de inheemse volkeren blijven opkomen voor de bescherming van de natuurlijke leefomgeving en hun recht op land. Ze stuiten daarbij op onderdrukking en wijdverbreide mensenrechtenschendingen. Zij roepen op tot: Bescherm de biodiversiteit! Bescherm het leefgebied van de boeren en inheems volkeren! Bescherm de natuurbeschermer.

De strijd voor milieubescherming tegen verdere vernietiging is ook een strijd voor het leven. De strijd van de inheemse bevolking en de boeren ter verdediging van het land tegen ongecontroleerde exploitatie van haar hulpbronnen is een rechtvaardige strijd om het leven te beschermen. Zij roepen de internationale gemeenschap op om hen te beschermen. We moeten internationaal opkomen voor de bescherming van Moeder Aarde en handelen om de soortrijkdom en de toekomstige generaties te beschermen.

De uitgebreide verklaring in het Engels wordt u op verzoek toegezonden.