Dag van de Aarde: Zorg om de Aarde en om Elkaar

Grondstoffenhonger van de een
mag niet ten koste gaan van de ander.

De Dag van de Aarde wordt jaarlijks gevierd op 22 april en is voor ons een belangrijk moment om ons inzicht te verdiepen in de verschillende problemen die onze planeet negatief beïnvloeden.

De planeet wordt voortdurend aangetast door het handelen van de mens. Wij zijn verantwoordelijk voor een reeks processen die schade toebrengen aan het leven van andere soorten en zelfs aan dat van onszelf, bijvoorbeeld door de toename van ziekten.

Op deze dag hebben wij niet alleen aandacht voor de natuur, maar ook voor onderwerpen als ontwikkelingssamenwerking, sociale verhoudingen en economie. Het streven is een bewustwording en een wereldwijde duurzame ontwikkeling op gang te brengen.

In het kader van deze Dag van de Aarde vragen wij uw aandacht voor en betrokkenheid met een korte videoboodschap van kinderen

https://www.facebook.com/takderkordi/videos/290737775805800

en het hierna volgend artikel.  Het artikel geeft weer eens duidelijk aan, hoe geld en macht op alle manieren belangrijker worden geacht dan het welzijn van onze planeet en haar bewoners.

Te midden van oplopende sterfgevallen, dringt Duterte aan om de mijnbouw te hervatten

Persbericht: Sandugo

„Het is nutteloos, verdomme.“

Temidden van de aan de kaak gestelde tekortkomingen van de regering-Duterte met betrekking tot de groeiende crisis die door de pandemie is veroorzaakt, heeft president Rodrigo Duterte het lef om de impact van Covid-19 op de economie te gebruiken als rechtvaardiging voor het opheffen van het verbod op nieuwe mijnbouwactiviteiten.

Wij, de Bangsamoro en de inheemse volkeren van de Sandugo Alliance, zijn sterk tegen deze stap van het Duterte-regime. De opheffing van de negenjarige opschorting op overeenkomsten inzake het delven van mineralen is opnieuw een grote klap voor het Filippijnse volk, vooral voor de lokale minderheden. Dit is geen reactie op de crisis. Het is eerder een sluwe kans om te profiteren van ons immens grote en gezamenlijke leed om de gebieden van onze voorouders te verkopen.

Met deze stap lijkt het erop dat Duterte niet alleen de burgers wil vernietigen, maar ook het milieu. Door wetenschappelijke specialisten te negeren, heeft zijn regering de ergste Covid-19-golf in onze regio veroorzaakt. Met deze laatste stap negeert hij opnieuw de noodkreten van wetenschappers. Duterte zal bijna 300 mijnbouw initiatieven groen licht geven, en dit kan alleen maar een ondergang betekenen voor de bedreigde biodiversiteit van ons land. Bovendien vrezen we dat er in dit opzicht meer bloed zal worden vergoten. De Filippijnen zijn het meest dodelijke land ter wereld voor milieuactivisten.

Grootschalige mijnbouw door multinationale ondernemingen en grote bedrijven zal alleen maar leiden tot vernietiging van het milieu, ons land en onze stammen. De enigen die zullen profiteren van grootschalige mijnbouw zijn de bedrijven, lokale politici en president Duterte zelf via zijn “Bouw Bouw bouw” -project. In zijn nieuwste richtlijn geeft Duterte het ministerie van Milieu en Natuurlijke Hulpbronnen botweg opdracht om "de voorwaarden en condities te formuleren in de nieuwe mijnbouw overeenkomsten die de overheidsinkomsten en het aandeel van de productie zullen maximaliseren." We ruiken corruptie. De winst die door de mijnbouw wordt gegenereerd, zal nooit ten goede komen aan de meerderheid van de Filippijnse bevolking, en vooral niet aan de inheemse bevolking die van hun voorouderlijk land wordt verdreven.

We herinneren ons hoe het Filippijnse leger in 2012 optrad als privé-bewakers van de Sagittarius Mines Inc. (SMI) en een hele familie van de B’laan stam afslachtte, simpelweg omdat hun vader Daguil Capion hun gemeenschap leidde in de strijd tegen dagbouw (red: open mijn, waar delfstoffen aan de oppervlakte worden afgegraven) voor nikkel en goud in het hart van hun voorouderlijke gebied.

We herinneren ons ook hoe mijnbouw een aanleiding vormde voor het bloedbad van 2015 in Lianga, Surigao del Sur, waar de paramilitaire groep Alamara Manobo-leider Datu Juvello Sinzo, gemeenschapsleider Dionel Campos en schoolhoofd Emerito Samarca afslachtte. Sinzo werd in het nauw gedreven door een leider van Alamara die hem herhaaldelijk probeerde te overtuigen om mijnbouw op hun land toe te staan. Sinzo weigerde. Toen werd hij ten overstaan van zijn doodsbange gemeenschap doodgeschoten.

Militaire inzet en operaties in veel van onze voorouderlijke gebieden gebeuren ten behoeve van stilzwijgende bescherming van mijnbouwactiviteiten. Via verschillende regimes heeft de staat een cruciale rol gespeeld bij het lastigvallen en intimideren van verschillende etnolinguïstische groepen (red: groepen met dezelfde etnische afkomst en taal) die het land van hun voorouders proberen te beschermen. We hebben decennialang gezien hoe dit heeft geleid tot de gedwongen exodus van veel stammen.

We hebben geen andere keuze dan ons te verzetten. We zweren dat we ons voorouderlijk land zullen beschermen tegen elke dreiging van vernietiging en chaos. We zullen niet toestaan dat privé en zakelijke belangen de boventoon voeren. Wij zijn de rentmeesters van ons land. Door het te beschermen, beschermen we ook onze mensen.

De lijst met wanprestaties door Duterte wordt steeds groter. Hij heeft herhaaldelijk bewezen dat hij het land in geen enkel opzicht kan beschermen. We hebben er genoeg van. In het belang van onze mensen, in het belang van ons milieu, eisen we zijn onmiddellijke ontslag.

#DefendAncestralLands #DuterteResign
Referentie: Aya Santos, Public Information Desk, 09157814650

Sandugo - Movement of Moro and Indigenous Peoples for Self-Determination is een alliantie van organisaties in de regio Bangsamoro  en van inheemse volkeren. We streven ernaar om voorouderlijke territoria te beschermen en het recht te bevorderen om onze eigen levenswijzen te bepalen.

Het kantoor van Sandugo is gevestigd in Room 304 National Council of Churches in the Philippines (NCCP), 879 EDSA, West Triangle, Quezon City 1104, Filippijnen.