De Vrede die de Mensen Willen


Mondiale mensenrechtenconferentie roept Filipijnse regering op om echte stappen te zetten in de richting van een rechtvaardige en duurzame vrede

ICHRP Persverklaring 15 november 2023

BANGKOK, Thailand – Een wereldwijde conferentie over anti-opstand en vrede in de Filipijnen drong er bij de Filipijnse regering op aan om echte stappen te zetten in de richting van een rechtvaardige en duurzame vrede door eerst de grondoorzaken van gewapende conflicten in het land aan te pakken.

In een conferentie met als thema "The Peace We Want", verzamelde de Internationale Coalitie voor Mensenrechten in de Filipijnen (ICHRP) afgelopen 7 tot 9 november meer dan 120 afgevaardigden die 30 organisaties over de hele wereld vertegenwoordigen om de gevolgen te bespreken van de voortdurende anti-opstand operaties en schendingen van het internationaal humanitair recht in de Filipijnen onder de regering van Ferdinand Marcos Jr.

ICHRP-voorzitter Peter Murphy zei dat een rechtvaardige en duurzame vrede in de Filipijnen het belangrijkste doel van de coalitie blijft en een integraal onderdeel is van haar inzet en solidariteit met het Filipijnse volk.

"En dus dringen we er bij de Filipijnse regering op aan om het doel en de agenda van het vredesproces uit het verleden te respecteren, namelijk het aanpakken van de grondoorzaken van het aanhoudende gewapende conflict in het land - landloosheid, werkloosheid en verpletterende armoede", zei Murphy.

De vredesbesprekingen tussen de regering van de Republiek der Filipijnen (GRP) en het Nationaal Democratisch Front van de Filipijnen (NDFP) werden in juni 2017 geannuleerd door voormalig president Rodrigo Duterte, een proces dat niet is hervat door Marcos Jr., waarmee hij sinds 1986 de eerste president is die de vredesbesprekingen niet hervat.

In haar toespraak op de conferentie beschuldigde NDFP-onderhandelingspanellid Coni Ledesma de GRP van het annuleren van de geplande vijfde ronde van formele gesprekken in juni 2017, die een "interim-vredesakkoord" zou goedkeuren dat een deal omvatte over gratis landverdeling onder de armste boeren.

"De Filipijnse regering heeft excuses gemaakt om de gesprekken te annuleren of op te schorten of te beëindigen wanneer er vooruitgang werd geboekt op het gebied van sociaaleconomische hervormingen. Vlak voordat [voormalig president Rodrigo] Duterte de gesprekken in 2017 beëindigde, werden de werkgroepen van zowel de Filipijnse regering als het NDFP het eens over gratis verdeling van land. Dit was een grote doorbraak. Toen was er plotseling de beëindiging van de besprekingen, die tot nu toe aan de gang is", zei Ledesma.

Ze voegde eraan toe dat de Filipijnse regering de politieke wil moet tonen om de fundamentele problemen in de Filipijnen te erkennen, onder ogen te zien en te accepteren en ermee in te stemmen om met het NDFP samen te werken om deze problemen op te lossen.

In zijn eigen boodschap aan de conferentie zei Silvestre Bello III, voorzitter van het Manila Economisch en Cultureel Bureau en voormalig voorzitter van het onderhandelingsteam van de Filipijnse regering, dat de onderhandelingen van 2016-2017 met het NDFP "zo dichtbij waren bij het ondertekenen van een interim-vredesakkoord."

"Om vrede in ons land te bereiken, moeten we niet alleen vredesakkoorden ondertekenen, maar moeten we de diepere oorzaken van het gewapende conflict aanpakken", zei Bello.

"Het is daarom de taak van de regering om datgene uit te roeien wat opstand en ontevredenheid veroorzaakt. Als je dat doet, worden de zaden van vrede gezaaid", voegde hij eraan toe.

Sinds de opschorting van de vredesbesprekingen in 2017 en vervolgens de oprichting van de Antiterrorismeraad en -antiterrorismewet heeft de regering-Duterte het NDFP aangemerkt als een terroristische organisatie. Tientallen NDFP-adviseurs zijn nadien gemarteld en gedood terwijl ze aan het herstellen waren of als krijgsgevangenen van het Filipijnse leger, een directe schending van het internationaal humanitair recht (IHR).

In het goedgekeurde algemene actieprogramma voor de periode 2024 tot 2027 zei ICHRP dat het zijn leden en bondgenoten wereldwijd zal blijven informeren over de aspiraties van het Filipijnse volk voor een rechtvaardige en duurzame vrede, zelfbeschikking en nationale soevereiniteit.

Voor commentaar: Peter Murphy, voorzitter, ICHRP Global Council +61 418 312 301