Derde Rapport van INVESTIGATE PH

13 september 2021 – Persbericht

Onafhankelijk internationaal onderzoek naar mensenrechtenschendingen in de Filippijnen eindigt met vernietigend bewijs tegen Duterte, roept op tot een door de VN geleid onderzoek

Volksorganisaties en maatschappelijke groeperingen van over de hele wereld hebben er bij de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (UNHRC) op aangedrongen om een onderzoek uit te voeren naar mensenrechtenschendingen in de Filippijnen onder president Rodrigo Roa Duterte bij de lancering van haar derde rapport 13 september jl.

INVESTIGATE PH is een onafhankelijk onderzoek naar mensenrechtenschendingen in de Filippijnen. Het heeft tot doel het VN- mensenrechtenrapport over de Filippijnen, dat in juni 2020 door het ‘Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights’ (OHCHR) (rapport HRC / 44/22) is uitgebracht, te onderbouwen om daarmee internationale verantwoordingsmechanismen te helpen faciliteren.

In het derde rapport van INVESTIGATE PH werd het onderzoek besproken naar schendingen van de economische, sociale en culturele rechten van het Filippijnse volk en de ontkenning van het recht van het volk op zelfbeschikking, ontwikkeling en vrede. Het stelde vast dat de regering-Duterte deze rechten opzettelijk schendt door zich te onderwerpen aan de Amerikaanse overheersing en het neoliberale economische beleid. Het onthulde dat de Filippijnse regering in november 2017 de vredesbesprekingen met het Nationaal Democratisch Front van de Filippijnen (NDFP) beëindigde, onder druk van de Amerikaanse president Trump. Na dit besluit werden zeven vredesadviseurs gedood door staatsveiligheidstroepen of door niet-geïdentificeerde aanvallers, waarbij vijf van de zeven werden vermoord nadat het OHCHR-rapport van juni 2020 werd uitgebracht.

De lancering van het rapport, dat samenvalt met de opening van de 48e reguliere zitting van de UNHRC, werd geleid door de Hoge Commissarissen van het onderzoek, bestaande uit parlementariërs, advocaten, religieuze leiders en activisten van over de hele wereld. Mensenrechtenverdedigers, journalisten en verschillende maatschappelijke organisaties sloten zich ook aan.

“Het is absoluut noodzakelijk dat de Raad gevolg geeft aan de oproep van het Filippijnse volk om een onderzoek in te stellen naar de schending van de rechten onder de regering-Duterte, te midden van straffeloosheid en het falen van binnenlandse systemen om slachtoffers verhaal te bieden en daders verantwoordelijk te houden", zoals advocaat Jeanne Mirer zei. Advocaat Mirer van de International Association of Democratic Lawyers (Internationale Vereniging van Democratische Advocaten) is een van de Hoge Commissarissen.

Het rapport concludeerde dat de mensenrechtenschendingen in de Filippijnen zijn toegenomen sinds de publicatie van het OHCHR-rapport van juni 2020.

Het toonde aan dat er een toename per maand was van 50 tot 76 procent in het aantal moorden in de drugsoorlog tijdens de COVID-19 lockdown.

Het rapport citeerde ook Duterte's "natie brede” tegenoffensief benadering onder leiding van de Nationale Uitvoeringsraad met de speciale opdracht de Beëindiging van het Lokale Communistische Gewapende Conflict” (NTF-ELCAC), die lokale en nationale instellingen gebruikt om aanvallen uit te voeren op mensenrechtenverdedigers, volksorganisaties en het maatschappelijk middenveld door middel van massale arrestaties en gevangenzetting op basis van verzonnen aanklachten, "red-tagging" (als “communistisch” bestempelen) en door de staat gepleegde moorden.

De misstanden zijn verergerd door de Anti-Terrorisme Wet van 2020, die een belangrijk instrument is geworden in het programma van het tegenoffensief en wordt gebruikt om activisten en hun organisaties in een kwaad daglicht te stellen en afwijkende meningen strafbaar te stellen.

Ds. Dr. Chris Ferguson van de Wereldgemeenschap van Gereformeerde Kerken zei: "De systematische aanvallen van de regering-Duterte op leiders van boeren- en inheemse volkerengemeenschappen, vredesadviseurs, mensenrechtenverdedigers, religieuze leiders en organisaties die strijden voor de rechten van mensen en aandringen op belangrijke sociale verandering, moeten door de internationale gemeenschap worden veroordeeld. Het is onze morele verantwoordelijkheid om alle middelen aan te wenden om een einde te maken aan dergelijke gruwelijke daden en slachtoffers te helpen in hun strijd voor gerechtigheid."

De drie rapporten van INVESTIGATE PH dit jaar bevatten onderzoeken van meer dan 50 vastgestelde gevallen van mensenrechtenschendingen onder Duterte, waaronder de afslachting van 9 mensen van de Tumandok stam op 30 december 2020 en van negen activisten op zondag 7 maart 2021 - "Bloody Sunday". 

INVESTIGATE PH begon haar onderzoek naar mensenrechtenschendingen onder de regering-Duterte in december 2020. Het bracht twee eerdere rapporten uit in respectievelijk maart en juli 2021.

“De conclusie van ons onderzoek en het eindverslag laten zien hoe binnenlandse mechanismen slachtoffers in de steek laten. Aangezien we vooruitlopen op het voortgangsverslag over de technische bijstand van de OHCHR op het gebied van de mensenrechten aan de Filippijnse regering, roepen we de Hoge Commissaris en de Raad nogmaals op om internationale mechanismen te mobiliseren om slachtoffers te helpen en Duterte en andere staatscriminelen verantwoordelijk te houden."

De OHCHR zal tijdens de 48e UNHRC-zitting op 7 oktober 2021 verslag uitbrengen over de voortgang van de technische samenwerking met de Filippijnse regering.

Contactpersoon media:
Peter Murphy – ICHRP Voorzitter +61 418 312 301
chairperson@ichrp.net