Desmond Tutu, Strijder voor Gerechtigheid: Rust in Vrede

Voormalig aartsbisschop en anti-apartheidsactivist, sprak zich in 2007 uit voor een rechtszaak tegen de Filippijnse president

NFS Persbericht, Amsterdam 1 januari 2022

Zuid-Afrikaanse voormalig aartsbisschop Desmond Tutu is 26 december 2021 op 90-jarige leeftijd overleden en vandaag 1 januari 2022 begraven in Kaapstad. Hij speelde lange tijd een vooraanstaande rol in de strijd tegen apartheid in Zuid-Afrika. Daarvoor kreeg hij in 1984 de Nobelprijs voor de Vrede. Na het einde van de apartheid was hij voorzitter van de Waarheids- en Verzoeningscommissie met de schone taak de Zuid-Afrikanen nader tot elkaar te brengen.

Zijn aandacht voor gerechtigheid beperkte zich niet tot Zuid-Afrika.

In 2007 sprak hij zijn steun uit voor de tweede zitting van het prestigieuze in Rome gevestigde Permanente Volkstribunaal (PPT). In zijn bericht van instemming zei de Zeer Eerwaarde Dr Desmond Tutu, Nobelprijswinnaar en Emiritus Aartsbisschop van Kaapstad, dat hij “van ganser harte het Permanent Volkerentribunaal over de Filippijnen ondersteunt in zijn nobele zaak en sterke verlangen naar succes in deze zoektocht naar gerechtigheid en vrede voor de Filippijnen!”

Hij voegde daaraan toe, dat “onze broeders en zusters in de Filippijnen, die strijden voor gerechtigheid en welzijn voor allen… vermoord worden terwijl wij spreken!” en hij spoorde President Gloria Arroyo aan om “te stoppen met het terroriseren van hen die gerechtigheid zoeken in uw land. Stop met de zogenaamde oorlog tegen het terrorisme te gebruiken om uw eigen volk te onderdrukken!” Een oproep die helaas nu nog steeds van groot belang is, of groter belang (red).

De eerste en derde zitting waren in 1980 en 2018. In alle drie de tribunalen waren de regering van de Republiek der Filippijnen en haar president (1980 Marcos, 2007 Arroyo en 2018 Duterte)  en de regering van de Verenigde Staten van Amerika en haar president schuldig aan het schenden van de politieke en economische rechten en het recht op zelfbeschikking van de Filippijnse mensen. Triest dat na de barre jaren van het Marcos-regime en drie tribunalen later er nog geen verbetering is.

Het land hunkert naar een bevolkingsgezinde regering, die in staat is om recht te doen aan mensen en bewogen is met de armen door de fundamentele oorzaken van armoede aan te pakken.

Laten wij ons laten leiden door idealen ten aanzien van gerechtigheid en vrede.

We wensen iedereen liefde voor elkaar en vertrouwen in het nieuwe jaar!

Foto: Verdict van de tweede zitting (2007) van het Permanent Volkerentribunaal in Den Haag