Duizenden Protesteren tijdens Staatsrede Marcos


Desinteresse van het Marcos-regime om te luisteren naar de eisen van de basissectoren van het land

Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging
Persbericht 25 juli 2022, Amsterdam | Foto: Facebook Bayan

Vandaag sprak president Marcos voor het voltallige congres de ‘State of the Nation Address’ (SONA) uit. Met de staatsrede kondigt de president zijn beleidsplannen aan voor het komende jaar. Maatschappelijke organisaties van o.a. arbeiders, vrouwen, milieu- en mensenrechten maakten gebruik van de gelegenheid om tekortkomingen van het beleid tot heden kenbaar te maken en veranderingen te eisen.

Allereerst vierden de brede democratische krachten de nederlaag van het ongrondwettelijke verbod van de Filippijnse Nationale Politie (PNP) op protesten langs Commonwealth Avenue op de dag van de SONA. Het verbod, dat werd vernietigd door de lokale overheid van Quezon City, verraadde de desinteresse van het Marcos-regime om te luisteren naar de eisen van de basissectoren van het land, zoals bijvoorbeeld die van de boeren.

Voor de boeren is landloosheid de belangrijkste zorg. In plaats dat het programma voor landbouwhervormingen (CARP) de boeren steunt, heeft CARP plaatsgemaakt voor geïnstitutionaliseerde vormen van landroof, waardoor zeven op de tien boeren weinig tot geen eigen land hebben om te bewerken. Volgens de boerenfederatie is de beweerde bezorgdheid van Marcos over voedselzekerheid allemaal voor de show.

Naast de boeren waren er vele andere sectorale groepen en verdedigers van mensenrechten en het milieu. Op aanvraag krijgt u hun verklaringen toegezonden.

In de Staatsrede omzeilde Marcos rechtenkwesties zoals executies, politieke gevangenen, persvrijheid, verdwijningen en gerechtigheid voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen. Een groot deel van Marcos toespraak ging over beloften over economische kwesties, maar kwam te midden van de economische crisis niet tegemoet aan de behoeften van de verarmde Filippijn, zoals  prijsverlaging basisgoederen, loonsverhoging, sociale bescherming en aanpak van de landloosheid.

Drie dagen eerder riepen groepen op tot de terugkeer van Alipio 'Ador' Juat, Elizabeth 'Loi' Magbanua, Ma. Elena 'Cha' Cortez en Elgene Mungcal. Vier ‘verdwijningen’ onder het huidige Marcos-regime. Deze vier activisten pleiten al heel lang voor het recht van de boeren op land, het recht van arbeiders op een rechtvaardig loon, een vaste aanstelling en het recht om te onderhandelen; en de rechten van vrouwen tegen discriminatie en geweld.

Meer informatie:
- Rights groups to Marcos Jr.: Order your men to surface four missing activists | Karapatan
- ‘Envi defenders subjected to intensified attacks in Marcos Jr.’s first weeks in office’ - Bulatlat
- Marcos Jr. urged to recognize inflation, present structural economic solutions - Bulatlat