Een Jaar Presidentschap van Marcos Jr.


De rechten van mensen nog steeds onvervuld en
mensenrechtenverdedigers worden aangevallen.

Verklaring Coucil for Peoples Development en Governance (CPDG)

Reference: Mevr. Liza Maza, woordvoerder

Na een jaar presidentschap van  Marcos Jr., wijzen belanghebbenden uit gemarginaliseerde sectoren erop dat de substantiële hervormingen die nodig zijn om het leven en het welzijn van de Filipino's te verbeteren, nog moeten blijken.

De People's Summit van 2022 en de Universal Periodic Review (UPR) van de Verenigde Naties (VN) van de mensenrechtensituatie in de Filipijnen, die in maart 2023 werd afgesloten, bevatten honderden concrete en uitvoerbare aanbevelingen om de burger en politieke rechten (CPR) en economische, sociale en culturele rechten (ESCR) van tientallen miljoenen Filipino’s te verbeteren.

Veel hiervan zullen onmiddellijk positieve effecten hebben, andere een gunstige impact op termijn. Toch heeft de regering-Marcos Jr. vermeden de dringende problemen van het land aan te pakken.

De economische blauwdruk van de regering, het Philippine Development Plan 2023-2028, hergebruikt het mislukte neoliberale beleid dat de Filipino's arm heeft gehouden, ongelijkheid heeft verergerd en sociale uitsluiting heeft bevorderd. Dit al te zeer marktgerichte beleid creëerde winstgevende kansen voor een paar grote binnenlandse oligarchische en buitenlandse bedrijven, ten koste van de nationale ontwikkeling op de lange termijn. Dit beleid wordt ook steeds irrelevanter daar deze niet meer verbonden is met de wereldwijde trend van toenemend protectionisme en staatsinterventie, zelfs onder 's werelds meest geavanceerde industriële machten.

De recente COVID-19-pandemie onderstreepte bijvoorbeeld hoe de door privatisering verzwakte volksgezondheidsstelsels de regering onvoorbereid maakten om de gezondheidscrisis snel en effectief aan te pakken. De regering is tot op de dag van vandaag nog steeds slecht toegerust om het hoofd te bieden aan de enorme economische littekens als gevolg van de buitensporige lockdowns.

De zogenaamde "ontwikkelingsprojecten" blijven het milieu vernietigen, het ecologisch evenwicht verstoren en verdrijven hele gemeenschappen uit hun huizen en bronnen van bestaan. Dit omvat de vernietiging door wijdverbreide ontginning in de Baai van Manilla ‘het grote luchthavenproject in Bulacan’, grote damprojecten in Centraal Luzon en Zuid-Tagalog, en grootschalige mijnbouwprojecten in het hele land.

"De regering verzet zich tegen hervormingen van bezit en een beleid dat de mensen ten goede komt, terwijl het snel is met het ínvoeren van winst- en bedrijfsgerichte maatregelen zoals het Maharlika Investment Fund, Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) en bezuinigingsmaatregelen die de mensen belasten," zegt CPDG-woordvoerder Liza Maza.

De regering doet alsof ze mensenrechtenmaatregelen neemt, terwijl ze juist het tegenovergestelde doet. Zo vaardigde Marcos Jr. het uitvoerend bevel  EO. Nr. 23 uit waarin het rood labelen van mensen wordt veroordeeld als een criminele daad, maar de staatstroepen blijven activisten en organisaties die de problemen en strijd van mensen bepleiten, labelen. Onlangs beschuldigden veiligheidstroepen de basisorganisaties in het Cordilleragebied ervan een terroristisch front te zijn. De vicepresident zelf noemt leraren en transport- en vervoersgroepen openlijk rood en wijst hun oproepen en aanbevelingen af als communistisch geïnspireerd.

"Marcos Jr.‘s vorm van bestuur verenigt op geen enkele wijze de mensen," voegt Maza toe. "Hij blijft het heksenjachtprogramma van zijn voorganger gebruiken, de Nationale Werkgroep ter Beëindiging van het Lokale Communistische Gewapende Conflict (NTF-ELCAC), dat de mensenrechten schendt en buitengewone verdeeldheid zaait.”

Mensenrechtenverdedigers en hun families blijven onder vuur liggen. Slechts een paar weken geleden, half juni, werd de familie Fausto vermoord door vermoedelijke staatstroepen in Himamaylan, Negros Occidental. Emilda Fausto was een actief lid van de landarbeidersvereniging  BABICAFA en vocht voor landrechten. Omgekomen waren Emilda en haar man Rolly, beiden sinds 2022 rood gelabeld, en hun zonen, de 14-jarige Ben en de 12-jarige Rabin. Enkele dagen later arresteerde het leger de voorzitter van BABIFACA, Susan Medes, op verzonnen beschuldigingen, kennelijk als onderdeel van een groter plan om verdedigers van landrechten de mond te snoeren.

"Onvrede en verdeeldheid zullen heersen zolang de regering ervoor kiest om mensenrechtenverdedigers en gemeenschappen aan te vallen in plaats van een mensgericht-, maatschappelijk verantwoord beleid te voeren dat de oorzaken van armoede aanpakt," benadrukte Maza. "Het aanvallen van organisaties en mensenrechtenverdedigers discrimineert de armen en marginaliseert hen, en bevordert sociale uitsluiting in plaats van integratie," voegde ze eraan toe.

"Elke regering die eenheid wil bevorderen en wil werken aan echte vrede, moet gehoor geven aan de oproepen en eisen van de mensen en een op mensenrechten gebaseerd en mensgericht beleid uitvoeren dat de democratische deelname van mensen aan bestuur en ontwikkeling verzekert," zei Maza.

Bron: A year under BBM, people’s rights still unmet and under attack – CPDG – CPDG

Meer beschouwingen:
- Hold Ferdinand Marcos Jr. accountable for the grave human rights violations under his regime - Karapatan
- One year of BBM: More hype, less help – IBON Foundation