Europees Parlement dringt in Resolutie aan op Afschaffing NTF-ELCAC

fotocredit Carlo Manalansan, Bulatlat

Op 17 februari 2022 kwam het Europees Parlement uit met een resolutie over de recente ontwikkelingen op het gebied van de mensenrechten in de Filippijnen

NFS Persbericht
Amsterdam, 18 februari 2022

Het Europees Parlement heeft een nieuwe resolutie goedgekeurd waarin het de duizenden buitengerechtelijke executies en andere ernstige mensenrechtenschendingen in verband met de “oorlog tegen drugs” en het rood labelen (als “communistisch” bestempelen) van activisten en journalisten in de Filippijnen veroordeelt, en waarschuwde voor mogelijke handelssancties als er geen gehoor zou worden gegeven aan de oproep. De resolutie werd donderdag aangenomen met 627 stemmen voor, 26 tegen en 31 onthoudingen.

Ga voor de resolutie van het Europees Parlement van 17 februari 2022 over de recente ontwikkelingen op het gebied van de mensenrechten in de Filippijnen (2022/2540(RSP)), naar:
Aangenomen teksten - De recente ontwikkelingen op het gebied van de mensenrechten in de Filipijnen - Donderdag 17 februari 2022 (europa.eu)

In de resolutie staat onder meer de oproep aan de Filippijnse regering om onmiddellijk een einde te maken aan het geweld en de mensenrechtenschendingen tegen vermoedelijke drugsdelinquenten en om te stoppen met het labelen van mensenrechten- en milieuactivisten, politieke dissidenten en journalisten,  vakbondsactivisten, medewerkers van kerken en humanitaire hulpverleners als aanhangers en bondgenoten van communistische rebellen en dringt in dit verband aan op afschaffing van de Nationale Uitvoeringsraad met de speciale opdracht de Beëindiging van het Lokale Communistische Gewapende Conflict (NTF-ELCAC).

Het Europees Parlement heeft de Filippijnen ook gevraagd om "onpartijdig, transparant, onafhankelijk en zinvol onderzoek" in te stellen naar alle buitengerechtelijke executies en gedwongen verdwijningen van activisten en naar vermeende schendingen van de internationale mensenrechten en het humanitair recht. Het drong er bij de regering op aan mensenrechtenverdedigers en journalisten die onterecht worden vastgehouden vrij te laten, het recht op vrijheid van meningsuiting te respecteren en ervoor te zorgen dat journalisten hun werk zonder angst kunnen doen.

Het Europees Parlement heeft soortgelijke teksten uitgebracht in 2016, 2017, 2018 en 2020. De Europese parlementariërs herhaalden hun oproep om een einde te maken aan de vervolging van Nobelprijswinnaar Maria Ressa en de politieke intimidatie van senator Leila De Lima, die sinds 2017 wordt vastgehouden. Het Europees Parlement betreurt de verslechterende mensenrechtensituatie in de Filippijnen onder president Duterte en hoopt dat vrije en eerlijke verkiezingen zullen leiden tot een democratische regering, die de mensenrechten handhaaft, schendingen van de mensenrechten in het  verleden onderzoekt en vervolgt en zich opnieuw aansluit bij het Statuut van Rome.

Bron:
Aangenomen teksten - De recente ontwikkelingen op het gebied van de mensenrechten in de Filipijnen - Donderdag 17 februari 2022 (europa.eu)