Filippijnen: Een van de 10 Beroerdste Landen op het Gebied van Arbeidersrechten

Foto: Protest onderweg naar presidentieel paleis. (foto credit Bulatlat)

Situatie voor de arbeiders is nog verder verslechterd sinds de Anti-Terrorism Act van kracht werd op 3 juli 2020.
Deze wet ondermijnt de burgerlijke vrijheid ernstig.

Sinds 2015 brengt de International Trade Union Confederation (ITUC) jaarlijks de ‘Global Rights Index’ uit, waarin is vastgelegd in hoeverre landen de basisrechten van arbeiders respecteren. Hierbij moet gedacht worden aan basisrechten, zoals het recht om te staken, het recht op een vakbond en om deel te nemen aan acties van de vakbond en de vrijheid van meningsuiting. Veel van deze basisrechten worden in de Filippijnen geschonden. Uit de index 2021 blijkt  dat de Filippijnen weer tot de 10 beroerdste landen behoort, waar arbeiders “geen garantie hebben dat hun rechten erkend worden”. Het is zo erg dat in de acht jaar dat deze lijst van 10 beroerdste landen is opgesteld, de Filippijnen de laatste vijf jaar daarin een vaste plaats heeft, juist de vijf jaren onder het bewind van president Duterte.

Het zal niemand verbazen dat de Filippijnen voor de vijfde keer op rij tot de 10 beroerdste landen behoort, precies de jaren dat president Duterte aan het bewind is, nu de hoofdaanklager van het International Criminal Court (ICC) vraagt om een volledig onderzoek naar de vermoedelijke misdaden tegen de menselijkheid onder leiding van deze regering. De Filippijnse arbeiders hebben het altijd al moeilijk gehad in de erkenning van hun rechten, zowel door tekort schietende arbeidswetten als in de praktijk, doordat zij de Filippijnse regering zelden aan hun zijde vinden, die juist de kant van de rijke werkgevers en investeerders kiest. Al in de laatste twee jaar van Aquino belandde de Filippijnen in de laagste categorie van deze index, landen “waar arbeiders geen garantie hebben dat hun rechten erkend worden”.

In de Rights Index staat vermeld: “Arbeiders en hun vakbondsvertegenwoordigers in de Filippijnen zijn extra kwetsbaar geworden voor gewelddadige aanvallen, intimidatie en willekeurige arrestatie. Omdat vakbondsleden kwaadwillig worden ge-“red-tagged” en de  President zelfs oproept hen te vermoorden, leven zij onder voortdurende bedreiging van de politie en leger, die doelgerichte invallen uitvoeren. Zo zijn 28 vakbondsvertegenwoordigers op valse gronden gearresteerd en zeven vakbondsleiders vermoord van maart 2020 tot april 2021. Concreet wordt verwezen naar de inval op de dag van de mensenrechten in 2020  toen bij invallen in hun kantoren in Metro Manila 7 vakbondsleiders werden gearresteerd en naar “Bloody Sunday” op 7 maart jl. toen vakbondskantoren op valse gronden werden binnengevallen ten zuiden van Metro Manila, waarbij 5 vakbondsleiders zijn doodgeschoten en 8 gearresteerd. Het verslag over de Filippijnen eindigt dan ook met de sombere conclusie dat de situatie voor de arbeiders nog meer is verslechterd sinds de Anti-Terrorism Act van kracht werd op 3 juli 2020. Deze wet ondermijnt de burgerlijke vrijheid ernstig, geeft alleen maar meer bevoegdheden aan de politie en leger om arbeiders en vertegenwoordigers van vakbonden op valse gronden te arresteren of het leven te benemen.

De ‘Global Rights Index’ en het verzoek aan de ICC voor een formele aanklacht benadrukken dat de situatie in de Filippijnen verder verslechtert. Door meer bekendheid hieraan te geven, geven we steun en een stem aan de vele Filippino’s, die ondanks alles, hun protesten blijven volhouden tegen deze wandaden. Op 30 juni was het nog een jaar te gaan in deze presidentsperiode en gingen vele organisaties de straat op met de oproep tot vervolging van Duterte voor al z’n wandaden.

Bronnen:
ITUC Global Rights Index 2021:
https://files.mutualcdn.com/ituc/files/ITUC_GlobalRightsIndex_2021_EN-final.pdf
ITUC Global Rights Index, Philippines-report 2021:
https://www.globalrightsindex.org/en/2021/countries/phl

Beoordeling huidige status:
fatsoenlijk werk en economische groei

Dinsdag 13 juli is er een beoordeling van de mate van fatsoenlijk werk en de economische groei. Wil je de zoom volgen dan moet je wel vroeg uit de veren. Aanvang 4 uur in de morgen.

Aanmelden kan op https://tinyurl.com/PeoplesReviewOfSDG8