Filippijnse Vertegenwoordiger Yeb Sano uit de Klimaatonderhandelingen gezet

onder Druk van Europa en VS

Yeb Sano, Filippijns boegbeeld van de strijd tegen de klimaatverandering, is onder druk van de Verenigde Staten en Europa uit de Filippijnse delegatie van de Klimaatconferentie in Lima gezet.

Het gaat hier om een flagrant gebrek aan wil van de kant van de landen in het Noorden om tot een globaal akkoord te komen.

De 20-ste Conference of Parties (COP20) van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering (UNFCCC) brengt 195 staten samen. De conferentie is gestart op maandag 1 december in Lima (Peru) en eindigt op 12 december. Dit is de laatste rechte lijn in aanloop naar de conferentie in Parijs in december 2015 waar volgens de verwachtingen een globaal akkoord gesloten zal worden.

In de afwezigheid van Yeb Sano, Filippijns boegbeeld van de strijd tegen de klimaatverandering, zien we duidelijk de onwil van de Verenigde Staten en de Europese Unie om zich in te zetten voor een eerlijke, ambitieuze en globale overeenkomst.

Op de COP19 in Warschau had Yeb Sano nog met tranen in de ogen de rijkste landen gesmeekt om gepaste maatregelen te nemen om de klimaatverandering aan te pakken. Zijn oproep toen, in de nasleep van tyfoon Haiyan die over de Filippijnen had geraasd en miljoenen slachtoffers had geëist, was indrukwekkend.

Op de klimaatonderhandelingen maakten de Filippijnen deel uit van de Like-minded Group of Developing Countries (LMDC, de groep van gelijkgestemde ontwikkelingslanden) waartoe een twintigtal landen behoren, zoals Venezuela, Algerije, Argentinië, India, China, Mali en Saudi-Arabië.

De voorbije jaren is deze groep meer en meer op de voorgrond gekomen in de onderhandelingen en heeft ze een steeds grotere invloed gekregen, wat sommige landen zou kunnen storen.

Volgens Reporterre is dit de reden waarom “de aanwezigheid van de Filippijnen een aantal landen, in het bijzonder de Verenigde Staten en de Europese Unie, koude rillingen bezorgt. Want de Filippijnen spreken zich uit voor landen die getroffen worden door de klimaatverandering en zijn de verdedigers van een rechtvaardig akkoord dat de landen in het Noorden zou vragen de grootste inspanningen te leveren gezien hun historische verantwoordelijkheid in het uitstoten van broeikasgassen.”

Het zijn de VS en de EU die druk gezet hebben op de Filippijnen zodat ze uit de LMDC zouden stappen en niet langer vertegenwoordigd worden door Yeb Sano. Het gaat hier om een flagrant gebrek aan wil van de kant van de landen in het Noorden om tot een globaal akkoord te komen.

Hieronder kan je een video bekijken waarin Yeb Sano het niet heeft over zijn afwezigheid op de COP20, maar waarin hij aankondigt tijdens de conferentie te zullen vasten omdat hij zich zorgen maakt over de toekomst en omdat hij een klimaatcrisis wil voorkomen.

Yeb Sano #fastfortheclimate message for the Press conference in Lima COP20 https://www.youtube.com/

Bron van het artikel: http://g3w.be/

Bron van referentie Reporterre: http://www.reporterre.net/

Voor meer informatie kan je ook het volgende artikel lezen: “Philippines drops key negociators for Lima climate change talks”.