Film over Klimaatcrisis en Migratie

Op weg naar hoger gelegen grond: klimaatcrisis, migratie en de behoefte aan rechtvaardigheid en een systeemverandering

4 december 2015
van Pinas Media Network

Het lijkt voor sommigen misschien ver weg en niet urgent. Maar voor heel veel mensen over de hele wereld, is het nu de tijd om te handelen. Miljoenen mensen worden gedwongen om hun huizen en gemeenschappen te verlaten als gevolg van "onnatuurlijke" milieurampen en escalerende conflicten, versterkt door de concurrentie om afnemende hulpbronnen zoals land, water en mineralen.

Regeringen hebben gefaald om uitvoering te geven aan het Kyoto-protocol richting een aanzienlijke vermindering van broeikasgassen. Ondertussen dragen de ontwikkelingslanden met hun inheemse bevolking, vissersgemeenschappen, herders en boeren, de ‘lasten’ van droogte, hongersnoden, zeespiegelstijging, stormvloeden, overstromingen en andere schadelijke gevolgen van de klimaatverandering.

De oproep wordt steeds luider om basisorganisaties in de ontwikkelingslanden te versterken, door hen te steunen met solidariteitsbewegingen in de ontwikkelde landen ten opzichte van de passiviteit van hun regeringen, die onder invloed staan van de belangen van de multinationals.

Productie van Ibon International en Brot für die Welt
https://vimeo.com/145996767