Financiële Steun voor Recht en Vrede


Oproep tot financiële steun voor de conferentie “Recht en Vrede” georganiseerd door de Internationale Coalitie voor Mensenrechten in de Filipijnen (ICHRP)

ICHRP is een alliantie met een democratisch gekozen raad met vertegenwoordigers uit de Filipijnen, Korea, Hong Kong, Australië, Nederland, Italië, Canada en de Verenigde Staten. De conferentie is geïnitieerd door de wereldwijde raad in overleg en samenwerking met Filipijnse partners, de National Council of Churches of the Philippines (NCCP), de United Church of Christ Philippines (UCCP), de Oecumenische Stem voor Mensenrechten en Vrede (ECUVOICE), mensenrechten alliantie Karapatan en Nationale Unie voor Pro Deo Advocaten.

Het wereldwijde ICHRP vrijwilligersnetwerk van organisaties maakt zich zorgen over de mensenrechtensituatie in de Filipijnen. De ICHRP, met ongeveer 75 lidorganisaties, zet zich in voor rechtvaardige en duurzame vrede. De primaire doelstellingen zijn om de internationale gemeenschap te informeren over de ernstige mensenrechtensituatie in de Filipijnen en om te lobbyen voor verandering en verantwoording met betrekking tot structurele mensenrechtenschendingen.

Alle oppositie, mensen met een afwijkende mening, is van oudsher beantwoord met meedogenloze repressie, zoals gekenmerkt door buitengerechtelijke executies en politieke detenties op basis van verzonnen beschuldigingen. Dit beleid is straffeloos voortgezet onder de regering-Duterte en nu onder  Marcos Sr. De ICHRP ondersteunt de oproep van de oppositie dat de regering verantwoording aflegt en een einde maakt aan de voortdurende schendingen van rechten en schendingen van het internationaal humanitair recht.

Met de conferentie wil men het draagvlak en de solidariteit voor de mensenrechten vergroten. De ICHRP zoekt financiële steun voor de vierde wereldwijde conferentie en vergadering in november.

Als u een bijdrage wilt geven voor deze uitermate belangrijke conferentie dan kan dat op:

NL76INGB0008118425 t.n.v. NFS, o.v.v. ‘gift voor de ICHRP’.

Filipino’s zijn u bij voorbaat dankbaar voor uw genereuze gift!

Ga voor meer informatie naar:
ICHRP Conference and 4th GA Earlybird Price Ending on September 1st | International Coalition for Human Rights in the Philippines

Fotocredit Karapatan
Toelichting foto:  Als tactiek om de opstand tegen te gaan, behoren bombardementen, die hele gemeenschappen treffen, tot de ergste schendingen van de mensenrechten en het internationaal humanitair recht.