Geen Pauze in Zoektocht naar Gerechtigheid

VN-commissie: “Filippijnse regering moet alle gevallen van mensenrechtenschendingen in het verleden onderzoeken en ervoor zorgen dat daders voor het gerecht worden gebracht."

UPR Watch persbericht | 6 november 2022, Manila

In oktober 2022 leidde de minister van Justitie, Jesus Crispin Remulla, de regeringsdelegatie tijdens de vijfde periodieke evaluatie van de Filippijnen door het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties in Genève, Zwitserland.

Het resultaat was zoals verwacht. Op 4 november bracht het VN-Mensenrechtencomité zijn slotbeschouwingen naar buiten, sprak de Filippijnse regering aan op haar ellendige staat van dienst op het gebied van mensenrechten. Geen enkele manier van het verbergen van misdrijven en platitudes kan de wereld overtuigen dat het genoeg doet.

In het bijzonder zei de VN-commissie, dat de Filippijnse regering "alle gevallen van mensenrechtenschendingen in het verleden moet onderzoeken en ervoor moet zorgen dat daders voor het gerecht worden gebracht." Zij voegde eraan toe, dat de regering "de Anti-Terrorism Act moet herzien en wijzigen", aangezien deze internationale overeenkomsten schendt die door de Filippijnse regering zijn geratificeerd. De commissie is heel duidelijk: de Filippijnse regering moet een einde maken aan roodmarkering, aangezien zij activisten, mensenrechtenverdedigers en individuen verder blootstelt aan doodsbedreigingen, intimidatie, aanvallen, willekeurige arrestaties en detentie, gedwongen verdwijningen en buitengerechtelijke executies. Het meest vernietigende was dat het Comité rechtstreeks met de vinger wees naar de staatstroepen voor het voortduren van buitengerechtelijke executies, martelingen en vele andere vormen van repressie en onmenselijke behandeling van burgers.

Mocht de regering Marcos jr. een delegatie sturen op 14 november wanneer de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (UNHRC) bijeenkomt voor de Universal Periodic Review (UPR) van de Filippijnen, dan mag ze verwachten dat deze vernietigende observaties opnieuw worden gepresenteerd. De regering Marcos jr. moet beseffen dat niets minder dan een eerlijke erkenning van de mensenrechtensituatie in de Filippijnen deze regering geloofwaardig zou maken in de ogen van de wereld. Als de Filippijnse regering respect wil, moet ze oprecht beloven de mensenrechtenschendingen te stoppen en daders uit het verleden te vervolgen.

De Filippijnse UPR Watch zal deelnemen aan dit belangrijke internationale proces. “We zullen er zijn om er bij de lidstaten van de VN-Mensenrechtenraad op aan te dringen om de regering van Marcos jr. te dwingen de moorden, intimidaties en bedreigingen te stoppen.

Onze delegatie bestaat uit advocaten, kerkelijk werkers, milieuactivisten, medische professionals, inheemse volkeren, journalisten, activisten en families van slachtoffers van buitengerechtelijke executies en onterechte arrestaties.

Voorafgaand aan onze reis heeft de Filippijnse UPR-Watch ook contact gehad met verschillende VN-kantoren en diplomatieke missies om de echte mensenrechtensituatie in de Filippijnen te presenteren. We verwachten dat velen van hen, met name UNHRC-lidstaten, tijdens de discussies van 14 november zinvolle interventies zullen bieden.”

Ga voor de slotopmerkingen van het VN-Mensenrechtencomité over het vijfde periodieke rapport van de Filippijnen naar: CCPR/C/UZB/CO/R.5 (ohchr.org)