Geliefd Vakbondsman 'Ka Omeng' heeft Uw Steun Nodig

Oproep aan u voor financiële steun om de medische kosten van een hartoperatie te bekostigen.

De laatste zes jaar heb ik, Otto de Vries, met Romeo de Vera of ka Omeng, zoals hij door zijn vrienden wordt genoemd, nauw kunnen samenwerken in de staf van het Ecumenical Institute for Labor Education and Research (EILER). Hij heeft net een hartaanval gehad en is opgenomen in het ziekenhuis voor een operatie aan z’n hart om een bloedpropje te verwijderen.

Bij deze een oproep aan U voor financiële steun om de medische kosten te kunnen dekken, zodat die hartoperatie zo snel mogelijk kan worden uitgevoerd.

Wie is ka Omeng?

Binnen Eiler is hij al 12 jaar verantwoordelijk voor de vorming. Met verve kan hij vorming sessies geven aan arbeiders en het bredere publiek op de hoogte brengen van de werknemerssituatie in het land. Hij is daarin een graag geziene gast, omdat hij heel kundig is, zijn presentaties met veel foto’s verluchtigt, terwijl hij zo zijn boodschap juist weet te benadrukken. Daar kan ikzelf van getuigen. Hij is ook nauw betrokken bij het opbouwen van vakbonden in fabrieken door vorming van vakbondsleden en hun leiders. Dat zijn soms trainingen van enkele dagen om de eenheid in de vakbond te versterken. Zo staat hij ook aan de bakermat van een cursus, waarmee vakbondsmensen zelf hun leden deze vorming kunnen geven. Door deze bijdrage en onvermoeibare inzet wordt hij door hen op handen gedragen. Het bericht dat hij een hartaanval heeft gehad kwam daarom als een schok aan.

Steun

De tekort schietende gezondheidszorg in de Filippijnen kennende en vanwege de vele onkosten, heeft EILER direct opgeroepen om financiële steun voor zijn medische kosten. Deze oproep voor financiële steun aan mijn jarenlange vriend en collega, steun ik ten volle en ik vraag U deze geliefde vakbondsman een hart onder de riem te steken!

Een gift kunt u overmaken op  
NL76INGB0008118425 t.n.v. NFS, o.v.v. ‘medische kosten Ka Omeng’

Uw gift is een morele steun en inspiratie aan de EILER stafkrachten, zijn familie en een wens tot een spoedig en volledig herstel van Ka Omeng!

Fotocredit Eiler. Headerfoto Ka Omeng als instructeur op een vormingsdag voor vakbondsmensen en foto links Ka Omeng samen met Otto de Vries.