ICHRP Conferentie in Bangkok


De Internationale Coalitie voor Mensenrechten in de Filipijnen (ICHRP) kwam in Bangkok bij elkaar om de door de VS gesteunde oorlogsmisdaden van de Filipijnse staat te veroordelen en zich in te zetten voor een groeiende solidariteitsbeweging voor een rechtvaardige en duurzame vrede.

ICHRP Persverklaring 11 november 2023

Bangkok, Thailand - Meer dan 100 mensenrechtenactivisten van meer dan 30 organisaties uit de hele wereld hielden van 6 tot en met 9 november 2023 een driedaagse conferentie om de uitvoering van de Amerikaanse tactieken van anti-opstand op de Filipijnen af te keuren en om internationale bescherming van de mensenrechten onder het nieuwe Marcos-regime te stimuleren.

Tijdens de conferentie legden mensenrechtendeskundigen de voortdurende schendingen van de mensenrechten en het internationaal humanitair recht bloot, zoals buitengerechtelijke executies, verdwijningen, toenemende onderdrukking van burgerlijke vrijheden, het lasterlijk bestempelen van gerespecteerde leiders als terroristen via de Antiterreur Wet (ATA) en het voortdurend bekritiseren van activisten, progressieve organisaties en solidariteitsactivisten via de National Task Force to End Local Communist Armed Conflict.

Edith Burgos van de Nationale Raad van Karapatan noemde de anti-opstandprogramma’s van de regering Marcos “verantwoordelijk voor de gestaag verslechterende mensenrechtensituatie op de Filipijnen en de escalerende schendingen van het Internationaal Humanitair Recht gericht tegen het Filipijnse volk.”

Burgos’ kritiek op de anti-opstandprogramma’s van Marcos onthulde de realiteit dat de wreedheden op het gebied van de mensenrechten begaan door het Filipijnse leger en de politie niet alleen worden ondersteund door Amerikaanse militaire hulp (meer dan 1 miljard dollar sinds 2015) en de aanwezigheid van negen Amerikaanse militaire bases in het land - maar zijn gebaseerd op de Amerikaanse anti-opstandtactieken.

Suzanne Adely, voorzitter van het Nationaal Advocaten Gilde, legde het begrip “anti-opstand” uit als “het georganiseerd gebruiken van ondermijning en geweld om de politieke controle over een regio te grijpen, teniet te doen of uit te dagen”, zoals de VS heeft uitgevoerd sinds het begin van de koloniale operaties op de Filipijnen in 1898. Ze wees er verder op hoe het gebruik van de term “opstand” probeert het verzet van het volk, inclusief gewapend verzet, te delegitimeren tot “terrorisme” en trok parallellen tussen de strijd van het Palestijnse volk voor bevrijding en de strijd van het Filipijnse volk tegen het door de VS gesteunde Marcos-regime.

Edre Olalia, voorzitter van de Nationale Unie van Volksadvocaten in de Filipijnen (NUPL), legde de betekenis van het internationaal humanitair recht uit in de context van de huidige situatie op de Filipijnen. Olalia zette uiteen dat, in tegenstelling tot de Amerikaanse doctrine van onderdrukking, gewapende verzetsbewegingen, als reactie op ernstige onderdrukking, legaal zijn volgens de Conventie van Geneve. Hij benadrukte verder het belang van bescherming van burgers en niet-strijders in de context van een burgeroorlog.

ICHRP-voorzitter Peter Murphy benadrukte de cruciale rol van solidariteit bij het ondersteunen van de ambities van het Filipijnse volk voor een rechtvaardige en duurzame vrede die vrij is van de onrechtvaardigheid van armoede, landloosheid en staatsrepressie. Hij keek terug op de rol die de ICHRP had bij het onderzoek en blootlegging van de schrijnende mensenrechtensituatie en bij het coördineren van een waarnemersmissie die tijdens de verkiezingen van 2022 massale fraude, het kopen van stemmen, rood-labelen en intimidatie aantrof.

“Het verschrikkelijke aantal aanvallen dat onder het Marcos-regime op de Filipijnen voortduurt - de vele verdwijningen, gedwongen overgave en moord op vredesadviseurs van de NDFP - zijn allemaal schendingen van het internationaal humanitair recht onder het mom van door de VS ontworpen anti-opstandprogramma’s. De internationale gemeenschap moet zich hiertegen verzetten.”

Organisaties uit Canada, India, Frankrijk, Australië, etc. hebben afgesproken om de solidariteit met het Filipijnse volk te versterken en door te gaan met het geven van brede voorlichting en informatieverspreiding over de situatie op de Filipijnen. Ze gaan lobbyen bij hun respectieve overheidsinstanties en zullen zich verzetten tegen buitenlandse steun voor oorlogsmisdaden in de Filipijnen.

“De strijd voor een rechtvaardige en duurzame vrede op de Filipijnen is geen strijd die geïsoleerd is van de rest van de wereld; we zullen vurig campagne blijven voeren totdat aan de eisen van het Filipijnse volk wordt voldaan en activisten niet langer in angst voor represailles hoeven te leven.” #

Bron:
International Coalition for Human Rights in the Philippines (ICHRP) Gathers in Bangkok to Condemn US-Backed War Crimes of Philippine State and Commit to Growing Solidarity Movement for a Just and Lasting Peace | International Coalition for Human Rights in the Philippines