Internationale Dag voor de Slachtoffers van Gedwongen Verdwijningen


Oproep aan het Hof van beroep in Manilla tot een gunstige beslissing over een verzoekschrift tot habeas corpus voor Gene Roz Jamil de Jesus en Dexter Capuyan

NFS persbericht
Amsterdam, 30 augustus 2023

Vandaag is de 40e Internationale Dag voor de Slachtoffers van Gedwongen Verdwijningen. Familieleden, mensenrechtenorganisaties en individuen vragen aandacht voor de mensen die spoorloos verdwenen. Nabestaanden hebben het recht om de waarheid te kennen over de omstandigheden waarin een familielid is verdwenen door toedoen of met instemming van de staat.

In de Filipijnen worden jaarlijks mensen ontvoerd.  Zij verdwijnen om vaak politieke redenen zonder proces in gevangenschap, terwijl de overheid iedere betrokkenheid ontkent en familieleden achterblijven in onzekerheid over hun lot. Sinds het aantreden van Marcos Jr. zijn er acht slachtoffers van gedwongen verdwijningen.

Het zijn o.a. boeren die opkomen voor het recht op land, en leden van inheemse volkeren die het voorouderlijk grondgebied van inheemse volkeren verdedigen, die het slachtoffer zijn van verdwijningen. Gene Roz Jamil de Jesus en Dexter Capuyan, die het opnamen voor de rechten van inheemse volkeren, zijn de laatste slachtoffers van gedwongen verdwijningen.

Families van slachtoffers van gedwongen verdwijningen, vrienden en mensenrechtenverdedigers kwamen vandaag bijeen bij het Hof van beroep (Gerechtshof). Zij deden een oproep tot een gunstige beslissing over een verzoekschrift tot habeas corpus voor Capuyan en de Jesus. Habeas corpus betekent: een verzoek bij de rechter moet opheldering geven over de vraag of de betreffende personen in handen van de overheid is (1).

Het doel van de bijeenkomst was ook om van de regering-Marcos Jr. te eisen dat zij de acht slachtoffers van gedwongen verdwijningen tijdens haar eerste ambtsjaar aan het licht brengt, en dat geen enkele andere persoon het slachtoffer mag worden van een van de ergste schendingen van de mensenrechten.

(1)    https://www.amnesty.nl/encyclopedie/habeas-corpus

Ga voor de oproep van de mensenrechtenalliantie Karapatan naar:Karapatan to Marcos Jr.: Surface the eight desaparecidos under your watch - Karapatan