Inzendingen Universal Periodic Review

NGO’s dienen rapporten in bij de UNHRC voor de beoordeling van de mensenrechtensituatie

De UPR is een initiatief van de Verenigde Naties met als doel de mensenrechtensituatie in alle landen die er deel van uitmaken door te lichten. Dit proces wordt de Universal Periodic Review (UPR) genoemd, en staat ook wel bekend als het zogenaamde ‘mensenrechtenexamen’. De volgende UPR van de Filippijnen vindt plaats in november 2022. De beoordeling van de situatie van de mensenrechten wordt gedaan door de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (UNHRC).

Voor die beoordeling konden tot 31 maart 2022 rapporten worden ingediend door NGO’s die zich inzetten voor het monitoren, documenteren en rapporteren van de mate van (niet-) naleving van de mensenrechten. De NGO’s evalueren uitvoering van de aanbevelingen aan de Filippijnen in de vorige UPR, onder meer over het beëindigen en onderzoeken van buitengerechtelijke executies, de bescherming van mensenrechtenverdedigers, en het handhaven van de mediavrijheid.

De Filippijnse mensenrechtenorganisaties Tanggol Bayi, Selda, Desaparecidos, Hustisya en Karapatan hebben gezamenlijk een rapport ingediend, zo ook de Wereldalliantie voor Burgerparticipatie CIVICUS en Karapatan.  Voor zover bij de NFS bekend zijn er verder rapporten ingediend door Advocaten voor Advocaten, Amnesty International en Human Rights Watch. Van deze nationale en internationale organisaties kunt u de rapporten vinden op:

UPR submission Philippines - Karapatan Tanggol Bayi Selda Desaparecidos Hustisya
UPR Submisson Philippines - Civicus and Karapatan
UPR submission Philippines - Lawyers for Lawyers
UPR Submission Philippines - Amnesty International
UPR Submission Philippines - Human Rights Watch

Als gevolg van deze huidige situatie wordt de openbare ruimte in de Filippijnen door CIVICUS geclassificeerd als: ‘onderdrukt’, wat wijst op het bestaan van belangrijke vrijheidsbeperkingen.

In alle vijf rapporten staan dringende kwesties beschreven als o.a. buitengerechtelijke executies, rood labelen van individuen of organisaties die kritiek hebben op de regering en worden overeenkomstig meerdere dringende aanbevelingen gedaan aan de Filippijnse regering.