Karapatan Verwelkomt Voorstel Nieuwe President voor Vrijlating Politieke Gevangenen

vrijheid voor politieke gevangenenMensenrechtenorganisatie KARAPATAN is ingenomen met het voorstel van de verwachte nieuwe President Rodrigo Duterte om alle politieke gevangenen vrij te laten middels een onvoorwaardelijke amnestie.

“Dit zal voor een deel recht doen aan de politieke gevangenen, van wie de rechten zijn geschonden,” zei Cristina Palabay, algemeen secretaris van Karapatan.

Er zijn 543 gedocumenteerde politieke gevangenen in verschillende delen van het land. Het merendeel, zo niet alle, van de politieke gevangenen zitten vast op basis van fictieve aanklachten tegen hen, die hun rechten schenden volgens de overeengekomen afspraken tussen de Regering van de Filippijnen (GPH) en het Nationaal Democratisch Front van de Filippijnen (NDFP): de ‘Uitgebreide Overeenkomst betreffende Respect voor de Mensenrechten en Internationaal Mensenrecht’ (CARHRIHL) en de ‘Gezamenlijke Overeenkomst inzake Veiligheid en Immuniteitsgaranties’ (JASIG).

“Er mogen geen voorwaarden gesteld worden aan de vrijlating van politieke gevangenen, zoals bijvoorbeeld de verplichting om schuld te bekennen, omdat de politieke gevangenen de misdaden die hen ten laste werden gelegd niet begaan hebben,” zei Palabay.

Vanwege hun politieke activiteiten zijn politieke gevangenen beschuldigd van algemene misdaden, zoals brandstichting, moord, doodslag en andere soortgelijke misdaden.

Van de 543 politieke gevangenen zijn er 18 vredesconsulent van het Nationaal Democratisch Front van de Filippijnen. Er zijn minstens 88 zieke gevangenen die goede medische behandeling nodig hebben en 48 zijn bejaard.