Leven als Politiek Gevangene

Free all political prisoners

In september 2011 werd de campagne ‘Free All Political Prisoners’ opgezet, met als doel Algemene, Onvoorwaardelijke en Volledige Amnestie te eisen voor alle politieke gevangenen in het land. (Eind 2012 waren het er 430)

De campagne is er weliswaar in geslaagd aandacht voor deze zaak te genereren, maar het is nog steeds niet gelukt om nationaal en internationaal voldoende druk uit te oefenen op de Aquino regering en deze te dwingen tot een presidentiële proclamatie voor volledige amnestie.

zara alvarezWaarom gevangen?

Wie zijn deze politieke gevangenen? Wat hebben zij gedaan dat ze als criminelen worden behandeld? Zijn zij staatsgevaarlijk? Waarom krijgen ze meestal geen eerlijke rechtsgang?

Op http://freeallpps.wordpress.com/ vindt u meer informatie over dit onderwerp.

Verhalen

Ook kunt u op genoemde website een aantal zelf geschreven verhalen van politieke gevangenen lezen. Een selectie hiervan is in het Nederlands vertaald en kunt u vinden op onze nefiso website, zie politieke-gevangenen.

Wat uit deze verhalen heel duidelijk blijkt, is dat het gevaarlijk is om zich in te zetten voor sociale rechtvaardigheid. Zich bemoeien met arme mensen en inheemse volken, hen bewust maken van hun rechten, onderwijs stimuleren, boeren organiseren en hen helpen in de strijd tegen landhervorming, zich inzetten tegen de mijnbouwindustrie, al die activiteiten zijn ten zeerste ongewenst. Alleen al door belangstelling te hebben voor die zaken kan men gevaar lopen.

Ondanks de gevaren zijn er meer en meer mensen die het opnemen voor sociale rechtvaardigheid, een menswaardig bestaan voor allen.