Luis Jalandoni is een Vredeskampioen; Duterte is de Terrorist

De ICHRP is diep geschokt door het op de Terroristenlijst plaatsen van de gepensioneerde hoofdonderhandelaar van het NDFP-vredespanel, Luis Jalandoni.

Internationale Coalitie voor Mensenrechten in de Filippijnen (ICHRP)
Persbericht | 22 juni 2022

“De Internationale Coalitie voor de Mensenrechten in de Filippijnen (ICHRP) is diep geschokt door het op de Terroristenlijst plaatsen van de gepensioneerde hoofdonderhandelaar van het NDFP-vredespanel, Luis Jalandoni en vijf anderen door de Anti-terrorismeraad. Een recente daad in het onverminderd brandmerken van terrorisme door de scheidende regering van Duterte,” zegt Peter Murphy, voorzitter van de ICHRP.

"Het geeft aan dat Duterte en zijn team nog meer schade willen aanrichten, ondanks hun al ongeëvenaarde bloedige staat van dienst in de afgelopen zes jaar. Als er iemand een terrorist is, is het Duterte zelf.”

Duterte’s Anti-terrorismeraad is een niet-juridsch uitvoerend orgaan van voornamelijk militairen en politieagenten en heeft op 15 juni via Resolutie nr. 31 verklaard, dat de zes leden zijn van de NPA (Nieuwe Volksleger) - de Communistische Partij in de Filippijnen - het Nationaal Democratisch Front van de Filippijnen (NDFP). Dergelijke verklaringen zijn willekeurig, vallen buiten elk gerechtelijk proces en brengen niet alleen de levens in gevaar van degenen die als terrorist zijn gebrandmerkt, maar ook van hun families en netwerken. Het juridsche effect is, dat alle tegoeden van degenen die op de lijst staan, worden bevroren en het politieke effect is, dat iedereen wordt geïntimideerd, die oproept tot progressieve verandering, gerechtigheid en vrede.

Luis Jalandoni werkt sinds 1976 voor de NDFP in Nederland. “Hij ging naar Nederland om de internationale gemeenschap te informeren over de strijd van het volk tegen de Marcos-dictatuur en om zinvolle onderhandelingen te bewerkstelligen door middel van vredesbesprekingen met de Filippijnse regering namens de arme Filippijnse mensen, juist om het gewapende conflict te beëindigen,” zei Murphy.

“Het is absurd en schandalig dat de Filippijnse regering mensen blijft vervolgen op basis van hun politieke ideeën en dat ze de actie van president Ramos uit 1992 om de wettigheid van de  Communistische Partij van de Filippijen (CPP) te erkennen, heeft teruggedraaid.

De regering van Duterte weet, dat communistische partijen elders in de wereld als legaal worden beschouwd en onderhandelt zelf met de Chinese overheid onder leiding van de Communistische Partij van China,” zegt Murphy. “Jalandoni’s werk met de NDFP om zinvolle hervormingen voor te stellen die gericht zijn op de grondoorzaken van de gewapende revolutie van het volk, is op geen enkele wijze terrorisme, maar eerder de weg naar rechtvaardige en duurzame vrede.”

“Deze absurde terrorisme-brandmerking is een rookgordijn voor de laatste dagen van de regering Duterte. Een regering die werd gemarkeerd - zoals hij in 2016 beloofde - door een bloedige oorlog tegen de armen onder het mom van een ‘oorlog tegen drugs’, door politieke moorden en politieke detenties en door zijn capitulatie voor Chinese ‘communistische’ aantasting van de Exclusieve Economische Zone van de Filippijnen ten koste van de arme Filippijnse vissers,” aldus Murphy.

In schril contrast hiermee keerde Jalandoni zich af van zijn welgestelde familieafkomst nadat hij tijdens zijn werk als katholiek priester voortdurend werd geconfronteerd met de strijd van arme boeren en hij sloot zich aan bij de CPP en de NDFP om te werken aan vrede en gerechtigheid voor de bevolking.

De aantredende regering van Marcos jr. probeert de naam van de familie terug te winnen door zich tijdens een recente ontmoeting met een functionaris van de Verenigde Naties toe te leggen op het handhaven van de mensenrechten. Zijn aantredende Nationale Veiligheidsadviseur Dr Clarita Carlos zei, dat menselijke veiligheid nationale veiligheid is, wat bereikt kan worden door de sociale, economische, culturele en politieke rechten van de mensen te handhaven. Ze hekelde het extreem-links brandmerken.

“Deze recente brandmerking intimideert en zal de mensen doen reageren met sterker verzet, wat aantoont dat de anti-terrorismewet (ATL) en anti-terrorismeraad (ATC) contraproductief zijn. De enige weg naar echte duurzame vrede is gerechtigheid. Zowel de van terrorisme als van extreem-links brandmerkende uitvoerende instanties, de NTF-ELCAC en de ATL en haar ATC moeten onmiddellijk worden afgeschaft door de aantredende regering van Marcos jr.,” besloot de heer Murphy.

Bron:
https://ichrp.net/luis-jalandoni-is-a-peace-champion-duterte-is-the-terrorist/