Magnitsky Sanctiecampagne

Internationale Coalitie voor Mensenrechten in de Filippijnen kondigt een Magnitsky Sanctiecampagne aan tegen schenders van mensenrechten in de Filippijnen

Deze campagne zal zich richten op de noodzaak om daders en medewerkers aan misdaden tegen de menselijkheid verantwoordelijk te houden voor hun acties.
(Magnitsky is een Russische advocaat die in 2009 onder verdachte omstandigheden mishandeld en vermoord werd; een campagne tegen schenders van mensenrechten wordt een Magnitsky sanctiecampagne genoemd - Redactie)

ICHRP Persbericht
29 maart 2021

"De staat van terreur veroorzaakt door het Duterte-regime vormt de kern van deze sanctiecampagne. Er is overweldigend bewijs dat de regering-Duterte verantwoordelijk is geweest voor de dood van tienduizenden mensen. Nationale regeringen moeten sancties opleggen aan degenen die ernstige mensenrechtenschendingen begaan om de aanzetters van deze terreur ter verantwoording te roepen," - Senator Janet Rice, Australische Groenen.

Vandaag heeft de Internationale Coalitie voor Mensenrechten in de Filippijnen (ICHRP) een wereldwijde Magnitsky Sanctiecampagne gelanceerd tegen Filippijnse mensenrechtenschenders. Het doel van de Magnitsky-campagne is om samen te werken met nationale regeringen in Australië, Canada, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie om mensenrechtenschenders verantwoordelijk te houden. Magnitsky-sancties variëren van reisverboden tot gerichte financiële sancties tegen personen die "daders zijn van schaamteloze handelingen van internationaal belang".

De Magnitsky-wetten roepen op tot sancties tegen buitenlanders die verantwoordelijk zijn voor schendingen van internationaal erkende mensenrechten in het buitenland wanneer de autoriteiten in dat land niet in staat of niet bereid zijn om een grondig, onafhankelijk en objectief onderzoek naar de schendingen uit te voeren; de wet voorziet in het nemen van beperkende maatregelen ten aanzien van vreemdelingen die verantwoordelijk zijn voor grove schendingen van internationaal erkende mensenrechten.

De Magnitsky-campagne is een direct vervolg op het werk van de Investigate PH Commissie uit 2021 die patronen van grove en systemische mensenrechtenschendingen identificeerde, waaronder misdaden tegen de menselijkheid gepleegd door het Duterte-regime. Bij gebrek aan het tot op heden  echt verantwoordelijk stellen voor deze misdaden door internationale organen, zoals het Internationaal Strafhof en de VN-Mensenrechtenraad, lanceert ICHRP een wereldwijde campagne vallend onder nationale Magnitsky-wetten om degenen die verantwoordelijk zijn voor deze uitgebreid gedocumenteerde misdaden verantwoordelijk te stellen.

De sanctiecampagne richt zich op 12 personen:

• De architecten van de oorlog tegen drugs en campagne van staatsterreur (Rodrigo Duterte en Ronald "Bato" De La Rosa);

• zij die deel waren van de commando- en controlestructuur van de Filippijnse nationale politie en de Filippijnse strijdkrachten als rechtenschendingen door deze staatsinstellingen zouden hebben plaatsgevonden (generaal Diebold Sinas, generaal Jose Faustino jr., generaal Hermogenes Esperon jr., luitenant-generaal Antonio Parlade jr., Delfin Negrillo Lorenzana en generaal Eduardo Año); of

• zij die deel waren van de infrastructuur van terreur in de regering-Duterte en deelnamen aan het in het openbaar arrangeren van vermeende staatsrepressie (Bong Go, Harry Roque, rechter Cecilyn Burgos-Villavert en Lorraine Badoy).

Vanuit de hele wereld heeft de ICHRP uitingen van bezorgdheid ontvangen over de mensenrechtensituatie in de Filippijnen. Voormalig senator Lee Rhiannon van de Australische Groenen merkte op dat "… vanuit Australië hebben we met bezorgdheid gekeken naar de mensenrechtendrama’s die zich ontvouwen in de Filippijnen. Met angstaanjagende doeltreffendheid heeft de regering-Duterte een staatsterreur ontketend op het Filippijnse volk dat stelselmatig schendingen van mensenrechten pleegt. De instellingen die geacht worden de wet te handhaven, hebben de overtreders een vrijbrief gegeven om ervoor te zorgen dat niemand vervolgd wordt. Bij gebrek aan gerechtigheid, bij gebrek aan binnenlandse en internationale verantwoording, zouden de voorgestelde Magnitsky-maatregelen een zekere mate van rechtvaardigheid bieden tegen degenen die schuldig zijn aan deze gruwelijke misdaden."

De Canadese dominee Dr. Christopher Ferguson, de voormalige secretaris-generaal van de Wereldraad van Gereformeerde Kerken, uitte soortgelijke zorgen: "… het regime van Duterte is een seriële mensenrechtenschender die misdaden tegen de menselijkheid pleegt. De oorlog in Mindanao tegen het Moro-volk, naast de oorlogen tegen terreur en afwijkende meningen, hebben duizenden mensen gedood. Er is nog geen verantwoording afgelegd voor deze staat van terreur. De verantwoordelijken zijn niet voor de rechter gekomen. Het minste dat kan worden gedaan, is staten met Magnitsky-wetten laten opstaan en een kleine mate van gerechtigheid brengen tegen de daders van deze misdaden."

Via de Magnitsky Sanctiecampagne zal de ICHRP samenwerken met nationale parlementen en wetgevers om passende maatregelen te nemen tegen deze personen die misdadige plannen beraamden, deelnamen aan misdaden tegen de menselijkheid en hier verantwoordelijkheid voor dragen.

Vragen van de media kunnen worden gestuurd naar:
Peter Murphy, voorzitter ICHRP Global Council
+61 418 312 301 | chairperson@ichrp.net

Ga voor het oorspronkelijke persbericht naar:
ICHRP Announces “Dirty Dozen” Magnitsky Sanctions Campaign Against Philippine Human Rights Violators | International Coalition for Human Rights in the Philippines