Massale Fraude Waargenomen bij Verkiezingen in Filippijnen

Bewijs verzameld door de onafhankelijke Internationale Waarnemersmissie van de verkiezingen in de Filippijnen

Internationale Coalitie voor Mensenrechten in de Filippijnen (ICHRP)
Internationale Waarnemersmissie | eindrapport  | 28 juni 2022

De International Coalition for Human Rights in the Philippines (ICHRP) heeft haar onafhankelijke Internationale Waarnemersmissie (IOM) van de verkiezingen in de Filippijnen, die plaatsvonden op 9 mei 2022, afgerond. De belangrijkste bevinding is dat volgens internationale normen de verkiezingen niet vrij en eerlijk waren.

Meer dan 60 verkiezingswaarnemers uit 11 landen reisden naar de Filippijnen om deel te nemen aan de IOM. Van april tot juni reisden ze naar verschillende gebieden in negen regio's in de Filippijnen.

Door middel van getuigenverklaringen en het verzamelen van bewijs, documenteerden de waarnemers wijdverbreid het falen van het elektronische stemsysteem, het kopen van stemmen, lastercampagnes en gewelddadigheden tegen leden van de oppositie en hun aanhangers.

Lees hier het EINDRAPPORT