Mensenrechten in de Filipijnen


Terugblik op de 5e Universele Periodieke Evaluatie en
definiëren van aanbevelingen voor actie!

Op 15 februari 11 a.m. presenteren IBON Europe, ICHRP-Europe (NFS), Karapatan, Viva Salud België, ACPAU en CHD een Webinar over het UPR-proces van de Filipijnen. Mensenrechten voorvechters zoals Cristina Palabay blikken terug op het proces dat afgelopen november plaatsvond, maar kijken ook uit naar de mogelijkheden en uitdagingen op het gebied van mensenrechten in de Filipijnen.

De Universele Periodieke Evaluatie (UPR) is een door de staat aangestuurd proces, onder auspiciën van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties in Geneve, dat elke staat de mogelijkheid biedt om te verklaren welke acties ze hebben ondernomen om de mensenrechtensituatie in hun land te verbeteren en om hun mensenrechtenverplichtingen na te komen.

Dit Webinar zal de belangrijkste actoren uit de hele EU samenbrengen om meer te weten te komen over de stand van zaken van deze vijfde universele periodieke beschouwing over de Filipijnen, om te delen wat ze tijdens het proces hebben geleerd en om synergieën en manieren te identificeren om samen te werken bij het definiëren van concrete aanbevelingen voor actie.

Voel je vrij om mee te doen, te steunen en je vragen te stellen aan onze partners!
Ga voor registratie naar: https://us06web.zoom.us/.../reg.../WN_N5azc44qSimgxI9wNQm85A