Milieuactivisten Jhed Tamano en Jonila Castro


Aanklacht tegen milieuactivisten Jhed Tamano en Jonila Castro, een aanval op de vrijheid van meningsuiting

Met ongeloof vernamen wij vandaag dat een panel van aanklagers van het ministerie van Justitie heeft aanbevolen dat de twee milieuactivisten Jhed Tamano en Jonila Castro worden aangeklaagd wegens ernstige mondelinge laster. Dit is veelzeggend over hoe onder de regering-Marcos Jr. het ministerie van Justitie, dat geacht wordt de slachtoffers van rechtenschendingen te ondersteunen bij het zoeken naar gerechtigheid, ervoor koos om aanklachten in te dienen die bedoeld zijn om het waarheidsgetrouwe verslag van de twee over hun ontvoering in diskrediet te brengen.

Jonila en Jhed – twee jonge vrouwen - zijn vrijwilligers voor Akap Ka Manila Bay, een groep die zich verzet tegen landwinningsprojecten in de Baai van Manilla. De twee activisten pleitten voor het welzijn van de vissersgemeenschappen die door dergelijke projecten werden getroffen. Als vrijwilligers werden ze naar Orion in de provincie Bataan gestuurd om te overleggen met gemeenschappen die getroffen waren door het landaanwinningsproject bedoeld voor de uitbreiding van de vrijhaven van Bataan.

Op 2 september 2023 werden de milieuactivisten Jonila en Jhed naar verluidt ontvoerd door gewapende mannen in Barangay Lati van Orion. Voorafgaand aan de vermeende ontvoering hebben zowel Jonila als Jhed naar verluidt te maken gehad met intimidatie. Tijdens een persconferentie na hun vrijlating in september 2023 verklaarden beide vrouwen dat ze waren ontvoerd door het Filipijnse leger en toen ze zich in het militaire kamp bevonden, werden gedwongen valse verklaringen te ondertekenen. Dit staat in schril contrast met de bewering van de NTF-ELCAC (National Task Force to End Local Communist Armed Conflict) dat Castro en Tamano zich ‘vrijwillig hadden overgegeven’ aan het leger en onder hun hoede ‘veilig en ongedeerd’ waren. De actieve betrokkenheid en medewerking van de lokale overheid in de zaak van Castro en Tamano demonstreert de ‘hele-natie’ benadering van het zogenaamde anti-opstandprogramma van de Filipijnse regering.

Cristina Palabay, Karapatan Secretary General, zei dat het afschuwelijk is dat het besluit om aangifte te doen openbaar is gemaakt op hetzelfde moment dat Irene Khan, de speciale rapporteur van de Verenigde Naties voor de vrijheid van mening en meningsuiting, in het land is en onderzoek doet naar de situatie van de fundamentele rechten en vrijheden van het volk. Palabay deed een beroep op het publiek en op de speciale VN-rapporteur Khan, om de zaak van Tamano en Castro te onderzoeken als een van de dringende kwesties met betrekking tot de vrijheid van mening en meningsuiting in de Filipijnen.

De aanhoudende bedreigingen voor hun leven, veiligheid en vrijheid hebben ertoe geleid dat Jhed en Jonila een verzoekschrift hebben ingediend bij het Filipijnse Hooggerechtshof, waarin ze rechtsmiddelen zoeken om verdere intimidatie te voorkomen. In een brief doen Internationale mensenrechten- en milieuorganisaties een beroep op het  Filipijnse Hooggerechtshof ter ondersteuning van het verzoekschrift van Jhed Tamano en Jonila Castro. Deze oproep hebben wij - de Nederlands-Filipijnse Solidariteitsbeweging – ondertekend.

Fotocredit Nationale Milieunetwerk Kalikasan
Toelichting bij foto’s : De twee milieuactivisten Jhed Tamano en Jonila Castro. Coverfoto: protest voor het ministerie van Justitie (DOJ) om steun te betuigen aan de milieuactivisten terwijl zij hun tegenverklaring indienen, 7 november 2023.

Slachtoffers van ontvoering vertellen hoe en waarom ze leefden met de kustgemeenschappen van Bataan:
https://www.bulatlat.com/2023/11/10/victims-of-abduction-recount-how-and-why-they-lived-with-bataan-coastal-communities/

Persbericht Karapatan:
https://www.karapatan.org/media_release/charges-vs-green-activists-jhed-tamano-and-jonila-castro-an-attack-on-freedom-of-expression-karapatan/