Milieugroepen zien uit naar Verantwoording van Duterte bij de Verenigde Naties


De klimaatcrisis heeft de onderliggende mensenrechtencrisis blootgelegd. We dringen er bij de internationale gemeenschap en de UNHRC op aan om de oproep tot onmiddellijke klimaatactie te steunen en de aanvallen op land- en milieuverdedigers te stoppen.

Filippijnse milieugroepen deden bij de VN verslag van het "gebrek aan actie" van de vorige regering-Duterte waar het ging om  milieubescherming.

Het Centrum van Environmental Concern (CEC) en het Nationale Milieunetwerk Kalikasan hebben gezamenlijk een rapport ingediend bij de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (UNHRC) in overeenstemming met de Universal Periodic Review (UPR) over de mensenrechten. De UPR is een door de UNHRC gefaciliteerd proces dat de mensenrechtensituatie van VN-lidstaten beoordeelt.

"Milieubescherming is van het grootste belang in het licht van de klimaatcrisis", zei uitvoerend CEC directeur Lia Mai Torres voor de UNHRC in Genève afgelopen 30 augustus. "Elk jaar dat er niets wordt gedaan, veroorzaakt grote schade aan het milieu en de mensen.

Het gezamenlijke rapport had betrekking op klimaatverandering, mijnbouw en de bescherming van de rechten van milieuactivisten onder de regering-Duterte. Andere landen hadden de Filippijnse regering al eerder aanbevolen om te reageren op mensenrechtenkwesties. In hun inzending beweerden de groepen dat de regering-Duterte "er niet in geslaagd is deze aanbevelingen volledig op te volgen".

Volgens Kalikasan PNE werden in totaal 186 land- en milieuverdedigers gedood tijdens de regeerperiode van voormalig president Duterte. Het land had ook 's werelds hoogste aantal van dergelijke moorden in 2018.

De groepen bekritiseerden ook "ontoereikende" maatregelen om zich aan te passen aan de klimaatverandering, daarbij verwijzend naar de gevolgen van de tyfoon Ulysses in 2020, die 3,67 miljoen Filippino's trof en 10 miljard PHP aan schade veroorzaakte.

"De regering-Duterte heeft een erfenis achtergelaten van schendingen van milieurechten waar we tot op de dag van vandaag rekening mee houden", zegt Jon Bonifacio, nationaal coördinator van Kalikasan PNE. Met de nieuwe regering blijven milieuactivisten echter sceptisch dat gerechtigheid zal worden gediend onder Marcos jr.

"We dringen aan op waakzaamheid bij het controleren van de regering Marcos jr. in haar inspanningen, voor zover aanwezig, om de regering Duterte verantwoordelijk te houden voor haar mislukkingen", aldus Bonifacio. "Maar aangezien Marcos jr. in zijn eerste Staatsrede milieurechten en de voortdurende aanvallen op milieuverdedigers niet onder de aandacht bracht, hebben we geen reden om aan te nemen dat hij onze zorgen wezenlijk zal aanpakken."

Voor de beoordeling van de mensenrechten (UPR watch)  zijn er in de periode van maart 2017 tot maart 2022 door verschillende organisaties 20 rapporten ingediend over burgerlijke, politieke, economische, sociale en culturele rechten in de Filippijnen.

De klimaatcrisis heeft de onderliggende mensenrechtencrisis blootgelegd. We dringen er bij de internationale gemeenschap en de UNHRC op aan om de oproep tot onmiddellijke klimaatactie te steunen en de aanvallen op land- en milieuverdedigers te stoppen.