Naar Aanleiding van de Benoeming van Professor Emeritus Clarita Carlos als Nationaal Veiligheidsadviseur

Ja tegen het beëindigen van het brandmerken als extreem-links en het aanpakken van de kernoorzaken van de opstand

Internationale Coalitie voor Mensenrechten in de Filippijnen (ICHRP)
Persbericht | 18 juni 2022

De Internationale Coalitie voor Mensenrechten in de Filippijnen (ICHRP) juicht de verklaring van de aankomende nationale veiligheidsadviseur Dr. Clarita Carlos toe, waarin ze zei dat het brandmerken als extreem-links moet stoppen en dat de ongelijkheden en onrechtvaardigheden die aan de basis liggen van de langdurige opstand van het land moeten worden aangepakt.

Wij in de internationale gemeenschap, die verschillende achtergestelde en onderdrukte sectoren van de Filippijnse samenleving hebben geobserveerd, daarmee hebben geleefd en samengewerkt, weten heel goed hoe hardwerkende en vasthoudende Filippino's zijn te midden van elke tegenspoed - of het nu gaat om natuurrampen of menselijke wreedheden, lokaal of in het buitenland. We weten heel goed hoe erg en hoe lang ze ernaar verlangen om een leven te leiden zonder uitbuiting, misbruik en geweld, en of ze wel of niet medeplichtig waren aan de mensenrechtenschendingen van een Filippijnse president.

We zijn het eens met Dr. Carlos dat veiligheid voor de bevolking de weg is naar de Filippijnse nationale veiligheid en dat dit de topprioriteit moet zijn. We begrijpen hoe eeuwen van hebzucht en geweld van landheren Filippino's diep in armoede en honger hebben gestort en gelaten; en hoe eeuwen van corruptie en winstbejag door de overheid in samenwerking met landheren en lokale en buitenlandse bedrijven de Filippijnse armen nog armer hebben gemaakt en onderworpen aan door de staat aangewakkerd geweld. En we begrijpen dat waar uitbuiting en geweld is, mensen ofwel hulpeloze slachtoffers worden of dat ze terugvechten.

Het beëindigen van het brandmerken als extreem-links is een fantastische eerste zet. Inderdaad, met het brandmerken als extreem-links bereikt men niets in termen van vrede, maar probeert men alleen critici te intimideren en de mond te snoeren en brengt men steeds meer mensen in gevaar. We willen graag snelle resultaten zien, waaronder de afschaffing van de nummer één brandmerker als extreem-links, de Nationale Werkgroep ter Beëindiging van het Lokale Communistische Gewapende Conflict” (NTF-ELCAC), en de intrekking van de antiterreurwet, die als rechtsgrondslag dient. We hopen ook dat ze zal aandringen op de goedkeuring van een wetsvoorstel dat brandmerken als extreem-links classificeert als een schending van de mensenrechten met een bijpassende straf. We dringen er ook bij Dr. Carlos op aan om op te roepen tot het beëindigen van alle vormen van mensenrechtenschendingen en tot het met spoed toepassen van gerechtigheid, te beginnen voor de overlevenden van de staat van beleg, de families van de slachtoffers van tokhang (Redactie: het door de politie dwingen van zichzelf aangeven bij de politie als men verdacht wordt van drugshandel), alle politieke gevangenen en slachtoffers van illegale en willekeurige arrestaties en detentie zoals de 97 Tinang-boeren, naast vele anderen.

We zijn het met haar eens dat een militaristische benadering nooit werkt, en dat er bij het bereiken van veiligheid voor mensen en het beëindigen van opstanden een nationale strategie moet zijn die de verschillende aspecten van de Filippijnse politiek en economie met elkaar verbindt en die mensen kansen geeft. Tegelijkertijd begrijpen we dat de opstandelingen, vredesactivisten en het Filippijnse volk in het algemeen al lang pleiten voor echte landhervorming, voor fatsoenlijke banen met levensvatbaar loon in eigen land, een einde aan gedwongen migratie, voor het respect voor hun fundamentele vrijheden en rechten. We zijn ons ervan bewust dat de opstandelingen en verschillende voorvechters voor de vrede hun concept van de Alomvattende Overeenkomst over Sociale en Economische Hervormingen hebben gepresenteerd die echte landbouwhervormingen en nationale industrialisatie zal waarborgen, en wachten tot Dr. Carlos met betrokken groepen zal werken aan een actieplan dat dit eindelijk mogelijk zal maken.

Omdat dit een oplossing voor een nationaal probleem is, is een discussie, overeenstemming en uitvoering op nationaal niveau vereist. Lokale vredescomité’s alleen zijn een "verdeel en heers"-strategie geweest die minimale levensonderhoud, weg- en woningbouwprojecten heeft opgeleverd, psychologische oorlogsvoering heeft uitgevoerd en alleen de belangen van landeigenaren en bedrijven heeft gediend bij het houden van controle over het land en de natuurlijke hulpbronnen van het land.

De ICHRP zet zich in om het Filippijnse volk te ondersteunen bij het aan de kaak stellen en verdedigen  van de mensenrechten en zal wachten op de aankomende uitspraken en acties van Dr. Carlos om deze aan te pakken. Hoewel Dr. Carlos optimistisch is dat Marcos Jr het pad van de liberale democratie niet zal verlaten, gelooft ICHRP dat dit ver achterblijft bij de oproep van het Filippijnse volk voor echte nationale democratie.

Bron:
On the Appointment of Ret. Prof. Clarita Carlos as National Security Adviser | International Coalition for Human Rights in the Philippines (ichrp.net)