Nestlé-Wyeth Schendt Fundamentele Arbeidsrechten


Nestlé-Wyeth heeft illegaal 140 werknemers ontslagen, waaronder vakbondsfunctionarissen

Op 18 mei 2023 mochten, zonder voorafgaande kennisgeving, werknemers plotseling niet naar hun werk. De directie kondigde het ontslag aan van in totaal 140 werknemers, onder wie de vakbondsvoorzitter en negen andere vakbondsfunctionarissen. Weken daarvoor circuleerde het nieuws van bezuinigingen op de werkvloer, maar de directie weigerde in te gaan op het voorstel van de vakbond voor een dialoog.

Dit is in strijd met de bepaling over de reguliere arbeidsovereenkomsten in de CAO die in december 2022 was afgesloten. Erger nog, er ging geen eerlijk proces van overleg en onderhandelingen met de vakbond aan vooraf.

De Wyeth Filipijnen Progressieve Arbeidersbond onder de federatie Drug, Food and Allied Industries – Kilusang Mayo Uno (WPPWU-DFA-KMU) is de 64 jaar oude vakbond in de Wyeth Nutrition Canlubang Factory. Wyeth Nutrition is een 106 jaar oud toonaangevend wereldwijd merk dat melkproducten produceert onder de namen Promil, Promil  Gold, MamaPro. In 2012 werd het overgenomen door Nestlé SA.

Nestlé heeft een lange geschiedenis van schade toebrengen aan de vakbond. In 1989 werd Meliton Roxas, vakbondsvoorzitter van Nestlé, neergeschoten tijdens de staking. De staking van 1989 werd gelijktijdig uitgevoerd in alle Nestlé-fabrieken in de Filipijnen. Roxas werd gedood tijdens de staking en 103 vakbondsofficieren werden ontslagen.  Diosadado Fortuna werd de volgende vakbondsvoorzitter van Nestlé en werd op 23 september 2005 buitengerechtelijk gedood in Cabuyao, Laguna tijdens een staking van werknemers over pensioenuitkeringen. De staking vond plaats na de weigering van de directie van Nestlé om pensioenuitkeringen uit te betalen, waar de werknemers eerder via hun CAO recht op hadden verkregen.

Link: https://www.facebook.com/photo/?fbid=626189026208694&set=a.492504359577162

Oproep

  • Roep Nestle SA op om de vrijheid van vereniging in haar toeleveringsketens te handhaven.*
  • Roep Nestle SA op om het illegale ontslag van de 140 arbeiders in te trekken.*
  • Neem deel aan de ICHRP, IBON, NFS Webinar op 1 juni over de arbeidsrechtenschendingen in de Filipijnen.

* eventueel via NFS