NFS Felicitaties: Meineedzaak Afgewezen!


Karapatan, Missionarissen op het Platteland en Gabriela
vrijgesproken van meineedzaak

NFS persbericht, 9 januari 2023
Fotocredit Karapatan | Cristina Palabay, secretaris-generaal Karapatan, met uitspraak in het midden

Af en toe gebeurt er toch iets rechtvaardigs…, gelukkig!

De afwijzing van de meineedzaak tegen de mensenrechtenverdedigers is een overwinning van waarheid en gerechtigheid. De Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging feliciteert de mensenrechtenalliantie Karapatan, de Missionarissen op het Platteland (RMP) en de vrouwenalliantie Gabriela met de seponering. Een zaak, puur bedoeld om hun werk te verstoren.

Zij bedanken hun medemensenrechtenverdedigers, families en dierbaren, vrienden en gemeenschappen, individuen en organisaties die hen gedurende de meer dan drie jaar in deze zaak hebben gesteund. In hun zaak werden ze bijgestaan door 64 organisaties uit 24 landen, waarbij ze uit Nederland op steun konden rekenen van de Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging.

Ga voor details over de zaak naar:

Joint statement: Standing in solidarity with Filipino human rights defenders | Karapatan

BRIEFER ON THE PERJURY CASE AGAINST KARAPATAN ET. AL. | Karapatan

Dismissal of perjury case a victory of truth and justice, against lies and enemies of the people - Karapatan | Karapatan