NFS Jaaroverzicht 2021

Beste sympathisanten en sponsors,

Heel veel dank voor jullie aandacht voor onze nieuwsvoorziening en reacties op steunoproepen en -acties in 2021. Dit jaar verstuurden wij 70 nieuwsberichten over de mensenrechtensituatie, mensen in de verdrukking of die getroffen zijn door een rampspoed.

Wij bieden een podium aan die dappere mensen die het opnemen voor die mensen die onrecht wordt aangedaan, zich verzetten tegen het onrecht. Maatschappelijke basisorganisaties, van belang voor inspraak en ontwikkeling, worden geconfronteerd met een inperking van de burgerlijke vrijheden. Die inperking heeft veel gevolgen voor o.a. inheemse volkeren, kleine pachtboeren en arbeiders.

Schaamteloos is de anti-drugsoperatie die gaande is, de cyberaanvallen tegen websites van mensenrechtenorganisaties en mediabedrijven, dat het land het dodelijkst in Azië is voor milieuverdedigers, dat advocaten en mensenrechtenverdedigers hun leven niet zeker weten en dat het een van de 10 beroerdste landen is op het gebied van de arbeidersrechten.

De internationale gemeenschap kan onrecht niet genoeg onder de aandacht brengen en daartegen in verweer komen. Wij trachten daar ons steentje aan bij te dragen.

Van jullie kregen we vele reacties. Jullie waardering voor ons werk is ons tot grote steun. Vandaag nog kregen we een kaart met de tekst: 'In diepe verbondenheid met de NFS - met lieve groet….' Het geeft aan dat ons werk door jullie gedragen wordt. Het geeft ons kracht en motivatie om door te gaan.

Namens de vrijwilligers,

NFS bestuur.

U kunt het hele jaarverslag hier downloaden!