Oproep van Speciale VN-Rapporteur Irene Khan aan Marcos Jr.


Rechtengroep verwelkomt de oproep van speciale VN-rapporteur Irene Khan aan Marcos Jr. om NTF-ELCAC af te schaffen en resoluut op te treden tegen het rood labelen

Persbericht
4 februari 2024

De Internationale Coalitie voor de Mensenrechten in de Filipijnen (ICHRP) is enorm aangemoedigd door de acht pagina's tellende voorlopige opmerkingen van de speciale VN-rapporteur mevrouw Irene Khan, gericht op het verbeteren van de vrijheid van meningsuiting, de democratie en de mensenrechten in de Filipijnen. De ICHRP verwelkomt haar specifieke oproepen voor de afschaffing van de Nationale Strijdmacht ter Beëindiging van het Lokale Communistische Gewapende Conflict  (NTF-ELCAC) en voor president Marcos Jr. om een uitvoerend bevel uit te vaardigen tegen rood labelen.

De ICHRP eert de organisaties en individuen van de Filipijnse bevolking die onophoudelijk intens  campagne hebben gevoerd voor de afschaffing van de NTF-ELCAC en dit onder de aandacht van de internationale gemeenschap en de speciale rapporteur mevrouw Khan hebben gebracht. Wij herhalen de dringende noodzaak voor de internationale gemeenschap om degenen te steunen die het zwaarst te lijden hebben onder de repressie onder de NTF-ELCAC en de wrede tegenopstand campagne van Marcos Jr.

Lees hier verder (Engelstalig).