Pax Christi bericht over het Tribunaal 2024


Pax Christi International roept de Filipijnse regering op om de mensenrechten volledig te respecteren en de waardigheid van al haar burgers te beschermen.

Pax Christi Internationaal (PCI)
bericht, Brussel mei 2024

Op 17 en 18 mei waren Giulia Bordin, PCI Advocacy officer, en Dieudonné Serukabuza, regionaal coördinator van PCI Africa, toehoorders van het International Peoples Tribunal 2024, samen met vele andere vertegenwoordigers van organisaties, waaronder de Internationale Coalitie voor de Mensenrechten in de Filipijnen (ICHRP) en de Nederlands-Filipijnse Solidariteitsbeweging (NFS).

Het Internationaal Volkstribunaal (IPT) 2024 heeft Ferdinand Marcos Jr., Rodrigo Duterte, de regering van de Republiek der Filipijnen (GRP) en de regering van de Verenigde Staten schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden en schendingen van het internationaal humanitair recht (IHR) tegen het Filipijnse volk. Het vonnis , dat op 18 mei 2024 in Brussel werd uitgesproken, noemde bewijzen van ontvoeringen, gedwongen verdwijningen, buitengerechtelijke executies, bloedbaden onder burgers en andere ernstige mishandelingen door de GRP-troepen.

Pax Christi International benadrukt de onschendbaarheid van de mensenrechten en de menselijke waardigheid en eist een onmiddellijke stopzetting van de aanhoudende gewelddadige praktijken in de Filipijnen. We roepen de Filipijnse regering op om de mensenrechten volledig te respecteren en de waardigheid van al haar burgers te beschermen. Daarnaast pleiten wij voor een snelle hervatting van de vredesbesprekingen, in het besef dat principiële onderhandelingen de meest doeltreffende manier zijn om de onderliggende oorzaken van het conflict aan te pakken en duurzame vrede te bereiken.

Pax Christi International is solidair met het Filipijnse volk in deze moeilijke tijden. We bevestigen opnieuw onze inzet om te pleiten voor geweldloosheid en vrede in de hele regio. Het is onze overtuiging dat vrede, en niet wanorde, centraal staat in Gods visie voor de mensheid. Daarom zullen we alle inspanningen blijven steunen die gericht zijn op het bevorderen van een rechtvaardige en vreedzame samenleving in de Filipijnen.

Foto onder: Pax Christi stafkrachten Giulia Bordin en Dieudonné Serukabuza met Emeritus aartsbisschop Joris Vercammen (jurylid) en NFS vertegenwoordigers Theo droog en Jeroen van de Loo (foto links) en met predikante Sadie Stone en ICHRP VS Drew Miller (foto rechts).