Persvrijheid is een Mensenrecht

Overheidsinstantie beveelt blokkering van de website van onafhankelijke media Bulatlat

We delen met u het trieste bericht dat de Nationale Telecommunicatiecommissie (NTC) beveelt tot blokkering van de websites van de Filippijnse onafhankelijke media Bulatlat en die van 27 andere organisaties.

Al 21 jaar schrijft Bulatlat over kwesties van de gemarginaliseerden. Het betreft onder andere de strijd van boeren om land, inheemse volkeren om zelfbeschikking over hun voorouderlijk domein, stedelijke armen voor hun recht op fatsoenlijke huisvesting, en van slachtoffers van mensenrechtenschendingen voor gerechtigheid.

Met regelmaat hebben wij van Bulatlat een artikel vertaald en aan u rondgestuurd.

Deze verhalen zijn vaak onderbelicht in de Filippijnse dominante media, voornamelijk vanwege de economische en politieke belangen van hun eigenaren. Waarschijnlijk vanwege de aandacht die Bulatlat geeft aan de kwetsbare bevolkingsgroepen is zij herhaaldelijk gebrandmerkt als extreem- links en onderworpen aan cyberaanvallen, en beveelt de NTC nu de blokkering van hun website.

Lees hier het persbericht van Bulatlat en hier de vrijgegeven verklaring van de Nationale Unie van Journalisten in de Filippijnen (NUJP).

We nodigen organisaties uit om een verklaring vrij te geven ter ondersteuning van Bulatlat’s  oproep tot herroeping van bevelen van nationale overheidsinstanties aan internetserviceproviders om hun website te blokkeren. U kunt uw verklaring sturen naar bulatlat@gmail.com

Heel erg bedankt.