Protest tijdens Bezoek Marcos Jr. aan Europa


Tegen het bezoek van Marcos trotseerden mensen de vrieskou om te protesteren tegen het regime van de Marcos familie!

Terwijl Marcos jr. en zijn entourage gisteren aankwamen in de Europese wijken in Brussel voor de EU-ASEAN Top, eisten maatschappelijke organisaties, vakbonden, mensenrechtenverdedigers en diaspora-organisaties in Europa verantwoording voor degenen die standrechtelijk zijn geëxecuteerd in de oorlog van de Filippijnse regering tegen drugs en voor slachtoffers van buitengerechtelijke executies, marteling, valse beschuldigingen, gevangenisstraffen en andere schendingen.

De gezamenlijke Top van staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie (EU) en de Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties (ASEAN) is georganiseerd door de EU om de banden aan te halen met de regio waarmee ze sterk geopolitieke en economische belangen heeft. Tegen het bezoek van Marcos trotseerden mensen de vrieskou om te protesteren tegen het regime van de Marcos familie die de geschiedenis herzien om hun familiebelangen te dienen, en eisen verantwoording en een samenleving in het belang van de meerderheid, waarin vrede is gebaseerd op gerechtigheid.