Recht van Iedereen op Leven en Vrijheid


75e verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens – herdenken en strijden

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens bestaat dit jaar 75 jaar. Deze verklaring is een product van de Tweede Wereldoorlog. De wreedheden van dat conflict moesten in de toekomst worden voorkomen. In de verklaring staat de erkenning dat de waardigheid en gelijke rechten van alle leden van de mensengemeenschap de basis zijn voor vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld.

Terwijl de wereld de 75e verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het 25e jaar na de aanname van de VN-Verklaring over Mensenrechtenverdedigers herdenkt, strijden ze in de Filipijnen voor de mensenrechten. Maatschappelijke organisaties werken aan een samenleving waarin ze vrijheid van meningsuiting genieten, en waarin ze vrij zijn van vrees en gebrek.

De Filipijnse kunstenaar Ara Villena benadrukt het recht van iedereen op leven, vrijheid en persoonlijke veiligheid. Niemand mag in slavernij of dienstbaarheid worden vastgehouden, worden onderworpen aan folteringen of aan wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, noch aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning.

Illustratie van Ara Villena

Ara Villena is illustrator en art director, gespecialiseerd in illustraties voor kinderboeken, strips en tekeningen voor animaties. Als boerenvoorvechter voor echte landbouwhervorming is ze lid van het Kunstenaarscollectief voor de Agrarische Beweging, afgekort SAKA.

Bron: https://www.facebook.com/hashtag/rightswefightfor